9 Temmuz 2021 CUMA    Resmî Gazete      Sayı: 31536

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” kapsamında Üniversitemizin çeşitli birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönerge hükümlerine göre aşağıda belirtilen kadrolara öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör ve Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergenin 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca elektronik ortamda istenilen sadece basılı dosyayı ilanımızın süresi içinde şahsen veya posta ile Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile teslim etmeleri gerekmektedir.

A-BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

1-Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren başlar. Başvurular Resmî Gazete'de yayımlandığı tarih itibariyle 15 (On beş) günü saat 23:59’da biter. Başvurular Üniversitemiz https://ikbasvuru.sdu.edu.tr internet sayfasından çevrimiçi (online) yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar/başvurular kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ikbasvuru.sdu.edu.tr adresinde yer alan çevrimiçi (online) başvuru sistemine kayıt olduktan sonra kişisel bilgilerini doldurup Öğretim Elemanı Personel Alımı İlanı için başvuru işlemlerini başlatacaktır. Müracaat eden adaylar başvurmak istediği ilan numarasını seçip aşağıda belirtilen istenen belgeleri ilgili alanlara yükleyip “Başvuru Yap” butonuna tıkladığında çevrimiçi (online) başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir ilan numarası ile başvuru yapabilecektir. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolardan sadece bir kadroya başvuru yapabilir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2-Başvurular üzerinde güncelleme yapılmak istenildiğinde mevcut başvuru silinerek, “İşlemler-Başvuru Sürecindekiler” menüsünden yeniden başvuru oluşturulabilecektir.

3-Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma vb. tüm iş ve işlemler için tüm sorumluluk adaylara aittir.

4-İlanımızın süresi, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

5-Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma, Atanma ve Yükseltilme Kriterlerine İlişkin Yönergeye http://persdb.sdu.edu.tr  internet adresi Doküman Arşivi bölümünden ulaşılabilir.

B-KADROLARA BAŞVURACAK ADAYLARIN SİSTEME YÜKLEYECEĞİ BELGELER

1-Özgeçmiş (Sisteme Pdf Formatında yüklenmelidir.)

2-Askerlik bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, askerlik bilgisinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin belgeyi ekleyecektir.

3-Eğitim bilgileri ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. Aday, eğitim bilgilerinin eksik olduğunu düşünüyor ise buna ilişkin Diploma, geçici mezuniyet belgesi (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

4-Yabancı Dil bilgisi ilgili servislerden otomatik olarak gelmektedir. (Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen dil belgesi)

5-Bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren liste

6-Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık veya biyometrik) (Sisteme yüklenmelidir.)

7-Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair beyan.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ABD: Farmasötik Toksikoloji

UNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

NİTELİĞİ: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Toksikoloji alanında doçentlik unvanına sahip olmak.

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat