1. Medikal Duruş
  2. Ecz. Gül Kara
  3. g.kara@eczacininsesi.com

31-05-2020


Şehirde Tıbbi Atık Var!

Dikkat!

Farkında mısınız?

Bu aralar yerler, çöpler, deniz kenarları her yer ama her yer tıbbi atık dolu.

2017’de resmi gazetede yayınlanan yönetmeliğe göre tıbbi atık konusu bir yasal düzenlemeye tabii tutulmuştur.

Bu yönetmelikten bazı maddeleri buraya sıralayarak kısa bir açıklama yapmak istedim.

Tıbbi Atıkların Ayrılması, Toplanması, Taşınması ve Geçici Depolanması

Tıbbi atıkların ayrılması ve toplanması

 

MADDE 10 – (1) Tıbbi atıklar, başta doktor, hemşire, ebe, veteriner, diş hekimi, laboratuvar teknik elemanı olmak üzere ilgili sağlık personeli tarafından oluşumları sırasında kaynağında diğer atıklar ile karıştırılmadan ayrı olarak biriktirilir.

 Toplama ekipmanı, atığın niteliğine uygun ve atığın oluştuğu kaynağa en yakın noktada bulundurulur. Tıbbi atıklar hiçbir suretle belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar ve benzeri diğer atıklar ile karıştırılamaz.

(2) Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya dayanıklı, orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10 kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki yüzünde siyah renkli “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT! TIBBİ ATIK” ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılır. Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulur, ağızları sıkıca bağlanır ve gerekli görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya konularak kesin sızdırmazlık sağlanır. Bu torbalar hiçbir şekilde geri kazanılamaz ve tekrar kullanılamaz. Tıbbi atık torbalarının içeriği hiçbir suretle sıkıştırılamaz, tıbbi atıklar torbasından çıkarılamaz, boşaltılamaz ve başka bir kaba aktarılamaz. 

Sınıflandırma

Tıbbi atıklar sınıflandırılırken katı ve sıvı olup olmadıkları, delici-kesici olup olmadıkları ve de enjekte olup olmadıkları gibi kıstaslar dikkate alınarak bir tasnif yapılmaktadır.

Buna göre de her birisi ayrı ayrı belirlenen çöp torbasına atılmaktadır. Örnek vermek gerekirse serumlar ve ilaç ile ilaç kutuları mavi torbada; evsel atıklar siyah torbada ve iğneler, doku örnekleri, delici-kesici tıbbi laboratuvar malzemeleri, dışkılar ve kan örnekleri ile kadavra dokular kırmızı torbada biriktirilmektedir.

Böylelikle tıbbi atıkların sınıflandırılması tamamlanarak imha edilmesinde kolaylık sağlanmış olur.

 

Kısaca; patolojik bir atık ile sıvı atık ya da delici, kesici bir tıbbi atık farklı kutularda toplanır.

Her yıl konu ile ilgili ilgili personele eğitim verilir.

 

Personelin koruyucu ekipmanları

 

MADDE 27 – (1) Tıbbi atıkların toplanması, taşınması ve bertaraf edilmesinde görevlendirilen personel; çalışma sırasında eldiven, koruyucu gözlük, maske kullanır, çizme ve turuncu renkli özel koruyucu kıyafet giyer. Bu işlemlerde kullanılan özel giysi ve ekipmanlar ayrı bir yerde muhafaza edilir. Bunların temini ve temizlenmesi, atık üreticisi, belediye veya yetkilerini devrettiği kişi ve kuruluşlarca sağlanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Tıbbi atık yönetim planı

MADDE 22 – (1) Sağlık kuruluşları;

a)                   Bu Yönetmelik gereği hazırlamaları gereken tıbbi atık yönetim planında; tıbbi atıkların kaynağında ayrı toplanması ve biriktirilmesi, atıkların toplanması ve taşınmasında kullanılacak ekipman ve araçlar, atık miktarları, toplama sıklığı, toplama rotası, geçici depolama sistemleri, toplama ekipmanlarının temizliği ve dezenfeksiyonu, kaza anında alınacak önlemler ve yapılacak işlemler, bu atıkların yönetiminden sorumlu personel ve eğitimleri başta olmak üzere detaylı bilgilere yer vermek,

 

b) Tıbbi atık yönetim planını her yıl güncellemek,

zorundadır. 

Aklıma bu pandemi dönemi geldi. Madem her yıl yönetim planı güncelleniyor demek tam zamanı!

Sadece sağlık personelinin değil halkın kullandıktan sonra maskelerini, eldivenlerini, siperliklerini atacağı çeşitli tıbbi atık bölümleri şehrin birçok yerinde hazırlanmalı.

Çeşitli belediyelerin bu hazırlıkları yaptığını ve halkı uyararak, bilgilendirmeye başladığını görmekteyiz.

Sonuç olarak; yaygın bir şekilde maske ve eldiven kullanıyoruz.

Taşıyıcı olup olmadığımızı bilemiyoruz.

Kullandığımız maskede soluduğumuz parçacık orada takılı kalırken alelade atılan bu tıbbi malzeme bulaş konusunda büyük risk oluşturmaya devam etmektedir.

İVEDİKLİKLE bu konuya önem verileceğine ve çözüm bulunacağına inanıyorum.

 

Uzm.Ecz. Gül Kara

hurriyeteczanesi@ttmail.com

05325814059- Hürriyet Eczanesi

Rıhtım caddesi No:64 Kadıköy -İstanbul

 


Son eklenen yazılar

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.