14 Ocak 2021 PERŞEMBE                 Resmî Gazete     Sayı: 31364

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan Profesör kadrosuna 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 26. maddesine ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre tam zamanlı statüde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı  

KADRO UNVANI: Profesör

ADET: 1  

NİTELİK:  Farmasötik Toksikoloji Doktorasına ve Doçentliğine sahip olmak. İlaç endüstrisinde en az iki yıl çalışma deneyimi olmak.

 

BAŞVURU İŞLEMLERİ :

İlan Tarihi : 14.01.2021

Son Başvuru Tarihi : 29.01.2021

Profesör kadrosu için, başvuracak adayların,

* 2547 sayılı Kanunun 26.maddesinde belirtilen şartlar ile başvuracağı bölüm/anabilim dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri müracaat dilekçelerini,

* Fotoğraflı özgeçmişlerini,

* Nüfus cüzdanının noter onaylı suretini,

* Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik Belgelerinin noter onaylı suretlerini,

* Merkezi yabancı dil sınav sonuç belgelerini,

* Erkek adayların askerlik durum belgelerini,

* Bilimsel yayınlarını,

* Kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları,

* Yönettiği doktora çalışmalarını ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan ve belgeleyen

6 (Altı) takım dosyayı (1 Adet Hard-Copy ya da yerine 1 Adet CD/USB ve 5 adet CD/USB olacak şekilde) Rektörlüğümüze teslim etmeleri gerekmektedir. Müracaatlar şahsen yapılacaktır.

Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

(Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

İlan olunur.

BAŞVURU ADRESİ:

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğü

26 Ağustos Yerleşimi,

İnönü Mah., Kayışdağı Cad.

34755 Ataşehir/İstanbul

Tel: 0216 578 00 00Dosya

Özgür Köşe

Dünyada Eczacılık

Sektörel Bakış

Çepeçevre

Kültür Sanat