19 Ağustos 2022 CUMA   Resmî Gazete      Sayı : 31928

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ege Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

PROFESÖR kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, uzmanlık, doçentlik belgesi), yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınlarını içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

DOÇENT kadrosuna müracaat edecek adaylar; başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını belirten dilekçelerine, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri (lisans, yüksek lisans, doktora, sanatta yeterlilik, uzmanlık, doçentlik belgesi) , yayın listesi, yabancı dil belgesi, bilimsel çalışma, eser ve yayınları içeren 4 adet PDF formatında USB bellek ve 1 adet dosya ile Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuracaklardır.

NOT:

1- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

2- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

3- Hizmet Belgesi

4- Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Başvuru Koşullarına https://personeldb.ege.edu.tr/tr-1655/akademik_kadro_ve_tayin_isleri_-_ogretim_elemani_basvuru_kosullari.html adresinden ulaşılabilir.

5- İlanımız “www.ege.edu.tr” adresinde yayınlanacaktır.

6- (*)Yabancı Dil ağırılıklı eğitim yapan birimlerimiz için Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikteki genel şartları sağlamaları gerekmektedir.

7- İdare gerekli gördüğü taktirde "İlanın" her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

 

İLAN NO: 77

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bölümü

ANABİLİM DALI: Biyokimya

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya bilim alanında doçent olmak.

 

İLAN NO: 78

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi ve Farmasötik Botanik alanında doçent olmak.

 

İLAN NO: 79

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Farmakognozi alanında doçent olmak.

 

İLAN NO: 80

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Farmakoloji alanında doçent olmak. Kanser alanında Farmakolojik araştırmalar yapmış olmak.

 

İLAN NO: 81

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADEDİ: 2

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Biyoteknoloji alanında doçent olmak

 

İLAN NO: 82

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi Bölümü

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Biyoteknoloji veya Farmasötik Teknoloji alanında doçent olmak. Farmasötik Biyoteknoloji alanında bilimsel çalışmaları olmak.

 

İLAN NO: 83

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya Anabilim Dalında doktora yapmış olmak. Farmasötik Kimya Bilim alanında doçent olmak.

 

İLAN NO: 84

KADRO DERECE: 1

KADRO UNVAN: Doçent

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Klinik Eczacılık

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Klinik Eczacılık veya Farmakoloji alanında doçent olmak.

 

İLAN NO: 85

KADRO DERECE:

KADRO UNVAN: Profesör

KADRO ADEDİ: 1

KURULUŞ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Radyofarmasi

İLAN AÇIKLAMASI: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında doçent olmak. Radyofarmasi alanında çalışmaları olmak.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat