6 Nisan 2021 SALI         Resmî Gazete     Sayı : 31446

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

SINAV TAKVİMİ:

İlk Başvuru: 06.04.2021

Son Başvuru: 20.04.2021

Ön Değerlendirme: 26.04.2021

Sınav Giriş: 29.04.2021

Nihai Sonuç Açıklama: 03.05.2021

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmosotik Botanik

ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

DERECE: 4

ADET: 1

ALES: 70

ALES PUAN TÜRÜ: Sayısal

YABANCI DİL: 50

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmosotik Botanik anabilim dalında tezli yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

BAŞVURU ADRESİ: Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doğu Yerleşkesi Çünür/Isparta

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Teknoloji

ÜNVANI: Araştırma Görevlisi

DERECE: 4

ADET: 1

ALES: 70

ALES PUAN TÜRÜ: Sayısal

YABANCI DİL: 50

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji anabilim dalında doktora yapıyor olmak

BAŞVURU ADRESİ: Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Doğu Yerleşkesi Çünür/Isparta

 Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat