21 Nisan 2021 ÇARŞAMBA       Resmî Gazete     Sayı : 31461

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Yasa’nın 48. Maddesinde belirtilen şartları sağlayan öğretim üyeleri alınacaktır.

1 - Profesör adayları; özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini, icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans çalışmalarını, üniversiteye katkılarını kapsayan bir dosyayla birlikte bir dilekçeyi rektörlüğe altı nüsha olarak teslim eder. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

2 - Doçent ve Doktor öğretim üyesi adayları; özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde teslim eder.

İstenen Belgeler:

- Başvuru Dilekçesi, Başvuru Formu, Bilgi formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, Yabancı Dil Belgesi

- Akademik unvanının gerektirdiği diploma ve belgelerin onaylanmış fotokopileri (Yurt dışından alınmış diplomaların onaylı suretleri ile denklik belgelerinin alınmış olması şarttır.)

-Başvuru süresi bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, istenen belgeler (internet yoluyla) elektronik ortamda insan.kaynaklari@ yeniyuzyil.edu.tr e- posta adresine gönderilerek yapılacak olup, şahsen ve posta ile yapılan başvurular ile eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Not:

1. İlana ilişkin ayrıntılı bilgilere ve doldurulması gereken formlara; www.yeniyuzyil.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

2. Yayın dosyalarını içeren CD/USB /DOSYA daha sonra teslim edilebilir.

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji

Kadro Sayısı: 1

Kadro Unvanı: Dr. Öğr. Üyesi

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi Lisans mezunu olmak Farmasötik Mikrobiyoloji alanında doktora yapmış olmakDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat