1 Ekim 2021 CUMA                  Resmî Gazete      Sayı : 31615

 

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

 

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ile 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesindeki genel şartları ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları halinde adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte adayların şahsen ve posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

 

Birimi: Plato Meslek Yüksekokulu

Bölüm/ Anabilim Dalı/ Programı: Eczane Hizmetleri

Unvanı: Öğr. Gör.

Adedi: 1

Özel Şartlar: Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri, Eczacılık Teknolojisi, Eczacılık Teknolojisi/Farmasötük Teknoloji (Galenik), Klinik Eczacılık, Eczane İşletmeciliği, Analitik Kimya alanlarından lisans mezunu olup, Tezli Yüksek Lisansını yapmış olmak.

ALES Puanı: 70

YDS (Eşdeğer Puan Şartı): -

 

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ VE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER.

1. Başvurdukları Programı belirten dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK Formatında)

3. Nüfus Cüzdanı / Kimlik Kartı Fotokopisi

4. İki Adet Biyometrik Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

5. Yerleşim Yeri ve Adres Belgesi (e-Devlet çıktısı) barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

6. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet ve Uzmanlık/Doktora belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi e-Devlet çıktısının barkotlu veya kare kodlu olması zorunludur.)

7. Lisans transkript belgesinin okul onaylı aslı ya da fotokopisi.

8. ALES Sonuç Belgesi (ALES’den muaf olanlar için zorunlu değildir. Kontrol Kodu ve Doğrulama Kodu yer almayan veya okunmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

9. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

10. Yabancı Dil Sınavı sonuç belgesi (YDS veya ÖSYM tarafından eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf)

12. Adli Sicil kaydı ve Adli Sicil Arşiv kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet çıktısı “Resmi Kuruma” hitaben alınan belge)

13. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti.

14. SGK Hizmet Dökümü.

SINAV TAKVİMİ İlan Tarihi : 01.10.2021

Son Başvuru Tarihi : 15.10.2021

Ön Değerlendirme Duyuru Tarihi : 19.10.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 21.10.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 22.10.2021

BAŞVURU ADRESİ:

Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Balat Yerleşkesi

Plato Meslek Yüksekokulu/Kazlıçeşme Yerleşkesi

Başvurular posta yolu ile ya da şahsen yapılacaktır.

İLANIN YAYINLANACAĞI WEB ADRESİ: www.ayvansaray.edu.tr

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat