Yardımcı ve ikinci eczacıların maaşı

 

6197 sayılı meslek yasamızda 17.05.2012 tarihinde 6308 sayılı yasa ile yapılan değişiklikle meslek literatürümüze yardımcı eczacı ve ikinci eczacı terimleri girmiş oldu. Bu değişikliğe göre Eczacılık Fakültesinden mezun olan eczacılar eczane açabilmek için kayıtlı ve hizmet sözleşmesine bağlı bir şekilde toplam bir yıl süre ile yardımcı eczacı olarak çalışmak zorundalar.

Yine aynı yasal değişiklikle bu tarihteki takvim yılında Eczacılık Fakültesi’nde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı belirtilmiş.

Aynı madde içinde, yasa içinde önceden tanımlı olmasına karşın hali hazırda bir serbest eczanede ya da bir firmada mesul müdür olarak çalışan ya da çalışacak eczacılar göz ardı edilerek, yardımcı eczacıların ve ikinci eczacıların alacakları en az ücret de belirlenmiş. Buna göre; Yardımcı eczacılara asgari ücretin bir buçuk katından, ikinci eczacılara da asgari ücretin üç katından aşağı olmamak üzere taraflarca belirlenecek ücret ödenir hükmü getirilmiş.

Bu hüküm getirilmiş getirilmesine de asgari ücret brüt tutar üzerinden mi, yoksa net tutar üzerinden mi baz alınacak? o belirtilmemiş.

Oysaki, bu durum şunun için önemli!

Eğer ki, yardımcı eczacımız ya da ikinci eczacımız çalışacağı eczane ya da hastanede alacağı ücreti net tutar üzerinden anlaşırsa yıl içinde işverene maliyeti artacaktır. Yok eğer brüt tutar üzerinden anlaşırsa bu kez de çalışan eczacımızın eline geçecek olan net miktar aylar ilerledikçe azalacaktır. 

Bu durum da gereksiz kırgınlıklara neden olabilir. 

2020 yılı asgari ücret verilerini baz alırsak ve çalışacak eczacı meslektaşımızın bekar olduğunu var sayarsak aşağıda yazılı rakamlara ulaşıyoruz.

Yardımcı eczacı maaşını net asgari ücret üzerinden hesaplarsak; çalışan eczacının eline her ay (fazla mesai hariç, AGİ dahil) 3.376,70 TL geçerken, işverene maliyeti mayıs ayına dek 5.187,04 TL, haziran ayında 5.231,95 TL, sonraki aylarda 5.514,89 TL olacaktır.

Yardımcı eczacı maaşını brüt asgari ücret üzerinden hesaplarsak; işverene maliyeti her ay için 5.187,04 TL olurken, çalışan eczacının eline (fazla mesai hariç, AGİ dahil) mayıs ayı dahil 3.376,70 TL geçerken, Haziran ayında 3.351,00 TL, sonraki aylarda ise 3.189,08 TL geçecektir.

İkinci eczacı maaşını net asgari ücret üzerinden hesaplarsak; çalışan eczacının eline her ay (fazla mesai hariç, AGİ dahil) 6.532,67 TL geçerken, işverene maliyeti Ocak, şubat aylarında 10.374,08 TL, Mart ayında 10.418,97 TL, Nisan, Mayıs, Haziran aylarında 11.029,77 TL, Temmuz ayında 11.762,81 TL, sonraki aylarda da 12.100,51 TL olacaktır.

İkinci eczacı maaşını brüt asgari ücret üzerinden hesaplarsak; işverene maliyeti her ay için 10.374,08 TL olurken, çalışan eczacının eline (fazla mesai hariç, AGİ dahil) Ocak, şubat aylarında 6.532,67 TL, Mart ayında 6.506,98 TL, Nisan, Mayıs, Haziran ayında 6.157,44 TL, Temmuz ayında 5.910,16 TL, sonraki aylarda 5.632,11 TL geçecektir.

Konu ile ilgili ayrıntılı tablolar;

İkinci Eczacı brüt maaşı

İkinci Eczacı net maaşı

Yardımcı Eczacı Brüt Maaşı

 

Yardımcı Eczacı net maaşı

 

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat