4 Mayıs 2021 SALI         Resmî Gazete     Sayı: 31474

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Biruni Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca ''Öğretim Üyesi'' alınacaktır.

İlan Başlama Tarihi: 04.05.2021

İlan Bitiş Tarihi: 18.05.2021

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimleri

Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar: Farmasötik Kimya alanında Doçentlik unvanına sahip olmak.

Kadro Unvanı: Doç. Dr

Kadro Sayısı: 1

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm: Eczacılık Meslek Bilimler

Anabilim Dalı: Farmakognozi

Uzmanlık Alanı / Aranılan Şartlar: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında doktora yapmış olmak.

Kadro Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Kadro Sayısı: 1

 

ÖĞRETİM ÜYESİ BAŞVURU EVRAKLARI

* Öğretim Üyesi Başvuru Dilekçesi ve Formu

* Öğretim Üyeliği Kadrolarına İlişkin Başvuru Bilgileri

* Özgeçmiş (YÖK Formatında)

* Nüfus Cüzdan Sureti/Fotokopisi

* Fotoğraf (2 Adet)

* Lisans / Y.Lisans / Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi Örnekleri (Atanmaya hak kazanılması halinde, ilgili belgelerin noter onaylı nüshaları teslim edilmelidir)

* Prof. Doç. Dr. Öğr. Üyesi Atama Yazıları (Varsa), Yurt dışından alınan diploma var ise, Üniversitelerarası Kurulca onaylanan Denklik Belgesi (Noter Onaylı)

* Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını Kapsayan, Profesör İçin: 6 (Altı) takım dosya (6 CD olarak), Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi İçin: 4 (Dört) takım dosya (4 CD olarak)

* KPDS/YDS veya Eşdeğerliliği YÖK Tarafından Onaylanan Yabancı Dil Sınavına İlişkin Belge (Eğitim dili ingilizce olan programlar için zorunlu olup diğer programlar için varsa)

* Akademik Personel Aydınlatma Metni

* Akademik Personel Adayı Açık Rıza Metni

* Evrak Teslim ve Tesellüm Formu * Başvurular, belirtilen süreler içerisinde, online olarak üniversitemiz web sayfasında yer alan https://ikakademik.biruni.edu.tr linkinden kabul edilecektir.

Eksik belge ile yapılan, süresi içinde yapılmayan veya imzasız gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat