3 Temmuz 2022 PAZAR   Resmî Gazete      Sayı : 31885

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize "Biruni Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi"nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi : 03.07.2022

İlan Bitiş Tarihi : 17.07.2022

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

KADRO UNVANI: Profesör

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Kimya

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Kimya alanında doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

UZMANLIK ALANI / ARANILAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmasötik Mikrobiyoloji veya Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarından birinde doktorasını yapmış olmak. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden 85 ve üzeri puana sahip olmak.

KADRO UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO SAYISI: 1

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

*Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

*Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

*Özgeçmiş (YÖK Formatında)

*Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

*Fotoğraf (2 Adet)

*Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

*Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı) *Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

*KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili İngilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

*Akademik Personel Aydınlatma Metni

*Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

*Evrak Teslim ve Tesellüm Formu

*Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

*Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat