Eczane Denetim Formu

Son güncelleme:14-10-2014

 

Sağlık Bakanlığı’nın İlçe Sağlık Müdürlükleri aracılığı ile yaptığı eczane denetim kriterleri

 

 

 

 

 

ECZANE DENETİM FORMU

ECZANENİN ADI

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI

SOYADI

ECZANENİN ADRESİ

MESUL MÜDÜRÜNÜN ADI SOYADI (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EL İSE)

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN İKAMETGAH ADRESİ

ECZANE TEL :

 

 

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜ/ECZANE

E-POSTA:

 

PLOMA TARİH VE NUMARASI

 

Tarih  ... /……/..          No:…………..

 

RUHSATNAME TARİH VE NUMARASI

 

Tarih  ... /……/..          No:…………..

 

MESUL MÜDÜRLÜK BELGESİ TARİH VE NUMARASI (ECZANEYE MESUL MÜDÜR TAYİN EL İSE)

 

 

Tarih  ... /……/..          No:…………..

 

 

İKİNCİ ECZACI VARSA ADI SOYADI - T.C. KİMLİK NUMARASI

 

 

YARDIMCI ECZACI VARSA ADI SOYADI - T.C. KİMLİK

NUMARASI

 

 

 

AÇIKLAMA

 

1

Eczane sahip ve mesul müdürü revi başında bulunuyor mu, bulunmuyorsa nedeni?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

2

Önceki denetim tarihi:

Yapılan denetimde eksiklik tespit edilmiş ise  (teftiş defterine

re), eksiklik giderilmiş mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

3

 

Ruhsatnamede belirtilen adres, mevcut adresle uyumlu mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

4

Ruhsatname  verildikten  sonra  eczanede  tadilat  yapılmış  mı? (Yönetmelik Madde:23)

 

EVET

 

HAYIR

 

5

Aydınlatma,    su,    telefon    ve    internet    gibi    imkanlardan

faydalanılıyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

6

 

Eczane ortamı aydınk, rutubetsiz, havadar mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

7

Eczacı ve eczanede çaşanlar beyaz önlük giyiyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

8

Eczacı ve eczanede çaşanların giydiği beyaz önlüğün göğüs cebi üzerinde mesleği, a ve soya gösterir ibare mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

9

Eczanenin    zeminleri    hijyen    koşullarına    uygun,    kolay

temizlenebilir malzeme ile döşenmiş mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

 

10

 

Eczanenin sadece rülebilir cephelerinden birinde ve eczane olarak kullanılacak yerin sınırları içerisinde kalmak kaydıyla, eczanenin adı gösterir, Türk Eczacıları Birliği tarandan belirlenmiş standartlara uygun ışıklı veya ışıksız levha var mı?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

11

Eczane sahip ve mesul müdürünün a ve soya okunur şekilde vitrin camına yazılmış mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

12

İki  cepheden  kolayca  rülecek  yükseklikte "E" logolu  ışıklı

levha var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

13

Eczane ruhsatnamesi, eczanede rünür yerde asılı mı?

EVET

HAYIR

 

 

14

Eczane  sahip  ve  mesul  müdürüne  ait  Eczacılık  Diploması, eczanede rünür yerde asılı mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

15

Eczanın 30x40 ebadında güncel fotra,  eczanede rünür yerde asılı mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

16

Işıklandırılmış nöbet levha ve ka zili var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

17

 

Günlük nöbet kartları değişimi yapılmış mı?

 

EVET

 

HAYIR

 


 

 

18

Eczanedeki  ilların/ürünlerin  ilgili  otoritelerden  ruhsatları  /

izinleri / bildirimleri var mı?

(Ambalaj bilgilerinin kontrol edilmesi.)

 

EVET

 

HAYIR

 

 

19

6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanununun 28. maddesinde   belirtilen  ürünler dışında, saşı yasak olan maddeler  var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

20

Satılmak üzere ambalajı ık ürün, mia geçmiş il, boş ilaç

kutusu ve bedelsiz numune mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

21

Yangın söndürücünün kontrolü yapılmış mı?

EVET

HAYIR

 

 

 

22

Eczane içi nem ölçer, buzdolave eczane içi için geriye dönük hafıza kay bulunan termometre  ile kritik durumlarda sesli ve/veya ışıklı (cep telefonuna veya bilgisayara mesaj gönderilmesi v.b.)   uyarı  verecek  erken  uyarı  sistemi mevcut mu?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

23

 

İlan saklama koşullarına uygun olarak erken uyarı sisteminde

aksiyon ve alarm limitleri tanımlanmış mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

24

Sıcakk ve nem uygun sınırlarda mı?

EVET

HAYIR

 

25

Sıcakk ve nem ile ilgili kayıtlar zenli olarak tutuluyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

26

Buzdolabındaki sıcakk kontrolü için, buzdola içinde bulunan

termometrenin sıcakk kayıtları zenli tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

 

27

Özel saklama koşulu gerektiren veya soğuk zincire tâbi ilların saklama koşullarına uygun olarak eczaneye kabul edilmesi, saklanmave ay şartlara uygun olarak hastalara sunulması sağlanıyor mu?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

28

Eczanelerde   bulundurulma   mecburi   olan   ilaç   ve   bbi

malzemeler mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

29

Reçeteler,  uyturucu  illar  ve  psikotrop  ilların  kayıtları

elektronik ortamda tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

30

Stajyer, personel ve teftiş defterlerinin kayıtları zenli tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

31

Uyturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilların sayısı, kayıtlarla

uyumlu mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

32

Uyturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaç reçeteleri usulünce saklanıyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

33

Normal reçete ile verilmesi gereken kontrole tâbi ilların reçete kayıtları elektronik ortamda tutuluyor mu ve İlaç Takip Sistemine kaydediliyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

34

Majistral  ilaç   yapımında  kullanılan  uyturucu  maddelerin

temini uygun koşullarda yapılıyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

35

Majistral ilaç yapımında kullanılan uyturucu maddelere ilişkin

fatura kayıtları ile reçeteler karşılaşrıldığında sarf-stok durumu uygun mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

36

Uyturucu, psikotrop ve kan ürünü reçetelerinin (takip edilmesi gereken özel reçeteler) 1. nüshalarının matbu form eşliğinde İl Sağk Müdürlüğüne gönderildiğine dair kayıtlar zenli olarak tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

37

Uyturucu illar çelik kasada muhafaza ediliyor mu?

EVET

HAYIR

 

 

38

Hassas, santigram veya kiloluk teraziler için ilgili kurumdan her

iki yılda bir anma gereken kontrol belgesi var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

39

 

Bakank genelge/duyuruları bir dosyada muhafaza ediliyor mu?

Genelge/duyuruların gereği yerine getiriliyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

40

Şiddetli zehirler ve ayrı bulundurulacak zehirler diye adlandırılan maddeler kırmızı ve yeşil dolaplarda muhafaza ediliyor mu? Dolaplar kilitli ve dolapların anahtarı mesul müdürde mi?

 

EVET

 

HAYIR

 

41

Farmakope var mı?

EVET

HAYIR

 

 

 

42

Laboratuvarda majistral ilaç yapımında kullanılan  kimyevi maddeler ve droglar cam şişelerde, ışıktan bozulabilecek maddeler ise, renkli şişelerde ayrı bir dolapta bulunduruluyor mu?

 

 

EVET

 

 

HAYIR

 

 

43

 

Majistral ilaç yapımında kullanılacak her türlü araç ve gereç uygun şartlarda muhafaza ediliyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

44

Laboratuvarda şehir suyu mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

45

İlaç yapımında kullanılan banko üzeri ısıya dayanıklı cam, mermer ve mikrobiyolojik bulaşma olturmayacak malzeme ile kaplanmış mı ?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

46

Majistral illar, usulüne uygun bir şekilde kullanılmamış ambalaj ile ambalajlanıp, kullanım şekillerine göre etiketleniyor mu ?

 

EVET

 

HAYIR

 


 

 

47

Eczanede bulunma gereken tüm cihazların zenli araklarla kalibrasyonlarının yapıldığına dair belge mevcut mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

48

Ciro   bilgilerine   re   eczanede   ikinci   eczacı   çaşrma zorunluluğu var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

49

Eczanede ikinci eczacı çaşrma zorunluluğu var ise ikinci eczacı revi başında bulunuyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

50

 

Eczanede yardımcı eczacı çaşrma zorunluluğu var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

51

Eczanede   yardımcı   eczacı   çaşrma   zorunluluğu   var   ise

yardımcı eczacı revi başında bulunuyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

52

Eczanenin önünde cadde ve sokaklarda seyyar veya totem tabela, afiş v.b. tabela veya cisimler var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

53

 

Vitrinde ürün tanıtımı amayla levha veya ilan var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

54

Eczanede sunulan hizmeti ve hijyen koşulları olumsuz etkileyecek evcil hayvan var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

55

(Asma kat varsa) Eczanenin asma kanda ilaç saşı yapılıyor

mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

56

 

Reçetesiz beşeri ilaç saşı yapılıyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

57

 

Beşeri illar için İlaç Takip Sistemi kuralları uygulanıyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

 

FENNİ GÖZKÇÜLÜK YAPIYORSA

58

Fenni Gözlükçülük Ruhsat tarih ve numara

Tarih: ……/……/…….                    No:…………

 

59

 

Fenni Gözlükçülük için eczanede ayrı bir lüm var mı?

 

EVET

 

HAYIR

 

 

60

Fenni Gözlükçüler Derneği tarandan onaylanan reçete kayıt defteri kayıtları zenli tutuluyor mu?

 

EVET

 

HAYIR

 

DENETİM SONUCU TEST EDİLEN HUSUSLAR

DENETİM SONUCU YAPILAN İŞLEMLER

ECZANE SAHİP VE MESUL MÜDÜRÜNÜN KAŞESİ

 

 

 

 

İSİM VE İMZA

DENETLEYEN YETKİLİNİN ADI SOYADI VE ÜNVANI

 

 

 

 

İMZA

 

 

DENETİM TARİHİ         ……/……/……

 


Eczacının Sesi


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim