Otuz beş yılı aşkın süredir “Sağlıklı Yarınlara” vizyonuyla, toplum sağlığı için çalışan ve üreten Berko İlaç, Türk tıbbına hizmet etmeye devam ediyor. Berko İlaç’ın yeni ürünleri ZİNOMAG 30 mg/300 mg film kaplı tablet, HAMEDERM PLUS %5.35 + %18 krem ve VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet sağlık sektörünün hizmetine sunulmuştur.

ZİNOMAG 30 mg/300 mg film kaplı tablet

İçerik: Her bir film tablet; 30 mg çinko (çinko sülfat monohidrat halinde) ve 300 mg magnezyum (magnezyum oksit halinde) içerir.

İçeriğindeki çinkodan dolayı çinko eksikliğinin tedavisi veya önlenmesinde; magnezyum içeriğinden dolayı da; taşikardi, kardiyak aritmiler, dijital preparatlarına toleransın geliştirilmesi, miyokard enfarktüsü, anjina pektoris, hafif şiddette hipertansiyon, tetani, düz ve çizgili kaslardaki kramplar, gastrointestinal kramplar, nöromüsküler hipereksitabilite, sistremma, pre-term kasılmalar, servikal yetersizlik, erken membran rüptürü, gebelikte spazmlar (eklampsi/pre-eklampsi), betamimetik kullanımı gerektiren tokolizis, dismenore, kalsifikasyon ve ossifikasyonlar, kalsiyum oksalat ürolityazı tekrarının önlenmesi, migren, diyabet tedavisi ve magnezyum eksikliğinin giderilmesinde kullanılır.

HAMEDERM PLUS %5.35 + %18 krem

İçerik: Her 1 g krem; 53,5 mg hamamelis virginiana distilat ve 180 mg çinko oksit içerir.

Bebeklerin ve küçük çocukların pişiklerinde, mantar enfeksiyonları veya bakteriyel enfeksiyonlar nedeniyle şiddetlenen pişik için takip tedavisinde,1. ve 2. derece yanıklarda/güneş yanıklarında, çizik ve kesik gibi yüzeysel deri lezyonlarında, emziren annelerde meme başı çatlaklarının bakımı ve korunmasında, kurumuş, çatlamış, yarılmış derinin bakımı ve korunmasında, diğer ilaçlarla birlikte uygulanan tedaviye, eksüdatif ekzema, intertrigo gibi sulantılı lezyonlar ve akut yaraların tedavisine yardımcı olarak kullanılır.

VİTEROL-D3 2000 IU film kaplı tablet

İçerik: Her bir film kaplı tablet, 2000 IU (50 mikrogram) Vitamin D3 içerir.

D vitamini eksikliğinin tedavisinde, idamesinde ve profilaksisinde endikedir.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat