GRİP AŞISI ÖDENME ŞARTLARI

Son güncelleme:15-09-2012

ECZACININ SESİ

 

SUT 4.5.3-B- Grip aşısı bedeli; 65 yaş ve üzerindeki kişiler ile yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişilerin bu durumlarını belgelendirmeleri halinde sağlık raporu aranmaksızın; astım dâhil kronik pulmoner ve kardiyovasküler sistem hastalığı olan erişkin ve çocuklar, diabetes mellitus dâhil herhangi bir kronik metabolik hastalığı, kronik renal disfonksiyonu, hemoglobinopatisi veya immün yetmezliği olan veya immünsupresif tedavi alan erişkin ve çocuklar ile 6 ay-18 yaş arasında olan ve uzun süreli asetil salisilik asit tedavisi alan çocuk ve adolesanların hastalıklarını belirten sağlık raporuna dayanılarak tüm hekimlerce reçete edildiğinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere ödenir.

 

Grip aşı mevsimi (Eylül-Mayıs) geldi. Gelmesiyle de 65 yaş üstünde kimlik fotokopisi istenir mi? HT raporu ile ödenir mi? Kanserde verilir mi? Raporda grip aşısı yazmalı mı? vb. sorular da başladı.

Grip aşılarının SGK geri ödemesi ile ilgili SUT 4.5.3-B maddesini incelediğimizde,

65 yaş ve üzerindeki kişilere hiçbir kısıtlama olmadan ve rapor şartı aranmadan tüm hekimler tarafından reçete edildiğinde verilebilir. 65 yaş ve üzerini belgelemek için kimlik fotokopisi almamız da gerekmez. Çünkü SGK kayıtlarında hastanın yaş kaydı bulunduğundan ve reçete çıktısında da bu durum belgelendiğinden ayrıca ek bir belge almaya gerek yoktur.

65 yaş altında olup bakımevi ya da huzurevinde kalan kişilere de yine hiçbir şart olmadan ve rapor şartı aranmadan verilebilir. Yalnız bu kişilerin bakımevi ya da huzurevinde kaldıklarını belgelendirmeleri gerekir.

Üstteki durumlarda Medula provizyon sistemine reçete giriş ekranından grip aşısının karekodu okutulup, teşhis kodu olarak da 220 kodu( 220:Belgelendirmek şartıyla 65 yaş ve üstü veya yaşlı bakımevi ve huzurevinde kalan kişiler) seçilir. İlaç katkı payı alınmaz. Yılda bir kez geri ödemesi yapılır.

 

65 yaş altı olan erişkin ve çocuklarda ise grip aşısı verilebilmesi için SUT da sadece BAŞLIK olarak belirtilen hastalık tanılarından birini içeren raporun bulunması yeterlidir.

Bu tanılar

ASTIM, KOAH VB GİBİ AKCİĞER HASTALIKLAR

KORONER ARTER, KALP YETMEZLİĞİ, HİPERTANSİYON VB GİBİ KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR

DM (TİP1 ve TİP2), GUATR, FENİLKETONÜRİ VB GİBİ KRONİK METABOLİK HASTALIKLAR

KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI

ANEMİ, TALASEMİ VB GİBİ KAN HASTALIKLARI

ORGAN NAKLİ VB GİBİ BENZERİ NEDENLERLE BAĞIŞIKLIK SİSTEM GÜÇLENDİRİCİ İLAÇ KULLANAN HASTALAR

KANSER, İNFLAMATUAR BARSAK HAS. MULTİPLSKLEROZ, BEHÇET HAST. VB GİBİ HASTALIKLAR NEDENİYLE İMMÜNSUPRESİF TEDAVİ ALAN HASTALAR

UZUN SÜRELİ ASA TEDAVİSİ ALAN 6 AY-18 YAŞ ARASI ÇOCUK VE GENÇLER

65 yaş altında olup yukarıda ki hastalıklardan birini içeren rapora sahip ve bunu ibraz eden  hastalara tüm hekimlerce reçete edilmesi halinde grip aşısı ilaç katkı payı alınmadan verilir. Raporda grip aşısının adı yazma şartı aranmaz.

Medula provizyon sistemine reçete giriş ekranından grip aşısının karekodu okutulup, teşhis kodu olarak ta 216 kodu (216:SUT da belirtilen kronik hastalıklara ait sağlık raporuna dayanılarak ödenen aşı) seçilir. Yılda bir kez geri ödemesi yapılır

25.05.2011 tarihli grip aşıları ile ilgili SGK duyurusunda, bu durumlarını belirten sağlık raporunun ibraz edilmesi yeterlidir denmektedir.

Hastaneler tarafından medula ya  girilen E-Raporlar ve eczaneler tarafından medula ya girilen raporlar (aile hekimi uzmanı ve askeri raporlar) sistemce belgelendiğinden, rapor fotokopisinin eklenmesine gerek yoktur.

http://www.teb.org.tr/images/upld2/haberler/ejr20110526101832grip_duyuru[1].pdf

 


Ecz.Metin SEVAL


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim