Diyabet Dosyası-2

Antioksidanlar ve diğerleri

Son güncelleme: 07-01-2019

Ecz. Şeyma ŞAHİN

 

2.Bölüm

 

 

ANTİOKSİDANLAR VE DİĞERLERİ

ALFA LİPOİK ASİT:

1.     600 mg ve üzeri kullanımlarda insülin de dahil olmak üzere tüm diyabet ilaçlarında doz değişimi gerektirebilir.

2.     Uzun dönem komplikasyonları minimize eder. Bu etkinliği glutatyon havuzunu arttırması ve coenzyme Q 10 seviyesini arttırması ile yapar.

3.     Devletin ödediği formları mevcuttur. (Thioctacıd hr, Alatab v.b. eşdeğerleri ya da B vitamini ile komplike halde alfa lipoik asit oranı düşürülmüş olarak Beneday tablet)

4.     Lipoik asit dihidrolipoik asit olan antioksidanın redükte formudur. Serbest radikallerin dönüşümünü zararsız hale getirilmesini ve C vitamini dönüşümünü sağlar.

5.     E vitamininin dönüşümünü sağlayan glutatyon seviyelerini rejenere eder.

6.     Diyabette serbest radikal hasarı çok fazladır. Bu da ağırlıklı olarak vasküler hasar, katarakt oluşumu ve polinöropati kompolikasyonlarına sebebiyet verir.

7.     Alfa lipoik asit bazı yiyeceklerde bulunan ve aynı zamanda vücutta sentezlenen doğal bir maddedir. Serbest radikal hasarını önleyen lipoik asit yağda ve suda çözünebilmesi açısından antioksidanlar arasında tektir.

8.     İnsanlarda lipoik asit enerji oluşumunu içeren çeşitli 2-oksoasit dehidrogenazların bir parçasıdır. Okside lipoik asit ve redükte lipoik asit olarak 2 formu bulunmaktadır. Redükte lipoik aside dihidrolipoik asit de denmektedir. Dihidrolipoik asit biyolojik olarak daha aktiftir.

9.     Lipoik asit mitokondride oktanoik asit ve bir sülfür kaynağından sentez edilmektedir. Lipoik asit oral verildiğinde % 93’den fazlası barsaktan emilir, karaciğerde metabolizmayla % 20-30 ilk geçiş etkisine uğrar. α-Lipoik asidin insanlardaki primer metabolik yolu S-metilasyon β-oksidasyondur. Lipoik asit açil taşıyıcı olup iki elektron taşımakla görevlidir. α- ketoglutarat dehidrogenaz ile pirüvat dehidrogenaz enzim kompleksleri içinde bulunur. Lipoik asit pirüvatın oksidatif dekarboksilasyonunda koenzim olarak görev yapmaktadır.,

10.  Lipoik asidin serbest radikal hasarını uzaklaştıran vitamin E ve vitamin C’ yi rejenere ettiği gösterilmiştir. R ve S formu arasında i.v. olarak verildiğinde herhangi bir fark gözlenmemiştir.

 

 

COENZYME Q 10

1.     Karbonhidrat metabolizmasında elektron transport yolağında yer alır.

2.     Etkinlik daha çok l-karnitin gibi kardiyovasküler hastalık üzerindedir.

3.     Ayrıca yapılan plasebo kontrollü çift kör çalışmalarda glikolize hemoglobin seviyelerinde azalma sağlanmıştır.

4.     Kişisel duyarlılık yok ise İnsülin ya da oral antidiyabetik doz ayarlaması gerektirmez.

DİĞER ANTİOKSİDANLAR

1.     Yeşil çay

2.     Resveratrol

3.     Yeşil kahve

4.     Likopen

Tam olarak diyabette etkisi olmamasına rağmen kan dolaşımı, kardiyovasküler sistem, damar endoteli v.b. üzerinde etkinliğinden dolayı dolaylı yoldan etkinlik gösterdiği için belli periyot ve kürlerde kullanılabilir.

 

L-CARNİTİNE

1.     İnsüline bağımlı glikoz alımında karnitin kullanımı artar.

2.     L-karnitinin 500 mg i.m. enjeksiyonunda 15 günde diyabetik nöropati ağrılarında azalma sağlanmıştır.

3.     Kardiyovasküler hastalıkları azalttığı ve lipid mekanizmasında olumlu etkileri olduğu için diyabet tedavisine yardımcı olarak verilebilir.

4.     Günlük doz olarak 6 grama kadar alınabilir.

5.     C vitamini ve B 12 takviyesi karnitin biyosentezini arttırır.

6.     Kişisel duyarlılık yok ise insülin ya da oral antidiyabetik doz ayarlaması gerektirmez.

 

 

OMEGA3/6

1.     Omega 3 kolesterol düşürerek ateroskleroza karşı koruyuculuk yönüyle destekleyici tedavidir.

2.     Omega 3 yağ asitlerihücre membranında yer aldığından sağlıklı hücre fonksiyonları için de gereklidir.

3.     Omega3 ve 6’ nın dengeli alımı da antiinflamatuvar etkinliğinden dolayı nöropatik ağrının azaltılmasında yardımcı olur.

4.     Diyabet hastalarında günlük 500 mg GLA alımı önerilmektedir.

5.     İnsülin ya da oral antidiyabetik ilaçlarla beraber alımında doz ayarlaması gerektirmez.

 

MİKROBİYOTA

1.     Diyabet hastalarında en sık görülen durum disbiyozistir yani bağırsak florası bozuktur.

2.     Yapılmış hayvan çalışamlarında probiyotiklerin insülin duyarlılığını arttırdığı, hücre disfonksiyonunu regüle ettiği gözlemlenmiştir ayrıca ubikinasyon işlemleri için gereklidir.

3.     770 hastanın incelendiği 12 randomize plasebo kontrollü çalışmalarda mikrobiyota düzenlenmesi ile açlık kan şekerinde ve plazma insülin seviyelerinde ciddi azalma kaydedilmiştir. Ayrıca Tip 2 diyabet hastalarında HOMA-IR seviyelerini azaltmıştır. HbA1c üzerine etkinlik görülmese de diğer etkilerde düzenli kullanımından 8 hafta sonra başlamaktadır.

4.     Bunun dışında bulunan etkinlik ağırlıklı olarak kardiyovasküler risk azaltmak üzerinedir. (hipertansiyon ve dislipidemi)

 

BİTKİSEL ÜRÜNLER

GENEL BİLGİLER

·       Retinopati: Yaban mersini (Bilberry) ve üzüm çekirdeği ekstresi (grape seed extract), günde 3 kere 40-80 mg

·       Nöropati: Ginkgo biloba günde 3 kere 40-80 mg ekstre (%24 gingkoflavoglikozit içermesi şartı ile)

NOT: Bilberry, grape seed ve gİnkgo bİloba kullanımında insülin ya da oral antidiyabetik ilaçlarla beraber kullanımında doz ayarlaması gerektirmez.

·       Cinnamon (tarçın): Daha çok kan şekeri düşürme üzerine etkindir. Hemoglobin a1c üzerine etkinlik daha düşüktür. Antioksidan etkinliği ile de diyabette yardımcı tedavi olarak kullanılabilir.

·       Fenugreek (çemen otu ): Etkinlik midede başlayan ve ince barsağa doğru devam eden bir tabaka oluşturarak glukoz emilimini engellemesine bağlıdır. Bu etkinliği tohumun müsilaj lifleri ile yapar. Kronik ya da akut dönemlerde herhangi bir hastalık nedeni ile ilaç alımında emilimi maskeleyebileceği için en az 2 saat zaman aralığı verilmelidir.

NOT: Cinnamon ve fenugreek kullanımında insülin ve oral antidiyabetik ilaçlarda doz ayarlaması gerektirebilir.

·       Curcumin: GLUT 1 ve 3 mekanizması üzerinden glukoz metabolizmasına katılır. Bu mekanizma insülin ile aktive edilmektedir. Glukozun taşınması ve metabolzimasında görev alan yolaklardır.

 

 

BİLBERRY

·       Serbest radikaller normal hayatta fonksiyonların yürüyebilmesi için gereklidir. Fakat fazlası selüler makromoleküllere zarar verir, protein fonksiyonlarını bozar ve hücrelerin ölümüne sebebiyet verir. En sık karşılaşılan rahatsızlık metabolik sendrom ve tip 2 diyabettir.

·       Populasyonun %30-40 ı bu duruma maruz kalır. Hipergliseminin yan etkisi zamanla hücresel hasara, nöropati, nefropati, retinopati ve karaciğer hasarlarına yol açar. Salya ve pankreastan salınan alfa amilaz enzimi inhibisyonu ile nişasta sindirimi bozulur. Diğer enzim postprapandiyal glukoz artışı ile alfa glukozidaz enzimidir. Bilberry bu enzimi inhibe ederek karbonhidrat emilimini engeller.

·       Klinik çalışmalarda hipoglisemik etkisi yaprak ekstreleri, kuru ekstre veya hidroalkolik tentürleri ile kanıtlanmıştır.

·       Bosna Hersek ve Hırvatistan marketlerinde antidiyabetik olarak geleneksel kullanımı vardır.

·       Intravenöz olarak glukoz enjekte edilirken verilen normal ve pankreası olmayan köpeklerde hipoglisemiyi azaltmıştır.

·       Bilberry içerisindeki antosiyanidinler kolajen yapımına katılır, kapiler permeabilite arttırır, sorbitol birikimini inhibe eder, vasküler ve nörolojik hasarı engeller.

·       Alfa amilaz, alfa glkozidaz ve beta glukozidaz enzimleri üzerinden glukohidrolaz enzimlerini inhibe eder.

·       Meyve kabuğu meyve çekirdeğine göre 4 kat daha etkilidir.  Bunun sebebi antosiyanidin içeriğinin kabukta daha fazla olmasıdır.  Muhtemel 2 etki mekanizmasından söz edilmektedir. Bir etki mekanizması enzimleri inhibe ettiği yönünde; diğer etki mekanizması ise hidroksil grubu ile enzimin etkileştiği yönündedir.

·       Antosiyanidinlerin diğer etkisi kan şekerini düşürür. Glukozüriye sebep olur ve hemoglobin A1c düşürdüğü yönünde görüşler vardır. Serbest radikal hasarlarına karşı pankreatik beta hücrelerini korur. İnsülin sekresyonunu arttırır, insülin rezistansını arttırır ve ince bağırsaktan şeker absorpsiyonunu engeller.

·       Siyanidin 3-o-galaktozit düşük dozlarda akarboz ile sinerjik çalışır ve intestinal alfa glukozidaz enzimini inhibe eder.

·       Süleyman Demirel Üniveristesi’ nde yapılan (SDÜ) Savaş ve ark. Yaptığı bir çalışmada Vaccinum myrtillus (2015) streptozosin (STZ) ile diyabet oluşturulmuştur sıçanlar üzerinde lipid peroksidasyonu, antioksidan sistem ve plazma glukoz düzeyine bakılmıştır. 32 sıçan 4 gruba ayrılmıştır. Kontrol (K), STZ, Vaccinum myrtillus (VM) ve Vaccinum myrtillus (VM) ve STZ. Streptozosin sitratlı tampon (0.1 M, pH:4.5) içerisinde 55mgkg olacak şekilde hazırlanmıştır. Ve sıçanlara tek doz ıp olarak uygulanmıştır. Ekstre kg başına 100 mg gavaj olarak verilmiştir. 11. Gün hayvanlarda STZ ile (55mgkg) diyabet oluşturulmuştur. (p<0.05) bulunduğu testte diyabetten önce VM verilen grupta karaciğer değerlerinde anlamlı artış sağlanmıştır. STZ ile VM ve STZ, K grupları arasında da anlamlı fark gözlemlenmiştir. VM alan gruba göre MDA değeri yüksek çıkmıştır

·       Vaccinum myrtillus ile yapılan bir çalışmada STZ ile diyabet yapılmış sıçanlarda ekstrenin kan glukoz seviyesini düşürdüğü gözlemlenmiştir. Antosiyanidin ve polifenol insülin sekresyonu arttırıcı, insülin direncini azaltıcı ve beta hücre rejenerasyonunu arttırıcı etkisi olduğu bilinmektedir.

·       Alloksan ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda 4 hafta VM verilmiştir. 2. Ve 4. Hafta kan glukoz insülin düzeyine bakılmıştır. Kontrol grubu ile karşılaştırıldığında VM alan  grupta glukoz düzeyinde anlamlı düşme ve insülin düzeyinde artma sebebi olmuştur. Ayrıca VM alan grupta adacık hücrelerinde artış saptanmıştır.

·       Diyet ve yaşam tarzı kontrol edilen tip 2 DM hastalarında karbonhidrat emilimi ve postprandiyal glisemiyi VM standardize ekstre halinde verilmiştir ve glikoz metabolizma ve antioksidan sistem üzerine akut etki araştırılmıştır. Postprandiyal glikoz insülini azalttığı gözlemlenmiştir. Antioksidan metabolizma üzerine etkinlik görülmemiştir.

·       Diyabet patofizyolojisi ile oksidatif stres ve oksidatif hasar arasında ilişki olduğu gösterilmiştir. Diyabetik köpek ve farelerde iv glukoz verilmesine rağmen bilberry ekstreleri kan şekerini düşürmüştür.

NİGELLA SATİVA

·       Bir çalışmada, sağlıklı sıçanlara ağızdan sulu Nigella sativa özütü (10 ml/kg/ gün) 7 ile 10 gün boyunca verilmiştir. Sonuçlarda, anlamlı olarak serum insulin seviyelerinde düşüş gözlenmiştir.

·       Bir başka çalışmada, sıçanlara günde 2 gr/kg  Nigella sativa özütü 6 hafta boyunca ağızdan verilmiştir. Tedavi sonucunda günde 300 mg / kg metformin alan sıçanlardaki kadar kan glukoz düzeyi üzerindeki düşürücü etkisi olduğu görülmüştür.

·       Yapılan başka bir çalışmada, 30 erkek sıçanlar 45 gün boyunca yüksek früktoz içeren diyet  uygulanmış. Bu arada sıçanları 3 gruba ayırmışlar. Bir grup kontrol grubu olmuş. Bir gruba 500 mg/ kg / gün Nigella sativa ve diğer gruba ise 200 µg / kg / gün chromium pikolinat verilmiştir. Çalışma sonucunda Nigella sativa ve chromium pikolinat verilen sıçanlarda anlamlı olarak kilo kaybı, insulin direncinde düşme olmuştur.

·       Yapılan başka bir çalışmada, Tip-2 Diyabet tanısı ile takip edilen 72 birey 2 gruba ayrılmış. Bir grup placebo, diğer gruba ise günde 3 gram Nigella sativa içeren özüt verilmiş. Bütün gruplar 12 hafta boyunca takip edilmiştir. Çalışma sonucunda Nigella sativa verilen bireylerin kan glukoz, insulin, trigliserid, LDL kolesterol değerlerinde anlamlı şekilde düşüş gözlenmiştir.

·       İnsülin direnci olan 60 kişi 2 gruba ayrılmış. Bir gruba günde 10 mg atorvastatin ve günde 2 kez 500 mg metformin verilmiş. Diğer gruba ek olarak günde 2 kez 2.5 ml Nigella sativa yağı verilmiş. 6 hafta boyunca bu şekilde tedavi edilmişler. Tedavi sonrasında 2 grup arasındaki kan değerleri karşılaştırmış. Nigella sativa verilen grupta diğer gruba göre anlamlı şekilde kan insulin, kan glukoz, total kolesterol ve HDL kolesterol düzeylerinde düşüş görülmüştür.

·       Tip 2 diyabet tanısı olan 70 kişi üzerinde bir çalışma yapılmış. Çalışmada kişiler 2 gruba ayrılmıştır. Bir gruba günde 2 kez 2.5 ml Nigella sativa yağı diğer gruba da günde 2 kez 2.5 ml mineral yağı verilmiş ve 3 ay  boyunca takip edilmiştir. Kişilerin; açlık kan şekeri, 2. saat kan şekeri, Hemoglabin A1C, lipid profili, beden kütle indeksi, karaciğer ve böbrek fonksiyon testlerine bakıldığında Nigella sativa verilen grupta diğer gruba göre bu kan değerlerinde  anlamlı ölçüde düşüş gözlenmiştir.

CİNNAMON (TARÇIN)

DİKKAT 1: Çubuk tarçını suyun içine atmanız size hiçbir fayda sağlamamaktadır sadece tarçın aromalı bir su içmektesinizdir. Tarçının öğütülmüş olması yani toz edilmesi gerekmektedir. İçeriğindeki etken maddeler ancak bu şekilde alınmış olabilir. Ayrıca öğütme işleminin içeriğindeki uçucu yağ olması sebebi ile anında yapılıp kullanılması gerekmektedir.

DİKKAT 2: En etkili olan tarçın türü Cinnamomum cassia’ dir. Fakat aktarlardan aldığınız daha az etkili olan Cinnamomum zeylanicum’ dur.

·       1990 yılında  Khan ve arkadaşları, tarçından çıkardıkları bileşimi  insülin güçlendirici faktör (:insülin-potentiating factör:IPF)olarak adlandırmışlardır.

·       Cinnamon’ un sulu ekstraktı insülin reseptör otofosforilasyonunu arttırır. Glukoz transporter 4 sentezi ve aktivasyonunu destekler. Pankreatik ve intestinal amilaz ve glukosidaz enzimlerini inhibe eder. Bu etkinlikler doğrultusunda insülin duyarlılığını arttırır, glisemik kontrolü sağlar ve lipid seviyelerini kontrol eder. Bu etkinliği gösteren içeriğindeki hidroksikalkon türevleridir.

·       İnsülin reseptör fosfatazların inhibisyonu sonucu insülin reseptör fonksiyonunun artmasına ve insülin reseptör bloke edici  enzim inhibitörünün bloke edilmesine bağlanmaktadır.

·       İskelet kası ve yağ dokusunda majör glikoz taşıyıcısı olan GLUT-4 insülini hücre içi kompartmandan, hücre membranına translokasyonunun sağlamaktadır. İnsülin yokluğu veya yetersizliği, GLUT-4 azalması DM neden olmaktadır.

·       Taher ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada C. zeylanicum kabuğundan izole edilen  proantosiyanidin, cinnamtannin B1 (0,11mm), insülinin reseptörünün 3T3-L1 yağ dokusu üzerinde Beta subünitinin fosforilasyonunun active ettiğini göstermişlerdir. Bu etki kayda değer bir şekilde tek başına insülinden büyük olduğunu belirtmişlerdir.İlave olarak insüline benzer şeklide ,Cinnamtannin B1 in insulin reseptör fosforilasyonu yaptığını belirtmişlerdir.

·       Yapılan çalışmalarda günde 1g ila 4.8 g arasında kullanılmıştır.

 

 

TURMERİC

·       Turmeric antiinflamatuvar, antioksidan etkinliği ile dolaylı yoldan diyabette etkisini göstermektedir. Direkt etkisi yoktur. Fakat diyabetik komplikasyonlarda çeşitli yolaklardan koruyucu etkinliğinden dolayı yardımcı olmaktadır.

·       Minpei Kuroda ve arkadaşları Tokyo Üniversitesi’nde farelerle yaptıkları in vivo çalışmalarda, genetik olarak diyabetik fareleri her grupta beş tane olacak şekilde üç gruba ayırdılar. Kontrol grubuna günlük 100 g diyet ürünü, deney gruplarına ise 100 g diyet ürünü içine 0,2 ila 1,0 g olacak şekilde Curcuma longa’nın etanollü ekstratından verirler. 4 haftalık gözlem aşamasından sonra kontrol grubuna göre deney gruplarında kan glukoz düzeylerinde azalma olduğu gözlemlenmiştir

·       Kurkuminin iki hafta boyunca (15 ve 30 mg/kg/gün) uygulanması streptozosin indüklü diyabetik nefropatiyi ve oksidatif stresi önlemiştir. Ayrıca, diyabetik nefropatisi olan bir bireyde (8 hafta boyunca 100 mg/kg/gün) oral yolla kurkumin uygulanması böbrek hastalığının ilerlemesini önlemiştir.

·       Kurkuminin nefroprotektif etkisi, profibrotik sitokinler vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF), TGF-β, CTGF, osteopontin ve fibronektin, kolajen IV gibi hücre dışı matris proteinlerinin down regülasyonu ile ilgilidir. Ayrıca; alt glomerüloskleroz indeksi (GS), tubulointerstisyel (BT) fibrozis ve arteriyolopatinin neden olduğu yapısal hasarda azalma gözlenmiştir

·       Kurkuminin etkilerini kontrol etmek için çalışma yapılmış ve kurkumin uygulamasının tüm antioksidan enzimlerin aktivitelerini artırdığı bulunmuştur. Ayrıca, kurkumin uygulanmış sıçanlar, insülin benzeri büyüme faktörü ‐ 1, B ‐ hücre lenfoması 2, süperoksit dismutaz ve GST gibi gen ekspresyonlarında, diyabetik olmayan ve diyabetik ancak tedavi edilmemiş sıçanlar gibi karşılaştırılan gruplara nazaran dikkate değer bir artış göstermiştir

 

COCUS NUCİFERA

·       Hindistan cevizi çekirdeği proteini, glikojen düzeylerinin tersine çevrilmesi, karbonhidrat metabolize edici enzimlerin aktiviteleri üzerindeki etkisi ve arginin aracılığıyla pankreatik beta hücre rejenerasyonu etkisine bağlı olarak pankreatik hasarı normal seviyelere getirme yoluyla antidiyabetik aktiviteye sahiptir

 

Tercih edilen diğer bitkiler:

·       Gymnema sylvestre (gurmar) ekstresi: Günde 2 defa 200 mg (ayurvedik bitki ekstresidir)

·       Kudret narı taze sıkılmış suyu: Günde 3 defa 30-60 ml

 

TÜRKİYE’ DE OLMAYAN DÜNYADA TERCİH EDİLEN BİTKİ EKSTRELERİ:

 

·       Kara dut yaprağı ekstresi (mulberry extract)

·       Ivy gourd

·       Bitter melon (Türkiye’ de aktar ürünü olarak kaldı)

·       Gurmar

·       Allium cepa ekstresi

 

1. Bölüm için bu linke tıklayınız.

 

 

Referanslar

1.      Lucy dey MD, Anoja S. Attele DDS, Chun-Su Yuan. Alternative therapies for type 2 diabetes.  Alternative medicine review 2002;7:45-54

2.      Ryan Bradley,ND and Erica B. Ober4g,ND. NAturopatic MEdicine anfd Type 2 Diabetes :a retrospective Analysis from an Academic Clinic. Alternative Medicine Review. 2006; 1:30-38

3.      Allison Petzıck. Insulın management of Type 2 diabetes Mellitus. American Family Psysician. 2011;84:183-188

4.      Diabetes &Metabolism 2010; 36:1262-3636

5.      Michael Murray ND, Joseph pizzorno ND. Doğal Tıp Ansiklopedisi 1998; 2:374-401

6.      Frid A, Lindén B. Where do lean diabetics inject their insulin? A study using computed tomography. BMJ 1986; 292:1638.

7.      Frid A, Lindén B. CT scanning of injections sites in 24 diabetic patients after injection of contrast medium using 8mm needles (Abstract). Diabetes 1996; 45: A444.

8.      Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: Implications for needle length recommendations. In press. Curr Med Res Opin 2010;26(6):1519-30

9.      Ginsberg BH. Parkes JL, Sparacino C. The kinetics of insulin administration by insulin pens. Horm Metab Research 1994;26:584-587.

10.   Gorman KC. Good hygiene versus alcohol swabs before insulin injections (Letter). Diabetes Care 1993;16:960-961.

11.   Grassi et al., Optimizing insulin injection technique and its effect on blood glucose control. Journal of Clinical & Translational Endocrinology 1 (2014)145-150.

12.   Kar-Wai Yan M, Khalil H. Vitamin supplements in type 2 diabetes mellitus management: A review. Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews 11S (2017) S589–S595

13.   Hendijani F, Akbari V. Probiotic supplementation for management of cardiovascular riskfactors in adults with type II diabetes: A systematic review and meta-analysis. Clinical Nutrition 37 (2018) 532-541

14.   Global Report on Diabetes. Geneva: World Health Organization; 2016. (http://www.who.int)

15.   Yoo B,Nam H, Hwang I.C.,Park Y. Correlation of cardiovascular risk factors with central obesity and multiple body mass  index in Korea. The Korean J Fam Med, 2017; 38: 338-345

16.   Ley S.H. , Hamdy O, Mohan V, Hu F.B. Prevention and management of type 2 diabetes: dietary components and nutritional strategies. Lancet. 2014;383(9933):1999–2007

17.   Jain S.S.G,Puri S, Misra A, Gulati S,Mani K.Effect of oral cinnamon intervention on metabolik profile and body composition of Asian Indians with metabolic syndrome: a randomized double-blind control trial.Lipids in Health and Disease, 2017;16:113

18.   Mollazadeh HiHosseinzadeh H. Cinnamon effects on metabolik syndrome:a review based on its mechanisms. Iran J Basic Med Sci,2016;19:1258-1270

19.   Kawatra P, Rajagopalan R. Cinnamon: Mystic powers of a minute ingredient. Pharmacognosy Res. 2015;7(1):S1–6. 

20.   Gürson O,  Özçelikay  G. Tarçın’ın Tarih Boyunca ve Günümüzdeki Kullanımı . Ankara Üniversitesi Dergiler Verit. 2005;18:171–83.

21.   Castello R.B., Dwyer J.T., Saldanha L,Bailey R,Merkel J, Wambogo E. Do Cinnamon have a role in glycemic control in Type 2 Diabetes-a Narrative Rewiev?. J Acad Nutr. Diet.2016;116(11):1794-1802

22.   Tulini F.L., Souza V.B., Echalar- Barrientos M.A., Thomazini M,Pallone E.M.J.A., Favaro- Trindade C.S. Development of solid lipid microparticles loaded with a proanthocyanidin rich cinnamon extract(Cinnamomum zeylanicum): Potential for increasing antioxidant content in functional foods for diabetic population. Food Research International 85(2016) 10-18

23.   Arumugam, P Manjula, N Paari,A review: Anti diabetic medicinal plants used for diabetes mellitus,Journal of Acute Disease,Volume 2, Issue 3,2013,Pages 196-200,ISSN 2221-6189

24.   Sagar Naskar, Upal K. Mazumder, Goutam Pramanik, Malaya Gupta, R.B. SureshKumar, Asis Bala, Aminul Islam,Evaluation of antihyperglycemic activity of Cocosnucifera Linn. On streptozotocin induced type 2 diabetic rats,Journal of Ethnopharmacology,Volume 138, Issue 3,2011,Pages 769-773,ISSN 0378- 8741

25.   El Daly ES. The effect of Nigella sativa L. Seeds on certain aspects of carbohydrates key hepatic enzymes in serum of rat. Journal of İslamic Academy of Sciences. 1994; 7: 93-97.

26.   Meddah B, Ducroc R, El Abbes Faouzi M, Eto B, Mahraoui L, Benhaddou-Andaloussi A, Martineau LC, et al. Nigella sativa inhibits intestinal glucose absorption and improves glucose toleranse in rats. J. Ethnopharmacol. 2009; 121(3): 419-424.

27.   Zaoui A, Cherrah Y, alaoui K, Mahassine N, Amarouch H, Hassar M. Effects of Nigella sativa fixed oil on blood homeostasis in rat. J. Ethnopharmacol. 2002; 79(1): 23-26.

28.   Elseweidy MM, Amin RS, Atteia HH, Aly MA. Nigella sativa oil and Chromium Picolinate ameliorate fructose-induced hyperinsulinemia by enhancing insulin signaling and suppressing insulin-degrading enzyme in male rats. Biol Trace Elem Res. 2017

29.   Heshmati J, Namazi M, Taghizadeh M, Kolandooz F. Nigella sativa oil affects glucose metabolism and lipid concentrations in patients with type 2 diabetes. Food Research İnternational. 2015; 70(4): 87-93.

30.   Najimi A, Nasiruddin M, Khan RA, Haque SF. Effect of Nigella sativa oil on various clinical and biochemical parameters of insulin resistance sydrome. İnternational Journal of Diabetes in Developing Countries. 2008; 28(1); 11-14.

31.   Namazi N, Mahdavi R, Alizadeh M, Farajnia S. The effects of Nigella sativa oil with a balanced low-calorie diet on insulin resistance in obese women: gene-intervention interactions. Current Topics in Nutraceutical Research. 2016; 14(4); 273-282.

32.   Hosseini MS, Mirkarimi SA, Amini M, Mohtashami R, Kianbakht S, Fallah Huseini H. Effects of Nigella sativa L. seed oil in type II diabetic patients: a randomized, double-blind, placebo- controlled clinical trial. Journal of Medicinal Plants. 2013; 12(47): 93-99.

33.   Heshmati J, Namazi N. Effects of black seed ( Nigella sativa ) on metabolic parameters in diabetes mellitus: a systemic review. Complement Ther. Med. 2005; 23(2): 275-282.

34.   Yi-meng Hu, Feng Zhou, Yin Yuan, Yan-cheng Xu. Effects of probiotics supplement in patients with type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of randomized trials. Med Clin (Barc). 2017;148(8):362–370

35.   Kemerci G, Elçioğlu H.K. Diyabet ve Hipertansiyonda Kullanılan Takviye Edici Gıdalar. Marmara Pharmaceutical Journal 21: 10-18, 2017

36.   Jennie Wickenberg, Sandra Lindstedt Ingemansson, Joanna Hlebowicz. Effects of Curcuma longa (turmeric) on postprandial plasma glucose and insulin in healthy subjects.Wickenberg et al. Nutrition Journal 2010, 9:43

37.   Betül Kocaadam & Nevin Şanlier. Curcumin, an Active Component of Turmeric (Curcuma longa), and Its Effects on Health Article in Critical reviews in food science and nutrition · November 2015

38.   21-Joyce Trujillo , Yolanda Irasema Chirino , Eduardo Molina-Jijón ,Ana Cristina Andérica-Romero , Edilia Tapia , José Pedraza-Chaverrí .Renoprotective effect of the antioxidant curcumin: Recent findings.Redox Biology 1 (2013) 448–456

39.   22-Sabry M El-Bahr. Curcumin regulates gene expression of insulin like growth factor, B-cell CLL/lymphoma 2 and antioxidant enzymes in streptozotocin induced diabetic rats. El-Bahr BMC Complementary and Alternative Medicine 2013, 13:368                      

40.   23-Maha Coucha, Sally L. Elshaer, Wael S. Eldahshan, Barbara A. Mysona, Azza B. El‐Remessy. Molecular Mechanisms of Diabetic Retinopathy: Potential Therapeutic Targets. Middle East African Journal of Ophthalmology, Volume 22, Number 2, April - June 2015

24-A. Valero, M.C. Romero, M. Go ́mez-Mateos, I. Hierro, M.C. Navarro. Natural products: Perspectives in the pharmacological treatment of gastrointestinal anisakiasis. Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2015; 8(8): 612–617


Eczacının Sesi


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim