1. Sis Çanı
  2. Fevzi Çakmak
  3. f.cakmak@eczacininsesi.com

09-05-2016


2016 Protokolü’nde Eksik Verilen Belgeler İçin Yeni Düzenleme

Eksik verilen fatura ve reçete eki belgeler için 2016 SGK-TEB İlaç Temin Protokolü’nde yeni ve ayrıntılı düzenleme yapıldı.

Önceki Protokol’ün 4.2.3. maddesi keskin bir düzenlemeye sahipti: “Reçetelerin, faturaların ve fatura eki listelerin sorumluluğu Kurum tarafından teslim alınıncaya kadar (kimin tarafından teslim edildiğine bakılmaksızın) eczacıya aittir.”

2016 Protokolü ile bu cümleye ekleme yapılarak madde yumuşatıldı ve hatayı kavrayabilecek bir zemin kazandırıldı.

Daha önce bu konu özellikle “karekodsuz ürünler” bakımından çok önemli bir sorun haline gelmiş ve “Karekodsuz İlaçlar” başlıklı yazımda bu konuya değinmiştim. (http://www.eczacininsesi.com/index.php?yon=siscani&id=39) Elektronik reçete uygulamasından sonra çıktısı alınan reçetelere eklenmesi gereken barkod ya da kupürlerin unutulması durumlarında, Kurum çok sayıda eczacının ilaç bedellerini kesmişti. Unutulan belgeler eczacı tarafından sonradan ibraz edilmek istense, hatta verilse dahi, bu durum kesinti yapılmasına engel olmamış, istisnai durumlar hariç ilaçlar hastaya gerçekten verilmesine karşın eczacının zararı sözkonusu olmuştu.

Bu sorunların bir yansıması olarak 2016 Protokolü ile 4.2.3 maddesine, unutma ve hatayı dikkate alan bir ekleme yapıldı…

Böylece maddeye -yukarıda verilen cümle aynen durmakla birlikte- ek düzenlemeyle istisna hükmü getirilmiş oluyor.

Maddeye yapılan ek şu şekilde: “Fatura Kuruma teslim edildikten sonra fatura eki belgelerin/reçetelerin eksik teslim edildiğinin eczacı tarafından fark edilmesi veya Kurum tarafından örnekleme sırasında fark edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrak Kurum tarafından teslim alınır. Bir takvim yılı içerisinde söz konusu durumun 2(iki)’nin üzerinde tekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının % 20 tutarında cezai şart uygulanarak reçeteler teslim alınır.

Görüleceği üzere düzenleme iki yönlüdür. Birincisi fatura teslim edildikten sonra fatura eki belge ve reçetelerin eksik verildiğinin eczacının kendisi tarafından fark edilmesi. İkincisi ise eczacıya değil Kurum’a görev yükleyerek, örnekleme sırasında eksikliğin farkına varılması.

Her iki durumda da eksik evrak Kurum tarafından teslim alınacak ve işlemler ilaç bedelleri kesintiye uğratılmadan yürütülecektir.

Ancak burada dikkat gerektiren husus, bu şekilde evrak tamamlama işleminin cezasız olarak bir takvim yılı içinde en fazla iki (2) defa yapılabileceğidir.

Maddeye göre, şayet üçüncü ve daha çok sayıda evrak tamamlama işlemi yapılacaksa Kurum’un ikiden sonraki her işlem için reçete bedelinin % 20’si oranında cezai şart uygulaması sözkonusu olacaktır.

Maddenin açık ve anlaşılır yapısıyla uyuşmayan tek kısmın cezai şart düzenlemesi olduğu gözüküyor. Bu cümlenin teknik olarak yeterince iyi yazılamadığı ve anlatım bozukluğu olduğu, cezai şart uygulanacak matrahın tartışma yaratacağı(net/brüt), maddede hep eksik evrakın(fatura eki reçete ve diğer belgeler) tamamlanmasından söz edilirken burada “sadece reçetelerin tesliminden” söz edilmesinin eksiklik olduğu, başka bir deyişle “reçetelerin teslimi” değil “eksik evrakın teslimi” olmasının gerektiği, sözleşmenin yaptırımlar için özel bölümü varken burada cezai şart düzenlemesinin bütünlüğü bozduğu söylenebilir.

Ancak tüm bunlara karşın, 2016 yılı Protokolü’nün bu düzenlemesiyle çok önemli bir boşluğun doldurulduğu rahatlıkla söylenebilir. Eksik verilen belgeler için yapılan bu düzenleme tartışmalı işlemleri sona erdirecek netlikte ve hem eczacıların hem de Kurum uygulayıcılarının işini kolaylaştıracak niteliktedir.

 

https://twitter.com/_FevziCakmak_

f.cakmak@eczacininsesi.com


Son eklenen yazılar

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim