Aralık 2012 Vergi, Sigorta ödemeler ve beyan tablosu

Son güncelleme:06-12-2012

Büromuz tarafından faks ve mail yolu ile gönderilen bilgilendirme yazılarını okumanız menfaatinizedir.

Bu yazılarda faydalı bilgiler, yeni değişiklikler ve uygulamalar ile alınması gereken tedbirler vs. bildirilmektedir.

Ayrıca büromuz tarafından gönderilen aylık ödeme ve beyan tablosunu ilgili ay boyunca takip ediniz.

Vergi, SGK ödemeleri ile bunlarla ilgili diğer işlemlerinizi rahatça yapabilmeniz açısından sizlere yardımcı olacaktır.

 

06.ARALIK.2012 TARiHiNE KADAR :

-Kasım ayı muhasebe evrakları muhasebecinize iletilecek.

 

15.ARALIK.2012 TARiHiNE KADAR (17.ARALIK.2012’YE UZAR)  :

-B.S.M.V. (Gider-Hizmet Vergileri) Beyannameleri verilir ve ödenir.

 

23.ARALIK.2012 TARiHiNE KADAR (24.ARALIK.2012’YE UZAR) :

-Muhtasar Aylık Beyanname verilir.

-Damga Vergisi Beyannamesi verilir.

-S.G.K.  4 / a   ( S.S.K. ) Aylık Bildirge verilir.

-S.G.K. 4/a (S.S.K.) Sigortalıların eksik gün bildirim formları (EK.10) verilir.

 

24.ARALIK.2012 TARiHiNE KADAR :

-K.D.V. Beyannamesi verilir.

 

26.ARALIK.2012 TARiHiNE KADAR  :

-Muhtasar vergisi ödenir.(Aylık)

-Katma Değer Vergisi ödenir.

-Damga vergisi ödenir.

 

31.ARALIK.2012 TARiHiNE KADAR :

-S.G.K. (4/a) Aylık Bildirge 2012/Kasım ayı ödenir.

-BAĞ-KUR  (4/b) 2012/Aralık primleri yatırılır.

-2013 yılında kullanılacak resmi defterlerin Noter tasdiki yaptırılır.

-31.12.2012 tarihi itibarı ile fiili stok sayımı yapılarak miktar ve tutarlar muhasebeye bildirilir. (Stok Listesi)

-2012/Kasım ayı Ba – Bs Formları verilir.

-6111 Sayılı vergi affı kapsamında yapılandırılan vergi ve sigorta prim borçlarının taksitleri ödenir.

 

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİLGİLER

* 8.000 TL’nı aşan fatura ödemelerinizin parça parça ödense dahi banka kanalı ile yapılması zorunludur. (Çek ve senetle yapılan ödemelerin bankadan tahsil edilmesi gerekir.)

* İşyerlerine ait kira ödemeleri (tamamı-sınır yok) ile 500 TL üzeri konut kira ödemelerinin banka kanalı ile yapılması zorunludur.

  Bu ödemelerden banka kanalı ile yapılmayanlar veya banka kanalı ile yapılıp da alınan dekondu muhasebe kayıtlarında gösterilmediği için ispat edilemeyen işlemlerde, her bir işlem için özel usulsüzlük cezası kesilmektedir.

* Türkiye genelinde 10 kişi ve üzerinde personel çalıştıran şirketlerin ve işyerlerinin personel ücretlerini işyerine ait banka hesabından personele ait banka hesabına havale veya EFT yolu ile ödemesi zorunludur. Bu hususa uymayan işyerlerine her ay ve her personel için 100 TL usulsüzlük cezası kesilmektedir.  

* Personel ücretlerini bankadan ödemek zorunda olan işyerlerinin Muhtasar Beyannamelerinde maliyeye ödenecek Gelir Vergisi stopajı vergilerinden asgari geçim indirimi tutarlarını indirebilmeleri için bu tutarları ilgili ayın son gününe kadar personele ödemek zorundadır.

Örnek: 2012 Aralık ayına ait Muhtasar Beyannamesinde maliyeye ödenecek Gelir Vergisi stopajı vergisinden personele ödenecek asgari geçim indirimi tutarının indirilebilmesi için 2012 Aralık ayına ait Bordroda görülen asgari geçim indirimi tutarının 30.12.2012 tarihine kadar işyerinin banka hesabından personelin banka hesabına ödenmesi gerekir. Aksi halde asgari geçim indirimi ödemenin yapıldığı ayın muhtasarına dahil edilmeyecek bir sonraki muhtasar beyannamesinde indirim konusu yapılabilecektir.

* Eczaneler için; kuruma ya da şahısa verilen reçetelerin faturaları ay atlamamak şartı ile ilgili ayın son gününe kadar kesilmesi gerekir.

* Alış, satış, gider faturaları, Z raporları ile diğer muhasebe evrakları 5 yıl,

   Resmi defterler, KDV, Muhtasar ve diğer beyannameler, aylık SSK bildirgeleri, ücret bordroları, ödeme makbuzları ve tahakkuk fişleri (yoksa taahhütlü posta alıntıları) 10 yıl süre ile saklanmalıdır.

* İşyerinizin aylık SSK ücret bordrolarının her ay bütün personele imzalatılması ve işveren tarafından kaşe-imza yapılarak SSK dosyasına kaldırılması gerekmektedir.

* Yeni işe alınan her personel için mutlaka özlük dosyası oluşturulması gerekmektedir.

   Özlük dosyasında; Hizmet akdi (iş sözleşmesi, işyeri kurallarının tebliği), işe giriş bildirgesi, sağlık raporu, ikametgah, kimlik fotokopisi, varsa sigorta sicil kartı, varsa önceki çalıştığı işyerinden alınmış çalışma belgesi ve evrakları bulunur.

* İşyerinizin demirbaş, taşıt, tesis, makina, cihaz alışlarına ait faturalarınızın fotokopisini mutlaka sigortacınıza veriniz.

  Ayrıca işyeriniz adına yapılan bütün sigorta poliçelerine ödediğiniz bedelin gider olarak kayıtlara alınabilmesi için de poliçe fotokopilerini muhasebecinize iletiniz.

 

Çalışmalarınızda başarı ve esenlikler, bütün ödemelerinizde kolaylıklar dilerim

TEL :(212) 615 82 48 & 616 00 79 & 616 02 91

FAX :(212) 616 02 92                            

E-MAiL = turgutmusavirlik@hotmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                      Saygılarımla,                                                                                                                     S. Turgut Elik

                                                 S.M.MALi MÜŞAViR

 


S. Turgut Elik


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim