13 Mayıs 2022 CUMA      Resmî Gazete      Sayı : 31834

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik", “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Bahçeşehir Üniversitesi Akademik Personel (Öğretim Elemanları) Yükseltme ve Atama Esasları" ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanları alınacaktır.

Başvuru Yeri: Bahçeşehir Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi No. 4 (C Blok Kat. 3) Beşiktaş İstanbul Tel: (212) 381 58 69- 381 58 68 -381 58 70

 

SAYI: 1

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasotik Mikrobiyoloji

UNVAN: Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

SAYI: 1

 

SAYI: 2

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasotik Teknoloji

UNVAN: Prof. Dr./ Doç. Dr./ Dr. Öğr. Üyesi

SAYI: 1

İLANDA YER ALACAK AÇIKLAMALAR:

ECZACILIK FAKÜLTESİ ADAYLARINA ÖNCELİK KAZANDIRACAK ÖZELLİKLER AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR:

1. Science Citation Index (SCI) veya Science Citation Index Expanded (SCIE)’te taranan Q1 ve Q2 kategorisindeki dergilerde ilk isim veya sorumlu yazar olarak en az 2 makalesinin olması

2. Tüm yayınlarının en az %50’sinin Q1 ve Q2 dergi kategorilerinde yer alması

3. Yürütücü veya Araştırmacı olarak tamamlanmış ve/veya devam eden TÜBİTAK, TÜSEB veya Avrupa Araştırma Konseyi (European Research Council-ERC) projesinin olması

4. AB çerçeve programları kapsamında yer alan projelerde koordinatör, yürütücü veya araştırmacı olarak yer almış olması

5. TÜBİTAK, TÜSEB, TÜBA, BA vb. kurumlardan burs ya da başarı ödülü almış olmak

6. Doktora çalışmaları kapsamında alanı ile ilgili uluslararası nitelikte araştırma çalışmaları yapmış ve/veya yurtiçi doktoralı ise en az 1 yıl yurtdışında nitelikli araştırma çalışmalarında yer almış olması

7. Doktora sonrası bir üniversitede veya kamu araştırma merkezinde ekip lideri olarak çalışmış olmak veya bilimsel projelerde bağımsız akademik proje yürütme tecrübesine sahip olan araştırmacılar.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat