TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, yazdığı bir mektupla Amazon’ u Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ ya şikayet etti…

TEB Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ ya yazdığı mektupta “Amazon’ un girişimleri konusunda tüm eczacılık camiasının tetikte” olduğunu yazdı.

Erdoğan Çolak’ ın söz konusu mektubu şöyle:

TÜRK ECZACILARI BiRLİĞİ MERKEZ HEYETI

Sayın Dr. Fahrettin KOCA

T.C. Sağlık Bakanı

Sayın Bakanım,

375 sayı ve 28.06.2021 tarihli Resmi Marka Bülteni’nde Amazon Care şirketin teşhis hizmeti, kronik bakım yönetimi, hastalık ve ağrı yönetimi, aşılama gibi alanların yanı sıra, "eczacılar tarafından reçetelerin hazırlanması, reçete hatırlatma yeniden dolum, farmasötik danışmanlık" gibi alanlarda da marka tescili yaptırdığı görülmektedir.

Bilindiği gibi, yukarıda sayılan bu alanlar, bir kısmı münhasiran hastanelerden ve doktorlar eliyle bir kısmı da münhasıran eczacılar eliyle verilmesi yasalarla düzenlenmiş olan konulardır. Takdir edersiniz ki, sağlık alanının özerkliği, sağlıkk hizmetlerinin öncelikli olarak devlet eliyle yürütülmesi, sağlığı korumanın ve sağlık maliyetlerinin de rasyonel olarak gerçekleştirmenin birinci koşuludur. Bu bakımdan sağlık çalışanlarının da kar odağından bağımsız olarak karar alma yetisine sahip olabilmesi de, sağlığı korumanın ön koşulları arasındadır.

Amazon Care, tekelci ve sömürgen yapısıyla dünyadaki pek çok ülkeyi kendisine bağımlı hale getirmiş, son birkaç yılda “ABD Emperyalizmi” denilen olgu, “Amazon Emperyalizmi” haline dönüşmüş durumdadır. Pandemi ile bu durum daha da belirgin hale gelmiş, şirket karlarını her pandemi yılında üç kat arttırmış, bir ahtapotun kolları gibi tüm dünyayı sarmıştır.

Birliğimiz, incir eczane ve tele eczane girişimlerine karşı farklı zamanlarda tepkisini gösterdiği gibi, Amazon'un da ABD'den sonra Avrupa'dan başlayan yolculuğunun Türkiye'ye doğru gelmesini beklemekteydi. Bu bakımdan, mesleki geleceğimizi ve hasta sağlığını tehlikeye atan bu girişim karşısında tüm eczacılık camiası tetiktedir. İlk elden Amazon'un marka tescilinden yasalarımıza aykırı olan unsurların çıkartılması için gereken başvurular da tarafımızdan yapılacaktır. Ancak bu noktada, hekim ve eczacıların eğitiminden ve hizmetinden sorumlu olan Bakanlığımızın da müdahil olması, Amazon'un ilk adımında Bakanlığımızı karşısında bulması bizler önemlidir.

Sağlık Bakanlığımızın bu talebimizi halk sağlığını koruma görevimizin bir parçası olarak görüp, Amazon'a karşı tüm sağlık çalışanları ile birlikte davranacağına şüphemiz yoktur.

Konuyu bilgi ve değerlendirmelerinize saygılarımızla arz ederiz.

Ecz. Erdoğan ÇOLAK

BAŞKANDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat