Hukukçu Eczacılar dernek kurdular: Hukukçu Eczacılar Derneği

Hukukçu Eczacılar Derneği' nin e- Gazetemize iletilen basın açıklaması şöyle:

BASIN BİLDİRİSİ

06-144-062 Kütük numaralı Hukukçu Eczacılar Derneği 29.04.2021 itibariyle kurulmuştur.

Derneğimiz eczacılık, ilaç ve sağlık hukuku başlıklarında eğitim, araştırma ve danışmanlık yapmak; mal ve hizmet üretiminde bulunmak; üyeler ve sivil toplum kuruluşları arasında dayanışma sağlamak amacı ile kurulmuştur.

Misyonumuz;

-İlaç molekülünün keşfiyle başlayan ve hastanın kullanımına kadar uzanan sürecin mevzuatına hakim olmak

-Uygulayıcılara pozitif katkılar sağlamak

-Kongre ve eğitim faaliyetleri ile farkındalık oluşturmak

-Bürokrasi, akademi ve özel sektör ile ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sunmaktır.

Vizyonumuz;

İlaç, eczacılık ve paydaş diğer alanlarla ilgili yasal düzenlemelerin hazırlanmasına ve uygulanmasına yönelik sorun ve ihtiyaçlara geniş perspektifte çözüm sunmaktır.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Hukukçu Eczacılar Derneği Yönetim KuruluDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat