Dr. Ecz. Dyt. Neda Taner, Dosya bölümümüze yazdı.

 

SAĞLIKTA GELECEK: KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ TIPA DOĞRU

                   

İnsan Genomu Projesi’nde insanların en az 25.000 gene sahip oldukları, bu genlerin yaklaşık %99,5’inin insanlarda ortak olduğu ancak geri kalan %0,5’inin kişiselleştirilmiş tıpta dikkate aldığımız çeşitli hastalıklara olan yatkınlıklar gibi durumları etkilediği ve diğer kişisel özellikleri belirlediği ortaya koyulmuştur.

Genetik varyasyonların ortaya koyulması, hastalığın ortaya çıkma sıklığını, hastalığı tedavi edebilecek doğru ilacı, terapötik dozu belirleme, tedaviye verilecek yanıtı tahmin etme ve ilaç toksisitesinin önüne geçme gibi başlıca durumları etkileyecektir.

Zaman içerisinde aynı hastalığın hastadan hastaya farklı özellikler gösterdiği ve bazı hastalıkların yalnızca bazı popülasyonlarda ortaya çıktığı fark edilmiş, bunun üzerine hastalıkların tedavisinde kişisel bazda planlama yapılması gerektiği görüşü yaygınlaşmaya başlamış, odak noktası hastalıktan hastaya kaymıştır.

İnsan Genom Projesi’nin de bir sonucu sayılabilecek bu anlayışın karşılığı olarak, ‘’kişiselleştirilmiş tıp’’ (personalized medicine) ve ‘’hassas tıp’’ (percision medicine) kavramları kullanılmaya başlanmıştır. Bundan birkaç sene evvel kişiselleştirilmiş tıp ile ilgili 3.000 civarı makaleye ulaşılabilirken bugün bu sayı 50.000’e yaklaşmıştır.

Kişiselleştirilmiş Tıp Koalisyonu (Personalized Medicine Coalition –PMC), bir hasta için en uygun tıbbi sonuçları elde etmek için moleküler analiz yöntemlerini kullanarak, hasta veya hastalık yatkınlığının yönetimi” şeklinde kişiselleştirilmiş tıp tanımını yapar.

Tıbbi tedavinin her hastanın kendine özgü özelliklerine göre uyarlanması şeklinde bir tanımlama yapmak da uygun olacaktır; ‘’doğru hastaya, doğru zamanda, doğru tedavi ya da doğru dozda ilacın çok ötesinde, hastalığın önlenmesi de dâhil olmak üzere, sağlık hizmetlerinin, tanı, tedavi ve takip aşamasında hastanın bireysel, çevresel ve genetik özelliklerine, ihtiyaçlarına ve tercihlerine uyarlanması’’ şeklinde açıklanabilir.

yazının devamı için ; https://www.eczacininsesi.com/dosya-detay.php?id=1055Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat