Tabelaya vergi yok!

Bursa uyardı

Son güncelleme: 08-09-2019

Bursa Eczacı Odası uyardı: “Eczane adını gösterir tabelalar ve E logolardan reklam alınamaz.”

Bursa Eczacı Odası: “Eczane adını gösterir tabela ile “E” logoların reklam ve ilan amacı taşımadığı bu nedenle ilan ve reklam vergisi alınamayacağı belirtildiği dikkate alınarak…”    

Bursa Eczacı Odası’ nın Duyurusu:

Eczane Adını Gösterir Tabelalar ile E Logolardan Alınan Vergiler Hakkında

D U Y U R U

Önceki duyurularımızda belirtildiği üzere, Eczane adını gösterir tabelalar ile “E” logolardan ilan ve reklam vergisi alınmaması için, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’na karşı açılan davanın Odamız lehine sonuçlandığı, Bursa 1. Vergi Mahkemesinin 2017/588 E. 13.03.2018 tarih ve 2018/485 sayılı kesinleşmiş kararında; eczaneler tarafından kullanılan ve bireylerin eczaneler tarafından sunulan sağlık hizmetlerinden kolay ve etkin şekilde yararlanabilmesini amaçlayan ECZANE ADINI GÖSTERİR TABELA ile “E” logoların kullanımının zorunlu olduğu ve bunların reklam ve ilan amacı taşımadığı anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka uyarlılık bulunmadığı belirtilerek davanın kabulüne, dava konusu Bursa Büyükşehir Belediyesi işleminin iptaline karar verilmiştir.

Ancak, bazı ilçe belediye başkanlıkları, özellikle dava açma hazırlığı içerisinde olduğumuz Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından eczanelerde bulunan tabelalarla ilgili Yoklama Tutanakları düzenlenerek tespit yapıldığı görülmektedir.

Odamıza ulaşan bir kısım Yoklama Tutanaklarında, ölçülerin belirtildiği, tabela içeriği yazıların belirtilmediği görülmektedir.

Yukarıda belirtildiği gibi Mahkeme kararında, Eczane adını gösterir tabela ile “E” logoların reklam ve ilan amacı taşımadığı bu nedenle ilan ve reklam vergisi alınamayacağı belirtildiği dikkate alınarak, eczacıların yapılan bu tespitler sonucu tutulan Yoklama Tutanaklarına tabela içeriklerini de ( …… Eczanesi gibi) yazdırmaları, Yoklama Tutanağını düzenleyenler tarafından bu taleplerinin kabul görmemesi halinde ise Yoklama Tutanağının altına bunları şerh olarak düşerek tutanağı bu şekilde imzalamaları uygun olacaktır. Eczacılarımıza duyurulur.   


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.