SUNUŞ

 

"Eczacılık ve eczaneler değişiyor, dönüşüyor...

Sağlık danışmanlığı, eğitimler, yeni konsept vs. vs....

Biraz da Dünya’ya bakalım." diye başladık.

 

İlk olarak "Almaya’da Eczane Eczacılığı"nı inceledik.

Devamında "İngiltere’de Eczacılık" geldi...

 

Sevgili arkadaşımız, değerli meslektaşımız, Ecz. Ayşe ARIK COŞKUN çok değerli ve mesleğimize  ışık tutacak  yazı dizisine devam ediyor.

 

Şimdi yeni çalışma: "Yunanistan’da Eczane Eczacılığı".

İki bölüm halinde yayınlayacağız.

 

"Dünya’da Eczacılık" adlı köşemizde bu çalışmalara her zaman ulaşabilirsiniz.

 

Sevgili Ecz. Ayşe ARIK COŞKUN’ a gönül dolusu teşekkür ediyoruz...

 

ECZACININ SESİ

 

 

Ecz. Ayşe Arık Coşkun

arik.ayse@gmail.com

 

Yunanistan’ da Eczacılık

-1. Bölüm-

 

Yunanistan veya resmi adı ile Helen Cumhuriyeti yaklaşık 11 milyon nüfusa sahip, bizim de komşumuz olan bir Balkan Ülkesi’dir. Yunanistan; antik dönemden bu yana eczacılık bilimine yön veren, “De Materia Medica” gibi eczacılığın temel kaynak kitaplarının doğduğu ve birçok eczacının yetiştiği bir coğrafya olmuştur. Mesleğimizin atalarının topraklarında bugün eczacılık ne durumda, gelin bir de yakından bakalım.

2008 Avrupa’da başlayan finansal kriz, AB ülkesi olan Yunanistan’ı da olumsuz etkilemiş, uzun süren borçlanmalar, ticari dengesizlik ve kriterleri uygun olmamasına rağmen Euro bölgesinde olması gibi birçok nedenden dolayı ülke ekonomik krizin pençesine düşmüştür.

Yaşanılan kriz sonrasında, 2010 yılında “TROYKA” (Troika) denilen IMF, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası’ndan oluşan ekonomik karar alma ve denetleme sistemi, idareyi ele almıştır. Ülke genelinde kemer sıkma politikaları ve tasarruf zorunluluğu uygulanmaya başlanmış ve sağlık sistemi de bu durumdan ciddi şekilde etkilenmiştir.

Eczacılığa Genel Bakış

Ülkede 3 Eczacılık Fakültesi’nden yıllık ortalama 180 mezun verilir. 14000 den fazla eczacı istihdam edilmektedir ve bu rakamın %80 inden fazlasını serbest eczacılar, %60 gibi bir oranını da kadınlar oluşturur. Şu anda ülkede yaklaşık 11.000 eczane vardır. Her yüzbin kişiye düşen eczane sayısı 97 ile Avrupa ortalamasının çok çok üzerindedir(Avrupa ortalaması 31, Türkiye ortalaması 32). Serbest eczacılık sektöründe ise yaklaşık 24.000 çalışan istihdam edilmektedir.1

Eczacılarda ortalama yaş aralığı 55- 65 yaş arasındadır ki bu da emeklilik yaşına çok yakın bir yaştır. Eczaneler genellikle küçük boyutlu mağaza şeklinde olup büyüklükleri nadiren 50 m2 den fazladır. 2

 

Kriz öncesi dönemde eczaneler, haftanın 5 günü 8:30 -14:30 arası, iki gün ise genellikle (Salı-Perşembe) 17:30 -20:30 saatleri arasında çalışır, eczane sahibi olabilmek için eczacılık fakültesi mezunu olmak gerekir, bir eczacı birden fazla eczane açamaz, eczane açmada nüfusa dayalı sistem uygulanırdı.

Alınan kararlarla, eczacının mesul müdür tutarak şube açmasına, en fazla 10 şubeye kadar eczane açabilmesine izin verilmiştir. Eczane çalışma saatleri serbest hale getirilmiştir. Bu düzenlemeye rağmen Rodop Eczacı Odası eczacıları gibi bazı eczacılar bu uygulamayı kabul etmeyip, kendi inisiyatifleri ile eski çalışma saatlerine devam etseler de ülke genelinde genel uygulama serbest saat yönündedir. Son dönemde, eczacı olmayan sermayedarlara da mesul müdür eczacı tutarak eczane açma hakkı verilmiş, zincir eczanelerin de yolu böylelikle açılmıştır. Nüfus oranı ise her 1000 kişiye 1 eczane kısıtlamasındadır. Zaten mevcut eczane sayısı bu orana çok yakındır.

Yunanistan Sağlık Harcamaları ve Genel Analiz

Ülkenin genel durumuna bakıldığında, 2008 sonrası ekonomik daralma açıkça görülmektedir. Bu genel tablo ışığında, sağlık harcamalarını daha yakından inceleyeceğiz.

 

 

TSH :Toplam Sağlık Harcaması

    Kaynak: OECD, 2013.

 

Kriz dönemine kadar yükselme eğiliminde olan genel sağlık ve kamu harcamaları, 2010 dan sonra alınan önlemler ile azaltılmaya başlanmıştır.

Devam edecek...

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat