20 Nisan 2021 SALI       Resmî Gazete     Sayı: 31460

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

AKADEMİK PERSONEL ALIM İLANI

(Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi)

Üniversitemizin akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemiz web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi alınacaktır. İlan kadrolarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Başvuru süresi ilanın Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Temel Eczacılık Bilimleri/ Eczacılık Temel Bilimleri A.D.

UNVANI: Doçent

KADRO ADET: 1

KADRO DRC: 1

BAŞVURU KOŞULU: Organik Sentez ve Biyoaktivite Üzerine Çalışmalar Yapmış Olmak

E-POSTA ADRESLERİ: personel@agri.edu.tr

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

ANABİLİM DALI: Eczacılık Meslek Bilimleri / Farmakognozi A.D

UNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

KADRO ADET: 1

KADRO DRC: 5

BAŞVURU KOŞULU: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak ve Farmakognozi alanında Doktora yapmış olmak.

E-POSTA ADRESLERİ: eczacilik@agri.edu.trDosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat