1. Sis an
  2. Fevzi akmak
  3. f.cakmak@eczacininsesi.com

06-02-2017


Szlemede bilgi ve belge isteme hakk

2016 laç Temin Protokolü ile yaptrm uygulamalarnda önemli bir eksiklik daha giderilmeye çalld.

Savunma hakknn esas isnadn dayand bilgi ve belgelerin bilinmesinden geçer. ddiann dayanaklarn bilmediiniz zaman havaya yumruk sallam olursunuz. Bilgi ve belgeye eriimde daha önce dilekçe kanunu, son dönemde de çok isabetli bir düzenleme olan Bilgi Edinme Kanunu genel bir çerçeve vermektedir. Ancak Sözlemeye dayal özgül ve sadece bu ie odaklanm bir düzenleme maalesef bulunmamaktayd.

2016 Protokolü ile Savunma balkl 5.2 maddesine “…Talep edilmesi halinde soruturmann gizliliine riayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacnn Protokol kapsamnda yapt i ve ilemlere yönelik bilgi ve belgelerin birer örnei eczacya verilir…” cümlesi eklenmitir.

Savunma öncesi önemli bir hukuksal eksiklii giderecek olan bu düzenlemede kimi belirsizlikler vardr. Örnein bilgi ve belge isteme bir usule balanmamtr. Bilgi ve belgelerin süreye veya verilme zamanna ilikin bir açklk yoktur. Yine düzenlemedeki, “soruturmann gizliliine riayet edilmesi” koulu da belirsizlik içermekte ve hakkn kullanlmasn engelleme olasln barndrmaktadr. Kukusuz cumhuriyet savclklaryla yürütülen ilerde hazrlk soruturmasnn gizliliinden kaynaklanan yasal zorunluluklar mevcuttur.

Bilgi ve belge verilmesi hakk “Savunma” balkl maddede düzenlenmitir. Bunun doal sonucu olarak istenilen bilgi ve belgelerin savunma yaplmadan önce verilmesini ve eczacnn buna göre savunma yapmasn zorunlu klmaktadr.

Bu nedenle hakkn içeriinin ayrntl düzenlenmesine ihtiyaç vardr. Hakkn kullanmnda etkinlik salanmas, savunmadan önce bilgi ve belgelerin örenilmesi basit hukuksal gerçeiyle dorudan ilikilidir. Yazl savunma için “eczacya 15 (onbe) gün süre verildii” de dikkate alndnda bilgi ve belge isteminin ya istem tarihine kadar savunma süresinden kalan süreyi durdurmas ya da eczacya ek süre verilerek yaplmas zorunluluktur.

Öte yandan, belge istenmeyip sadece bilgi isteme durumlarnda, elektronik bavuru yaplabilmesi ve cevabn elektronik verilmesi de kolaylk salayacak bir uygulama olarak düünülebilir.

Buradaki önemli noktalardan birisi de, düzenlemenin sözlemenin 5. bölümündeki ilemleri kapsyor olmasdr. Yani fesih, cezai art ve yazl uyar eklinde yaptrm uygulanmas halinde bu hak kullanlabilmekte, buna karn kesintiler için maddeye dayanarak bu türden bilgi ve belge isteminde bulunulamamaktadr.

Öte yandan sözlemeden doan bu bilgi ve belge isteme hakk, kanundan yani 2003 ylnda çkarlan 4982 sayl Bilgi Edinme Hakk Kanunu’ndan doan bilgi ve isteme hakkn ortadan kaldrmamakta, istenildiinde belli koullarn varl halinde kanunda doan bu hak da kullanlabilmektedir.

Nitekim Sözleme’den önce SGK Salk Merkez Müdürlükleri arlkl olarak Bilgi Edinme Kanununa dayanarak bilgi vermekteydi. Önemli ölçüde oturmu bir uygulama olarak hâlâ Salk Merkez Müdürlükleri bilgi edinme uygulamasndaki bu pratii sürdürmekte ve istenilen bilgileri vermektedir.

 

 

https://twitter.com/_FevziCakmak_

f.cakmak@eczacininsesi.com


Son eklenen yazlar

Yazilarin tm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin grs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gsterilmeksizin alinti yapilamaz.
Ana Sayfanz Yapn | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | zgr Ke | Alkol Hesap | la Rehberi | Reklam | ye Girii |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kltr-Sanat | epeevre | Sylei | ye Girii | lanlar | Duyurular | Dnyada Eczaclk | Arama
TEB | Eczac Odalar | TES | Eczac Kooperatifleri | Salk Bakanl | TTCK | SGK | Reete Giri | Gazeteler | TV'ler | letiim