6 Nisan 2021 SALI         Resmî Gazete     Sayı : 31446

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ DIŞINDAKİ KADROLARA PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıdaki tabloda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alınacaktır. Başvuracak adayların, 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki şartları taşıması ve istenen belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvurular şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan, e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav Takvimi:

İlk Başvuru Tarihi : 06.04.2021

Son Başvuru Tarihi : 20.04.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 20.04.2021

Sınav Tarihi : 21.04.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 21.04.2021

Posta Adresi: Kapadokya Üniversitesi, 50420, Mustafapaşa-Ürgüp/Nevşehir

 

Öğretim görevlisi veya araştırma görevlisi kadrosu için gerekli belgeler;

1. Başvuru Dilekçesi (Başvurdukları Bölüm Adı, İlan Tarihi, Yazışma Adresi ve Telefon Numaralarını İçeren Başvuru Dilekçesi)

2. Başvuru formu,

3. ALES sonuç belgesi,

4. ALES muafiyeti için görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı,

5. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı dil sınavından ve/veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

6. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

7. Özgeçmiş,

8. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

9. Lisans/Lisansüstü Mezuniyet Belgeleri (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir),

10. Lisans not dökümü (Onaylı belge),

11. Son altı ayda çekilmiş 2 adet fotoğraf,

12. Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge veya e-Devlet üzerinden alınabilir)

13. Lisans mezunlarının alanları ile ilgili 2 (iki) yıl iş tecrübesi olduğunu gösterir belge (tecrübe şartı aranan kadrolar için Lisans mezuniyet sonrası, çalışılan iş ile ilgili SGK’dan alınacak onaylı hizmet dökümü eklenmesi gerekmektedir. Belirtilen süreyi tamamlamaması halinde başvuru kabul edilmeyecektir.),

14. Arşiv kayıtlı adli sicil kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir. Arşiv kayıtlı olmayan belgelerde başvuru kabul edilmeyecektir.)

 

YÜKSEKOKUL: Kapadokya Meslek Yüksekokulu

BÖLÜM: Eczane Hizmetleri

KADRO ÜNVANI: Öğr. Gör.

ÖZEL ŞARTLAR: Eczacılık, Biyoloji, Biyokimya lisans mezunu olmak. Yüksek lisans yapmış olmak ve Farmakoloji alanında çalışmaları bulunmak.

KADRO SAYISI: 1

ALES: 70Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat