Karacan: “Bizler hem eczacı, hem de vatandaş olarak sadece ekonomik boyut düşünülerek gerçekleşen bu uygulamaların kötü sonuçlarına katlanmak durumunda bırakılmaktayız.”

Samsun Eczacı Odası Başkanı Ecz. Onur Ferhat Karacan’ ın basın açıklaması:

Basın Açıklaması

Taban Fiyat Uygulaması Hakkında

Değerli Basın Mensupları;

08.09.2021 tarihli 31592 sayılı Birinci Mükerrer Resmî Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararları” yayımlanmıştır.

İlgili tebliğ ve kararlara göre;

-Aralarında boğaz spreyleri, ağrı kesici ve kas gevşetici krem ve merhemlerin olduğu 52 ilaç geri ödeme listesinden çıkarılmıştır. 15 Ekim tarihi itibarıyla bu ilaçlar reçete edildiğinde bedellerinin tamamını hastalarımız cebinden ödeyerek temin edebileceklerdir.

-Eşdeğer ilaçların en ucuzundan %10’una kadar olan ödeme bandı en ucuz ilacın bedelinin %5’ine çekilmiştir. Hastalarımız bu ilaçlar için %5 daha fazla ücret ödeyerek temin edebileceklerdir.

-“Terapötik Referans Grubu” adı altında oluşturulan grup nedeniyle eşdeğer olmasa da etkinliği yakın ilaçlarda kutu adeti kısıtlaması yapılacaktır. Kombine tedavi kullanan hastalarımız bu durumdan olumsuz etkilenecekler, tedavileri aksayacaktır.

Süreci özetlemek gerekirse;

Eşdeğer ilaçlar arasında en ucuzu ödeme dönemi 2004 yılında başlamış:

2004 yılında en ucuzun %30’ una kadar,

2006 yılında en ucuzun %22’ sine kadar,

2009 yılında en ucuzun %15’ ine kadar,

2011 yılında en ucuzun %10’ una kadar,

2014 yılında “Taban Birim Fiyat Uygulaması” na geçilerek 15 etken madde grubu için %0’ ına kadar,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmiş, kalan kısmı da hasta tarafından ödenmek zorunda bırakılmıştır.

15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla da 15 etken madde grubu için en ucuzu ödeme uygulaması devam edeceği gibi diğer ilaçlar için uygulanan en ucuzun %10’una kadar geri ödeme uygulaması, en ucuzun %5’ine kadar SGK kapsamında olacak şekilde devam edecektir.                                                      

Yıllara göre SGK katkısı her defasında biraz daha azalmış ve 15 Ekim 2021 tarihi itibarıyla da Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ödediği rakam iyice azalacak hastalarımızın ödediği bedel daha da fazla artacaktır.

“Kara Delik” olarak bizlere kötü gösterilmeye çalışılan sağlık harcamaları, her geçen gün biraz daha baskılanarak vatandaşın sırtına yüklenmektedir.

Bizler hem eczacı, hem de vatandaş olarak sadece ekonomik boyut düşünülerek gerçekleşen bu uygulamaların kötü sonuçlarına katlanmak durumunda bırakılmaktayız.

İlk uygulamaya başlandığı 2009 yılında;

Vatandaşın sağlık harcamalarının yaklaşık %1’ ini oluşturan muayene ücreti olgusunun, reçete ve ilaç katlım bedelleri de eklenerek %20 seviyelerini gelmesi de bunun bir göstergesidir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’ nun sağlık ödemesinde yetersiz kaldığı,                                                        bu nedenle “Tamamlayıcı Sağlık Sigortası” ‘nın her geçen gün biraz daha ihtiyaç ve vazgeçilmez olarak dillendirildiği bu günlerde “Taban Fiyat Uygulaması” ‘nın ve “Terapötik Referans Grubu” ‘nun maalesef bu yola gidişi hızlandırmaktan başka bir işlevi olmayacaktır.

Daha önceki örneklerde olduğu gibi geri ödemeden çıkan ilaçlar önce ilaç statüsünden çıkarılır, ücretleri artırılır, hastalar daha çok noktadan daha rahat ulaşıyormuş gibi görünür ancak bunlar ilaç olduğu için kontrolsüz kullanımı insan sağlığını olumsuz etkiler. Oluşan sağlıksızlığı gidermek için de ülke sağlık ekonomisine daha fazla yük biner.

“Paran Kadar Sağlık” dönemine her geçen yıl biraz daha yaklaştıran bu uygulamaların, vatandaşlarımızın sağlığını daha çok tehlikeye atacağı gerçeğinin bilinmesini istiyoruz.

Ekonomik “Kara Delik” kapatılmaya çalışılırken,

sağlıkta oluşan “Kara Delik” gözden kaçmamalıdır.

Ecz. Onur Ferhat KARACAN

Samsun Eczacı Odası

Yönetim Kurulu Adına

BaşkanDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat