1 Temmuz 2022 CUMA    Resmî Gazete      Sayı : 31883

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine öğretim üyesi alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır.

Başvuru İçin Gerekli Evraklar:

1. Başvuru Formu ve Başvuru Dilekçesi (Başvuru formu ve dilekçesine web sayfası-duyurular-ilan metninin içerisinden ulaşılabilir.)

2. Kimlik Fotokopisi

3. 2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. YÖK Formatlı Özgeçmiş

5. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet belgeleri (e-Devlet üzerinden alınabilir) veya Diploma fotokopileri (noter onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi)

6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi (onaylı belge)

7. Doçentlik Belgesi

8. Yabancı Dil Belgesi

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.

10. Bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi başvuruları için 4 takım, Profesör başvuruları için 6 takım yayın dosyası (USB Harici Belleğe aktarılmış)

11. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Döküm Belgesi (e-Devlet üzerinden barkotlu alınabilir.)

12. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınabilir.) Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.

Müracaatlar şahsen veya kargo yoluyla, aşağıda belirtilen ilgili adreslere yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLK BAŞVURU TARİHİ : 01.07.2022

SON BAŞVURU TARİHİ : 22.07.2022 

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmakognozi

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakognozi alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmakoloji

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmakoloji

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmasötik Kimya

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Kimya alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Analitik Kimya

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Analitik Kimya alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Biyokimya

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (İngilizce)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Biyokimya

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Biyokimya alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirtilen yeterliliğe sahip olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANA BİLİM DALI: Farmasötik Mikrobiyoloji

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Mikrobiyoloji alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi (Türkçe)

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANA BİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

KADRO UNVANI: Profesör Doçent Dr. Öğr. Üyesi

KADRO SAYISI: 1

İLAN ÖZEL ŞART: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında Doktora/Uzmanlık veya Doçentliğini almış olmak.

 

BAŞVURU ADRESİ:

*Profesör ve Doçent kadrosu başvuruları, Üniversitemiz Topkapı Yerleşkesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına yapılacaktır.

*Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvuruları, Üniversitemiz ilgili Fakülte Dekanlığı veya Yüksekokul Müdürlüğüne yapılacaktır.

Eczacılık Fakültesi Topkapı Yerleşkesi

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü

-Topkapı Yerleşkesi Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi No: 85

Zeytinburnu – İSTANBUL

www.istun.edu.tr   info@istun.edu.tr

444 3 788             0850 522 38 90

Bilgi İçin: ik@istun.edu.tr (İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı)

Duyurulur.



Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat