Gaziantep Eczacı Odası, KKİ’ ler sorununa ilişkin çağrı yaparak dilekçe etkinliği başlattı.

Gaziantep Eczacı Odası’ nın konuya ilişkin çağrısı şöyle:

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ

8.BÖLGE GAZİANTEP ECZACI ODASI

TEL: 0 (342) 3229030–31 FAX: 0 (342) 3229074–34

 www.gaziantepeo.org.tr gaziantepeo@gmail.com

Sayı:2022/40

11/01/2022

Değerli Meslektaşlarım;

Kamu Kurum İskontoları (KKİ) ile ilgili eczacı mağduriyeti her geçen gün artmaktadır. Eczacı Odalarının verdiği tepkilerin daha da güçlenmesi ve ilgili kurum yetkililerinin dikkatini çekmesi açısından siz meslektaşlarımızın da bu tepkiye destek olması gerekmektedir. Çalışma Bakanı'na ve SGK Kurum Başkanı'na hitaben yazdığımız dilekçeler ekte tarafınıza sunulmuştur.  

Bugün(11 Ocak 2022 Salı) sabah itibariyle dilekçelerin doldurularak aşağıda belirtilen mail adreslerine ve fax numaralarına gönderilmesi önem arz etmektedir. Dilekçelerin asıllarının 13 Ocak 2022 Perşembe günü mesai bitimine kadar odamıza ve ilçelerde temsilciliklerimize ulaştırılması gerekmektedir.

Konu hakkında hassasiyetinizi rica eder, gereğini bilgilerinize rica ederim.

Yönetim Kurulu Adına

Genel Sekreter

Ecz. Serdar DALSÜREN

E-MAİL VE FAX

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI

FAX:  0312 296 18 60

E-MAİL:  ozelkalem@csgb.gov.tr

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

FAX: 0312 207 81 41

E-MAİL: ozelkalemb@sgk.gov.tr

 

Sayın Cevdet CEYLAN

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

Sayın Başkanım

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczane olarak hak sahibi kişilerin reçetelerini Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak karşılamaktayım. Bilindiği gibi ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve bu fiyatlara Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri gereği her ilaç için farklı oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanmaktadır. Eczaneler hiçbir dahilinin olmadığı, kamu kurum iskontosunda kurum ile firmalar arasında sadece köprü görevi yapmaktadır.

Ancak üretici veya ithalatçı bazı firmalar bazı ilaçlarda kurumunuz tarafından belirlenen bu iskontoları eczanelere uygulamamakta veya eksik uygulamaktadır. Bunların yanında bazı firmalar da bu iskontoları uygulamak için ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu’na satıldığının belgelenmesini talep etmekte, bu talep işlemlerinde ki uygulamalar ise tam bir angaryadır.

Firmaların keyfi tutumundan kaynaklı bu uygulamalar sunduğumuz hizmeti sürdürülemez, ekonomik olarak altından kalkılamaz  hale getirdiği gibi kurumunuz hak sahibi kişilerin ilaca erişimini de tehdit etmektedir.  Büyük çoğunluğu kronik hastalıklarda kullanılan bu ilaçlarla ilgili yaşanan ve eczacı olarak hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı kamu kurum iskontalarından kaynaklı bu sorunların acil olarak çözümü için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih

Ad-Soyad

Kaşe/İmza

Sayın Vedat BİLGİN

T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

Sayın Bakanım

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczane olarak hak sahibi kişilerin reçetelerini Sağlık Uygulama Tebliği hükümlerine uygun olarak karşılamaktayım. Bilindiği gibi ilaç fiyatları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmekte ve bu fiyatlara Sağlık Uygulama Tebliği hükümleri gereği her ilaç için farklı oranlarda kamu kurum iskontosu uygulanmaktadır. Eczaneler hiçbir dahilinin olmadığı, kamu kurum iskontosunda kurum ile firmalar arasında sadece köprü görevi yapmaktadır.

Ancak üretici veya ithalatçı bazı firmalar bazı ilaçlarda kurumunuz tarafından belirlenen bu iskontoları eczanelere uygulamamakta veya eksik uygulamaktadır. Bunların yanında bazı firmalar da bu iskontoları uygulamak için ilacın Sosyal Güvenlik Kurumu’na satıldığının belgelenmesini talep etmekte, bu talep işlemlerinde ki uygulamalar ise tam bir angaryadır.

Firmaların keyfi tutumundan kaynaklı bu uygulamalar sunduğumuz hizmeti sürdürülemez, ekonomik olarak altından kalkılamaz  hale getirdiği gibi kurumunuz hak sahibi kişilerin ilaca erişimini de tehdit etmektedir.  Büyük çoğunluğu kronik hastalıklarda kullanılan bu ilaçlarla ilgili yaşanan ve eczacı olarak hiçbir sorumluluğumuzun olmadığı kamu kurum iskontalarından kaynaklı bu sorunların acil olarak çözümü için gereğini bilgilerinize arz ederim.

Tarih

Ad-Soyad

Kaşe/İmzaDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat