Hasta Altı ve Çocuk Bezleri

Son güncelleme:20-05-2019

Ecz. Zeynep Aynur AKYOL
 

HASTA ALTI BEZi/KÜLOTLU HASTA ALT BEZİ/ÇOCUK BEZLERİ

 

Sevgili meslektaşlarım, 

Bu hafta Hasta Altı Bezleri/ Çocuk bezleri konusunu ele almak istiyorum. Konuyu öne almamın nedeni, 01.06.2019 tarihi itibarı ile yeni bir geri ödeme kuralı değişikliğine gidilecek olması.  

 

Öncelikle, Hasta alt bezleri/ Çocuk bezlerinin eczanelerimizdeki tarihi sürecini bir anımsayalım:  

·        01.07.2017 tarihi öncesi dönemde reçeteleri-raporları incelemezdik. Faturayı hasta adına keser, ödemeyi alır, hastaya ‘Ödemesi hesabınıza yatacak’ der ve işlemi bitirirdik. Kesilen fatura hasta tarafından kuruma teslim edilirdi. 

 

·        3 Mayıs 2017 tarihi sonrası, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında imzalanan

Tıbbi Malzemelerin Temini Sözleşmesi ile, kişiye ödeme devri bitti, kuruma anlaşmalı eczane veya medikal firmasından fatura edilme dönemine geçildi.   

Medikal malzeme eczaneler için yeni bir açılım olmasına rağmen yabancısı olduğumuz bir alandı. Türk Eczacılar Birliği birçok eğitim dokümanı yayınladı. Odaların ve özel eğitim firmalarının eğitim toplantıları yoğun ilgi gördü. 

Süreç başladıktan sonra, eczanelerimiz ödeme ayağında birçok sorunla karşılaşmaya başladı.  Primer tanıları uygunsuzluğu, Sekonder tanı eksikliği, ayda 120 adedin üzerinde karşılanması, rapor koşulu tek hekim olmasına rağmen başhekim imzası bulunmadığı gerekçesi ile Aile Sağlığı Merkezlerinin çıkardığı raporların geçersiz kılınması, yatak örtüsü reçetelerinin ödeme dışı bırakılması gibi birçok nedenle reçetelerimiz bir bir kurumdan geri dönmeye başladı. Reçetelerimizi kurtarmak için hasta-hekim peşinde bir koşudur başladı. Bununla kalmadı, fiyat farkları nedeniyle hastalarla cebelleşir olduk. ‘Yarısını ver fark ödemeyeyim’ diyen hastalarla etik değerlerimiz arasında doğru seçimi yapmaya çalıştık. Yine yetmedi, sözleşme imzaladığımızdan hareketle tabelamıza veya eczane vitrinimize MEDİKAL yazdığımız için medikal malzeme satıcılarının Sağlık Bakanlığına yaptığı şikayetler nedeniyle savunma veren eczanelerimiz oldu.

 

   

Bez reçeteleri için kabul gören-kabul görmeyen Primer tanılar konusu bizi hayli zorladı.  Birçok Eczacı Odasının web sayfalarında ‘Kabul Görmeyen Primer Tanılar’ listesi yayınlanırken, kuruma yöneltilen kabul görenlerin hangileri olduğuna dair sorular uzun süre yanıtsız kaldı. 26.10.018 tarihinde, Kurum duyurusu ile 01.11.2018 tarihinden geçerli olmak üzere PRİMER TANILAR LİSTESİ eczacının bilgisine sunuldu. Listede eksikler ve fazlalar olduğu fark edilince, 29.04.2019 tarihli yeni bir liste yayınlandı.

·        01.06.2019 Tarihinden itibaren uygulanacak olan Primer Tanılar listesi yenilendi.  Bazı tanılar liste dışı bırakıldı, yeni tanılar ilave oldu. Liste dışı bırakılan tanıya sahip hastaların devam etmekte olan raporlarının devam etmeyeceği yönünde bilgiler geliyor.

  

        01.06.2019 Tarihi itibarı ile İdrar ve dışkı kontrolüne engel olabilecek Primer Tanılar listesi: 

  

  Ek-1 Dosya 

 

 

Hasta alt bezi/çocuk bezlerinde 01.06.2019 tarihi itibarı ile ödemeye dahil edilen primer tanılar: 

E79.1- Lesch Nyhan Sendromu 

F73.0- Çok ağır zekâ geriliği 

F84.0- Yaygın gelişimsel bozukluklar 

G21.0- Sekonder Parkinsonizm 

G81.0- Hemipleji ve alt kırılımları 

G82.0 Parapleji ve Tetrapleji ve alt kırılımları 

G93.1 Anoksik beyin hasarı başka yerde sınıflanmamış 

 

01.06.2019 Tarihinden sonra ödemeden çıkarılan primer tanılar: 

B02- Herpes zoster 

D51- Vitamin B12 eksikliği 

E13- Diyabetes mellitus diğer 

K60.0- Anüs ve rektal bölge fistül, fissürü 

K61.0- Anal ve rektal bölge abseleri 

R15- Fekal inkontinans 

S37.2- Mesane yaralanmaları 

Z81.0- Zihin ve davranış bozuklukları aile öyküsü 

Z82.0- Sakatlığa sebep olan kronik hastalıklar aile öyküsü 

 

Hasta Alt Bezi/Çocuk Bezleri karşılarken nelere dikkat edeceğiz:   

·         SGK ile Medikal Malzeme Sözleşmesi imzalanmış olmalıdır.  

·         MEDULAya taşınıncaya dek işlemler medsahis.sgk.gov.tr adresinden yürütülecektir. 

·         Bezler için bayilik alma şartı yoktur. E-imza ile ÜTS de herhangi bir işlem yapılmayacaktır.  

 

Rapolar 

* Raporların ve reçetelerin 01.05.2018 tarihi itibarı ile elektronik ortamda düzenlenmesi gerektiği bildirilmiş olmasına rağmen, sistemin alt yapısı uygun olmadığı için henüz hayata geçirilmemiştir. Yeni bir açıklama yapılıncaya dek, kağıt rapor ve kağıt reçete kabulüne devam edebiliriz. Kâğıt raporun fotokopisi, ‘Aslı Gibidir’ ıslak imzasıyla reçete arkasına eklenir.  E-raporlar sistemde görünebildiği için fotokopisinin kuruma gönderilme zorunluluğu yoktur.   

* Rapor süresi en fazla 2 yıldır. 

* Raporda Primer bir tanı (örn Geç. Başlangıçlı Alzheimer, Atipik Otizm, Spina bifida vs) ve bu tanının yol açtığı sekonder tanı ‘gaita ve/veya idrar inkontinansı’ ya da ‘mesane ve/veya rektum kontrolü yoktur’ ifadeleri yer almalıdır.  01.06.2019 Tarihinde güncellenecek olan Primer Tanı listesine uygun olmayan raporların ödeme dışı kalacağını dikkate almakta fayda var.

* Tek uzman hekimli veya Sağlık Kurulu raporlarında hastane başhekimi onayı bulunmalıdır.  

* 18 Yaş üstü Yetişkin Hasta bezi A10049, 18 Yaş altı Çocuk bezi A10118 kodlarında ödenmektedir.  Ancak hastaların boy, kilo ve/veya bel çevresi ölçülerinin çocuk hasta alt bezine uyum sağlamadığı durumlarda, bu durumun sağlık raporunda belirtilmesi ve A10049 SUT kodlu “Hasta Alt Bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi” alan tanımlı malzemenin öngörülmesi halinde A10049 SUT kodlu malzeme bedeli Kurumca karşılanır. 

* Bezin yanı sıra kolostomi veya ürostomi torbası kullanan hastalarda dikkatli olmalıyız. Sağlık raporunda; kolostomili hastalarda idrar inkontinansıürostomili hastalarda gaita inkontinansı olduğunun belirtilmesi halinde bezlerin bedeli Kurumca karşılanır.  

* Bezin yanı sıra sonda kullanan hastalarda da dikkatli olmalıyız. İdrar inkontinansı nedeniyle bez kullanan hastaların sonda bedeli ödenmez. Sonda kullanan hastaların gaita inkontinansı mevcut ise hem bez hem sonda bedelleri ödenir.  

 

Reçeteler 

* Reçete sisteme Rapor Takipli olarak işlenir.   

* Bezlerde KDV oranı %18 dir 

* Kurum tarafından günde en fazla 4 adet ve en fazla 2 aylık bez ödenmektedir. Bu durumda bir reçete için en fazla 240 adet bez faturalandırılabiliriz.   

* Hijyen nedeniyle barkod kesilme zorunluluğu bulunmamaktadır. Reçetenin arkasına verilen bezin barkod numarası yazılması yeterlidir.   

* Reçete arkasına kaç adet bez aldığına dair hasta beyanı alınmalıdır.  

* Reçete yazıldığı gün itibarı ile en geç 5 iş günü içinde sisteme işlenir. Reçete karşılandıktan sonra hastaya ürünlerin teslimi en fazla 10 gün içinde tamamlanmış olmalıdır.  

* Raporlu ilaçlarda olduğu gibi, bezin bitiş süresinden 15 gün öncesine dek reçete edilebilmektedir.  

* 60-g, c-1, c-3 ve c-9’dan yararlanan sigortalıların sevk belgeleri reçeteye eklenir. 

* ‘Özürlü’ raporu varsa, raporun ‘Aslı Gibidir’ onaylı fotokopisi reçeteye eklenir. 

* Yurtdışı hastalarında ‘Müstahaktık belgesi’ fotokopisi reçeteye eklenir. 

* 2 Yaş altı çocuklara Kurum tarafından bez ödemesi yapılmamaktadır.

 

 

Faturalar

* Fatura kesmek için, giriş ekranında kullanıcı hanesine TC, şifre hanesine eczacı odasından alınan şifre ile giriş yapılır.   

* Fatura teslim üst yazısı (Ek 6/6) 

* Reçeteler, reçete arkasına ‘Hijyen nedeniyle barkod kesilememiştir. Verilen Ürün barkodu yazılır.  

* Raporların fotokopileri (Aslı gibidir) onaylı olmalıdır. 

* 2 Adet icmal listesi 

* 2 Adet fatura listesi 

* 2 Adet Koli Rezervasyon dökümü, Koli rezervasyon programı kullanmayan bölgelerde, 2 adet MEDİKAL ÖN DİLEKÇE (biri zarfın üzerine yapıştırılır.  

* Medikal Malzeme zarfı veya klasörü ile Kuruma teslim edilir. 

 

Hasta bezleri fiyatları ile ilgili son bir sözüm olacak. 29.05.2017 tarihinde tanesine 1,98 TL ödeyerek rafımıza koyduğumuz ürünü, SGK’ya fatura ettiğimizde 0,90 TL ödeme almaktaydık. Bu durumda hastadan en azından bez başına 1,5 TL fiyat farkı almamız gerekiyordu. 11.03.2019 tarihinde bezin tanesi 2,8 TL ye bize mal oluyorken, yani 2 yıl içinde %45 fiyat artışı yaşanmışken, SGK’nın bez başına ödeme miktarı hiç değişmedi. Hastanın bez başına eczaneye ödeyeceği fiyat farkı 2,60 TL gibi bir değere ulaştı. Medikal Malzeme listesinde yakın bir zamanda fiyat güncellemesine gidilmesi gerekiyor, aksi taktirde hastaların pazarlık talepleri daha da yoğunlaşacak gibi görünüyor. 

 

Sözleşme imzaladığımızdan bu yana 2 yıl geçti. Birçoğumuz bez reçete-raporlarında uzmanlaşmış olsak da hem yeni ödeme değişikliğine dikkati çekmek, hem de mesleğe yeni atılan veya haydi ben de medikal anlaşması yapayım diyecek olan meslektaşlarıma son gelişmelerle birlikte Hasta alt bezi/Külotlu Hasta Alt Bezi/Çocuk bezi konusunu özetlemeye çalıştığım bilgilerin ışık tutmasını dilerim. Gelecek hafta başka bir konuda görüşmek dileği ile sağlıcakla kalın.  

 

Ecz. Zeynep Aynur Akyol 

 

Kaynaklar: 

2017 TEB-SGK ek sözleşme, 

TEB web sayfası Medikal Eğitim Dokümanları 

Resmî Gazete 25.03.2017 ve 08.0.2017 tarihli sayıları 

02.05.2018 VE 29.04.2019 Tarihli SGK duyuruları 

 


Ecz. Zeynep Aynur AKYOL


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.