Sağlık Otoritesini Uyarma Görevimizi Yapmalıyız…

Covid- 19 salgını, canlarımızı almaya devam ediyor…

ABD ve AB ülkeleri, yaklaşık bir ay önce aşılama yapmaya başladılar…

Bizde, en iyi ihtimalle 15 Ocak gibi başlayacak, söylenen o.

Kuşkusuz, aşılamanın bir an önce başlatılması, sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi ve sonuçlandırılması yaşamsal önemde…

Başlatılmasından sonuçlandırılmasına kadar her aşamasında sözümüzü eksik etmemeliyiz…

Uyarılarıyla, Sağlık Otoritesi’ ne yön vermek, harekete geçirmeye çalışmak Türk Eczacıları Birliği’ nin görevidir.

Avro Kuru Ne Olacak?

İlaç Fiyat Tebliği’ ne göre, yıllık Avro Kuru Güncellemesi 20 Şubat 2021 tarihinde yürürlüğe girecek.

Peki, kur ya da fiyat artışı ne oranda olacak?

Şimdilerde, İlaç Sektörü’ nde, cevabı tartışılan en hararetli sorulardan biri bu…

O tarihten bu yana, ülkemizde Avro kuru yaklaşık % 36 oranında arttı.

Yani, buradan bakarsak ilaca % 36 civarında bir fiyat artışı olmalı.

Olacak mı?

Hayır, konuştuğum ilgili hiç kimse böyle bir artış öngörmüyor.

Öngörülen, yıllık enflasyon oranında, yani % 15 civarında bir artış.

Doğrusu, benim öngörüm de bu yönde…

Bekleyelim, bakalım göreceğiz…

Gıda Takviyelerinde Korktuğumuz Şey Gerçekleşti…

Zaten gidişat bu yöndeydi, korktuğumuz başımıza geldi…

Salgın iyice tetikledi.

“Destekleyici Ürünler”, “Gıda Takviyeleri”, vitaminler, mineraller vb. açısından ülkemiz maalesef bir çöplüğe dönüşmüş durumda…

Artık her yerde, son derece kontrolsüz bir biçimde gerçekten de neredeyse her yerde satılıyorlar…

Hele internetten satışlar, deyim yerindeyse patlamış ve tam bir toplum sağlığı felaketine dönüşmüş durumda!..

Gerçekten “işe” yarıyorlar mı?

İnsan bedeninde akut ya da kronik zehirliliğe yol açıyorlar mı?

Fiyatları ne kadar gerçekçi?

Satıcıları haksız kazanç mı ediniyorlar?

Sahte ürünler hangi boyutlarda?

Saklama koşulları uygun mu?

Kullanımlarıyla ilgili danışmanlık hizmetini kimler veriyor?

Eczacının meslek hakkı çiğneniyor mu?

Sorular… Sorular… Sorular…

Yanıtı olmayan bir dizi soru.

İnsan sağlığı ile doğrudan ilişkili bir konuda böylesine bir başıbozukluk…

Olacak, kabul edilecek şey değil!

Bir an önce…

Çok ivedi…

Sorun, bilimsel ölçütlerle masaya yatırılmalı ve “ayakları yere basan” bir dosyayı başta Sağlık Otoritesi olmak üzere bütün ilgililerin önüne koymalıyız.

Türk Eczacıları Birliği' nde Neler Oluyor?

Öyle bir dönem ki bu…

Belki de ülke tarihinde, sağlık meslek örgütlerine ve tabi ki Türk Eczacıları Birliği’ ne de en çok ihtiyaç duyulan bir dönem…

Öyle bir dönem ki, TEB Merkez Heyeti’ nin 11 (on bir) tepe yöneticisinin yan yana, birlikte üreterek, canla başla çalışarak hem toplum sağlığına hem de eczacıların meslek haklarına sahip çıkması gereken bir dönem…

Bir daha kalınca yazayım…

O dönem, en çok bu dönem.

Elbette ki 11 yöneticinin bir tür aynılaşmasından söz etmiyorum…

Bu hem gerçekçi olmaz hem de haksız bir istek olur.

Sonuçta herkes ayrı bireyler…

Sözünü ettiğim şey bu değil.

Görev ve sorumluluk anlayışının her şeyin üstünde tutulmasından söz ediyorum…

“Derinlemesine iç çatışmaların” hiç sırası olmadığından söz ediyorum…

İLETİŞİM İÇİN:

h.gencosmanoglu@eczacininsesi.com

gencosmanogluhakan@gmail.com

https://www.facebook.com/HakanGencosmanogluDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat