’Tekrar değerlendirilmeli’

AEO’ nun yazısı

Son güncelleme: 21-09-2018

Ankara Eczacı Odası, E Logoların yeri (daha görünülebilir olması) ve ısı- nem cihazı zorunluluk tarihinin ertelenmesi veya uygulamanın iptali için TİTCK’ ya yazı yazdı.

Söz konusu yazı şöyle:

 

Sayı : 87203313-1010-E.

Konu : E Logo, Isı-nem Ölçerler Hk.

TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU

Eczaneler Dairesi Başkanlığı’na

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane ismi, levhası ve vitrini" başlıklı 25’nci maddesinin 3’ncü fıkrası gereği; eczanelerin dış cephesine, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulması gerekmektedir.

Üzerinde eczane ismi dahi taşımayan ve kesinlikle reklam özelliği bulunmayan "E" logolu ışıklı levhaların kullanılma amaçlarının, eczanelere müracaat edecek vatandaşların, eczanelerin yerlerini kolaylıkla tespit etmelerini sağlamak ve ilaç ile diğer sağlık malzemelerine ulaşımlarını kolaylaştırmak olduğu açıkça görülmektedir. Özellikle havaların erken karardığı dönemlerde mesai saatleri içerisinde de eczanelerin görünürlüğünü ve dolayısıyla eczanelere ulaşılmasını kolaylaştıran "E" logolu ışıklı levhaların, nöbetçi eczanelerde kullanımı ise önemini daha da artırmaktadır.

Yönetmeliğin 25’nci maddesinin 3’ncü fıkrasında "E" logolu ışıklı levhaların, iki cepheden kolayca görülebilir olmasının gerektiği belirtilmekle beraber, mevcut eczanelerin pek çoğunda "E" logolu ışıklı levhaların görünürlüğünün sağlanamadığı bilinmektedir.

Günümüzdeki yerleşim bölgelerinin kent merkezlerindeki bazı eski caddelerde yer alan eczanelerin doğrudan kaldırım üzerinde bulunmasına bağlı olarak, bu eczanelerin dış cephelerine asılan E logolu ışıklı levhaların görünürlükleri yönetmelikte belirtildiği şekilde sağlanabilmektedir. Ancak, çoğu yerleşim bölgesindeki eczaneler kaldırımlardan daha içeride olduğundan ve kaldırım ile eczane arasında binaların ağaçlandırılmış bahçeleri veya otomobil parkları bulunduğundan dolayı, bu eczanelerin dış cephelerine asılan "E" logolu ışıklı levhaların görünür olmaları, yönetmelikte belirtildiği gibi sağlanamamaktadır. Bu durumda olan eczaneleri vatandaşların mesai saatlerinde veya özellikle nöbet esnasında tespit etmesinde sorunlar yaşandığı ve vatandaşların sıkıntı çektiği tespit edilmektedir.

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin "Bahçe mesafeleri"başlıklı 18 ‘nci maddesinin 1 ve 2’nci fıkraları gereği, binaların ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri en az 5 (beş) metre, yan bahçelerinin mesafeleri ise, en az 3 (üç) metre olmalıdır. Dolayısıyla, yeni yapılan veya kentsel dönüşüm çerçevesinde merkezi yerlerde inşa edilen binaların zemin katlarında yer alan dükkanlar, kaldırımlara en az 5 (beş) metre uzaklıkta iken, sağ ve solundaki binalara da 3’er (üç) metre uzaklıkta yer almaktadır. Bu binaların ağaçlandırıldıkları ve bazı kısımlarının da araç parkı olarak kullanıldığı göz önüne alındığında, bu tip dükkanlarda hizmet veren eczanelerin görünür olmaları azalacağı ve bina cephelerine asılan E logolu ışıklı levhaların da görülemeyeceği aşikardır.

Bu durumun önüne geçilmesi ve Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şekilde E logolu ışıklı levhaların görünebilirliğinin sağlanabilmesi için, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 18’nci maddesi kapsamında imar edilen ve kaldırımlara en az 5 (beş) metre uzakta olan binalardaki eczanelerin, bahçe içerisinde ve eczane cephesi boyutlarında kalması şartıyla, kaldırımlarla olan sınırlarına E logolu ışıklı levhaların asılmasına olanak sağlanmasının elzem olduğu değerlendirilmektedir.

Bu amaçla Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane ismi, levhası ve vitrini" başlıklı 25’nci maddesinin 3’ncü fıkrasının birinci cümlesinin, "Eczanelerin dış cephesine veya yol /kaldırım ile arasında kalan bahçe sınırları ve bina cephesi boyutları içerisinde kalmak şartıyla, asgarî ve azamî ebatları ile renkleri Türk Eczacıları Birliği tarafından belirlenen standartlarda, iki cepheden kolayca görülecek yükseklikte olmak kaydıyla "E" logolu ışıklı levha konulur." şeklinde düzenlenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

Bununla birlikte Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin "Eczane levhaları ve sıcaklık, nem takibi" başlıklı GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek: RG-28/3/2016-29667) "20’nci maddenin yedinci fıkrasında yer alan, "kritik durumlarda uyarı verecek erken uyarı sisteminin ve geriye dönük hafıza kaydı bulunan termometrenin bulunması" yükümlülüğü Kurum tarafından reçete sayısı veya ciro kriterleri dikkate alınarak belirlenecek geçiş takvimi doğrultusunda en geç 12/4/2017 tarihine kadar yerine getirilir." hükmüne haizdir. Ancak eczanelerin bu mevzuat maddesi için bölgesel veya iklimsel nedenlerle hazırlıklarının tamamlanamamasından dolayı ilgili maddenin ilerleyen bir tarihe ötelenmesinin veya maddenin iptal edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.

İlgili mevzuat değişikliklerinin tarafınızca tekrar değerlendirilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.

Prof. Dr. Mustafa ASLAN

Genel Sekreter


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim