BIO Türkiye

5- 7 Mart 2020

Son güncelleme: 24-02-2020

BIO Türkiye,  5- 7 Mart 2020 tarihinde, Osmanlı Arşivi Külliyesi Kongre Merkezi, İstanbul’ da gerçekleştirilecek.

BIO Türkiye Organizasyonu’ nun davet açıklaması şöyle:

DAVET

Değerli Akademisyenler, Sayın Meslektaşlarım, Bürokratlarımız, İlaç Endüstrimizin Çok Değerli Temsilcileri ve Sevgili Öğrenciler,

İVEK Vakfı Ar-Ge & Biyoteknoloji Komisyonu sağlık alanındaki stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda, Türkiye medikal ve farmasötik biyoteknoloji ekosisteminin geliştirilmesi ve tüm paydaşların katkılarının sağlanabilmesi maksadıyla, BIO Türkiye Organizasyonu’nu uluslararası boyutta düzenleyecektir. BIO Türkiye’nin, medikal ve farmasötik biyoteknoloji alanında doğrudan ya da dolaylı tüm paydaşları bir araya getirmesi ve Türkiye’deki biyoteknoloji ekosisteminin kamu, sivil toplum kuruluşları, üniversite ve endüstri olmak üzere alanın sorunlarının ve çözüm önerilerinin tartışıldığı verimli bir platform işlevi görmesi amaçlanmıştır. Bu organizasyon içinde üç ana etkinlik bulunacaktır.

BIO Türkiye - BIOSphere

BIO Türkiye – StartHUB

BIO Türkiye - Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi

BIOSphere

BIO Türkiye içerisindeki bilimsel (akademik) bildiri ve sunumlar dışında kalan alanlarda sunumlar, bildiriler, öneriler, atölye çalışmaları, paneller, sempozyumlar, çalıştaylar ve etkinliklerin tamamı BIOSphere etkinliği içinde değerlendirilecektir. BIO Türkiye Organizasyonu içinde tüm paydaşlar arasında hem networking hem de partnering çalışmaları yapılarak ekosistemin geliştirilmesi ve bu açıdan kamu destekleri ve organizasyonları gibi tüm destek kuruluş ve organizasyonlarının tanıtımları ve hedef kitlesiyle buluşturulmaları sağlanmış olacaktır.

StartHUB

Biyoteknoloji alanında çalışan start-upların ya da henüz girişime dönüşmemiş ürüne dönük araştırmaların bir araya getirildiği bir platform, bu çalışmaların ihtiyacı olan destek ya da yatırımlarla buluştuğu bir HUB (bağlantı) ortamıdır. Start-uplar arasında ya da start-upların ihtiyaç duyduğu ulusal ve uluslararası networking ve partnering etkinlikleri için ortam oluşturacaktır.

ULUSLARARASI BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ

BIO TÜRKİYE- Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi, medikal ve farmasötik biyoteknoloji alanında bilimsel katkıda bulunan, biyoteknolojik ilaç üreten, farklı platformları bir araya getirerek güncel bilgilerin aktarılması ve paylaşılması amaçlamaktadır. Biyoteknoloji alanının multidisipliner özelliği nedeniyle ilgili tüm bilimsel disiplinlerden katkı sağlayacak içerik ve kapsamla düzenlenmektedir. Kongrede zenginleştirici bir unsur olarak uluslararası bir katılım planlanmaktadır.

Ana Başlıklar Ve Konu Başlıkları

Farmasötik Biyoteknoloji

Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçların üretimi

Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçların analizi

Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçlarda preklinik ve klinik çalışmalar

Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçların ruhsatlandırılması

Biyolojik/Biyoteknolojik ilaçlarda patent

Biyoteknolojik aşıların üretimi

İleri tedavi tıbbi ürünleri

Nadir hastalıklarda biyoteknolojik ilaçlar

Oligonükleotit İlaçlar

Nanobiyoteknoloji

Hücresel Tedaviler ve Gen Tedavileri

Genom edisyonu tekniklerinde yenilikler

Genom edisyonunda etik sorunlar

Tek gen hastalıklarında, diyabette, kanserde gen tedavileri

İmmünoterapide gen tedavileri

Yeni nesil aşıların (RNA, neoantijenler) uygulamaları

Hücresel ve Dendritik hücre bazlı aşıların klinik uygulamaları

CAR-T hücreleri ve CAR-NK hücrelerin uygulamaları

Rejeneratif tıpta hücresel tedavi uygulamaları

Nörodejeneratif hastalıklarda hücresel tedaviler

Tanı ve tedavide doku kültürleri ve organoidler

Biyomedikal ve Biyomühendislik

Doku mühendisliği

Biyosensörler

3-D Biyoyazıcılar ve sağlık alanındaki uygulamaları

Mikrobiyom araştırmaları

Biyoenformatik/Veri Madenciliği uygulamaları

Sağlıkta yapay zeka ve modelleme

Medikal görüntü işleme

İn silico ilaç tasarımı

In vitro (vücut dışı) tanı/takip cihazları

Mikro akışkan sistemler (Lab-on-a-chip/Organ-on-a-chip)

Medikal görüntüleme sistemleri

Endüstriyel tasarım

Sertifikasyon ve MDR 2020 (Tıbbi Cihazların Ruhsatlandırılması, UTS kaydı, CE IVD/MD, IVDR /MDR)

BIO Türkiye-Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi’nin dili Türkçe ve İngilizce olacaktır. İngilizce hazırlanmış “Bildiri Özetleri” değerlendirilerek, kabul edilenler bildiri kitapçığında basılacaktır.

BIO Türkiye Organizasyonumuzda İstanbul’da birlikte olmak dileğiyle,

Sevgi ve Saygılarımızla,

Prof. Dr. Ahmet HACIMÜFTÜOĞLU

BIO Türkiye Organizasyonu Başkanı

Dr. Mahmut TOKAÇ

BIO Türkiye Organizasyonu Genel Sekreteri


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.