Ne Değişiklikler Var?

2018 Ek Protokolü

Son güncelleme: 19-04-2018

 2018 EK PROTOKOLÜ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

 

ECZACININSESİ/ ÖZEL HABER

Haber: Fevzi ÇAKMAK

 

2018 yılı SGK-TEB İlaç Temini Ek Protokolü ve Tıbbi Malzeme Temini Ek Sözleşmesi İmzalandı. Değişiklikler 1 Nisan 2018 Tarihinden İtibaren Geçerli Sayılacak .

 

Türk Eczacıları Birliği ile T.C Sosyal Güvenlik Kurumu arasında sürdürülen revizyon görüşmeleri sonuçlandı. Serbest Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin 2018/1 Ek Protokol ve Serbest Eczanelerden Tıbbi Malzemelerin Temini Ek Sözleşmesi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında düzenlenen bir törenle, 16 Nisan 2018 Pazartesi günü T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı M. Selim Bağlı ile Türk Eczacıları Birliği Başkanı Ecz. Erdoğan Çolak tarafından imzalandı.

 

Protokol’de yer alan değişikliklerin ana hatları şöyle:

 

Reçetelerin Kurum ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun düzenlenmesine ilişkin 3.2.2 maddesinde değişiklik:

 “Reçetelerin arka yüzünde; reçete sahibi ya da ilacı/ilaçları alan kişinin adı, soyadı ve “.... kalem ....kutu ilacı aldım” ibaresi.. yer alacaktır” cümlesinde “adı soyadı” ibarelerinden sonra “imzası” sözcüğü de eklendi.

 

YUPASS Sigortalıları İçin Kolaylık:

Yurtdışı Provizyon, Aktivasyon ve Sağlık Sistemi (YUPASS) 01/04/2014 tarihi itibarıyla işletime açılmış olup kapsamda bulunan ve SGK’nın sağladığı sağlık hizmetlerinden yararlananlar, sistem tarafından üretilen YUPASS numarası ile sağlık hizmeti almaya başlamıştır. 2018/1 Ek Protokolü ile 3.2.8 maddesinin istisna fıkrasına YUPASS sisteminden provizyon alanlar da eklenmiştir. Böylece YUPASS sisteminden provizyon alınan sigortalıların reçeteleri bu madde çerçevesinde değerlendirilmeyecek, kağıt ortamında çıktı ve belge ekleme uygulaması dışında tutularak diğer reçeteler gibi MEDULA üzerinden karşılanacaktır.

 

Endikasyon Uyumu Arama Uygulamasında Değişiklik:

Ek Protokol’le ilaçların kullanımında endikasyon arama uygulamasına ilişkin 3.2.9 maddesinde değişiklik yapılmıştır. Maddenin girişi “3.2.9. Aşağıda belirtilen ilaçların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır.” şeklindeyken, 2018/1 No’lu Ek Protokol ile “3.2.9. Sadece aşağıda belirtilen ilaçların kullanımında endikasyon uyumu aranacaktır.” şeklinde değiştirilmiştir.

 

Ayrıca maddedeki “Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Genelgesinde belirtilen ilaçlar,” ibaresi kaldırılmış; yerine “Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzunda belirtilen ilaçlar (Bu ilaçların aynı kılavuzdaki endikasyonlarda uyumuna bakılır. Bu endikasyonlarda reçete edilmesi durumunda ayrıca SUT’taki bu ilaç için belirlenmiş kurallara uyum şartı aranmaz.)” cümlesi konulmuştur.

 

Bu önemli değişiklikle, Endikasyon Dışı İlaç Kullanımı Kılavuzu’ndaki ilaç-endikasyon uyumu sağlanmışsa ayrıca SUT’ta bu ilaç için belirlenmiş kurallara itibar edilmeyeceği düzenlenmiştir.

 

Manuel Düzenlenen Reçeteler Listesinde Değişiklik:

Bilindiği üzere Protokol’ün 3.2.15.4 maddesi “manuel düzenlenecek reçetelerin listesini vermektedir. Ancak yakın dönemde SGK uygulamasında işyeri hekimlikleri tarafından düzenlenen reçeteler Medula sistemi üzerinden e-reçete olarak düzenlenmeye başlamıştı. Bu nedenle Ek Protokol’le işyeri hekimliği reçeteleri manuel düzenlenecek reçeteler listesinden çıkarılmıştır. Ayrıca değişiklikle manuel düzenlenecek reçeteler listesinde bulunan “üçüncü basamak sağlık sunucularında düzenlenen reçeteler de kapsam dışı bırakılmıştır.

 

Şeker Ölçüm Cihazları:

Protokol’ün 3.2.15.5. “Şeker ölçüm çubukları, şeker ölçüm cihazları, iğne ucu ve karekodu bulunmayan ilaçları ihtiva eden e-reçeteler için reçete çıktısı alınarak, barkodlar ve varsa fiyat küpürleri reçete çıktısına yapıştırılacaktır” şeklindeki 3.2.15.5 maddesinde bulunan “şeker ölçüm cihazları” bu maddeden çıkarılmış ve böylece tıbbi malzeme niteliği olan şeker ölçüm cihazlarının “ilaç temini” çerçevesinde değerlendirilmesine son verilmiştir.

 

Bu değişiklikle bağlantılı olarak Protokol’ün Reçete İadesi başlıklı bölümünde (3.3.Reçete iadesi/ 3.3.1. Reçete ekinde) olup iade gerekçesi için 6. sırada sayılan hususlar arasında olan “…şeker ölçüm cihazları,… veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması,…  bir defaya ve ilk tespit edilen…” ibareleri de kaldırılmıştır.

 

E-Reçete Düzenlenmeyip Kağıt Reçete Düzenlenmesinin Gerekçesinin Reçetede Olmamasında Eczacının Sorumluluğunun Kaldırılması:

Protokol’ün 3.2.15.6 maddesi tamamen değiştirilmiştir. Buna göre 2016 Protokolü’nde bu madde “Elektrik kesintisi ya da MEDULA provizyon sistemi ve/veya hekimin kullandığı yazılım sisteminin çalışmaması nedeniyle, hekim tarafından hizmetin aksamaması için kağıt ortamında düzenlenmiş olan reçeteler de eczane tarafından Protokol hükümleri çerçevesinde kabul edilecektir.” şeklindeyken; 2018 Ek Protokolü ile “E-reçete düzenlememe gerekçesinin reçetede bulunmamasında eczacının herhangi bir sorumluluğu yoktur.” şeklinde yeniden düzenlenmiştir.

 

Bu değişiklikle bağlantılı olarak Protokol’ün Reçete İadesi başlıklı bölümünde (3.3.Reçete iadesi/ 3.3.1. Reçete üzerinde) olup iade gerekçesi için 14. sırada sayılan ”Manuel reçetelerde e-reçete düzenlenememe gerekçesinin bulunmaması” ibaresi de kaldırılmıştır.

 

Eczacı İndirim Oranlarında Değişiklik

Eczacı indirim oranları, bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden alttaki Tablo’dan görüleceği üzere değişmiştir. % 0 alt indirim sınırı 805.000.-TL’ye kadar, % 2.75 üst indirim sınırı ise 1.725.000.-TL üzerinde satış hasılatı olan eczanelere uygulanacaktır.

 

Eski Hali

(KDV hariç satış hasılatı)

Yeni Hali

(KDV hariç satış hasılatı)

İndirim Oranı

(%)

700.000 TL’ye kadar

805.000 TL’ye kadar

0

700.001-900.000

805.001-1.035.000

0,75

900.001-1.500.000

1.035.001-1.725.000

2,20

1.500.000 üzeri

1.725.000 üzeri

2,75

 

Bilindiği üzere Protokol’ün 3.4 maddesinde “imalatçı ve ithalatçı indirimi yapılarak depocuya satış fiyatı üzerinden depocu ve eczacı kar oranları uygulandıktan sonra ulaşılan fiyattan eczane indirimi yapılır” hükmü bulunmaktadır. Bu düzenlemeyle ilgili olarak herhangi bir değişiklik olmamıştır.

 

Reçete Başına Hizmet Bedelinde Artış

2018/1 Ek Protokolü ile Eczanelere bir önceki yıl satış hasılatı (KDV hariç) üzerinden her reçete başına ödenen hizmet bedelleri de değişti. Aşağıda değişen hizmet bedelleri ile ilgili karşılaştırmalı Tablo’yu bulacaksınız;

 

Satış Hasılatı

(Bir önceki yıl)

Eski Hizmet Bedeli

 (KDV hariç  reçete başına)

Satış Hasılatı

(Bir önceki yıl )

Yeni Hizmet Bedeli

(KDV hariç her reçete başına)

200.000 TL’ye kadar

3,27 TL

230.000 TL’ye kadar

3,66 TL

200.001-400.000

2,73 TL

230.001-460.000

3,06 TL

400.001-700.000

1,63 TL

460.001-805.000

1,82 TL

700.001-900.000

81 Krş

805.001-1.035.000 üzeri

91 Krş

900.001-1.200.000

54 Krş

1.035.001-1.380.000

60 Krş

1.201.000-1.500.000

43 Krş

1.380.001-1.725.000

48 Krş

1.500.001 TL üzeri

32 Krş

1.725.001 TL üzeri-

36 Krş

 

Bir önceki yıl satış hâsılatı olmayan ve yeni açılan eczaneler için en düşük indirim oranı ve en yüksek hizmet bedeli uygulaması ile mobil reçeteler ile soğuk zincir ilaçları içeren reçetelerde, reçete başı hizmet bedelinin %50 artırımlı olarak ödenmesi hususlarında bir değişiklik olmamıştır.

 

Reçete ve Hasta Yönlendirmesi

2018/1 Ek Protokolü ile Protokol’ün 3.17 maddesine, reçete ve hasta yönlendirmesi hususunda SGK tarafından bir tespit yapılıp il sağlık müdürlüklerine bildirilmesi halinde bildirimin bir örneğinin TEB’e de gönderilmesi hususunda ek yapılmıştır

 

Eksik Evrak Teslimi ve Buna Bağlı Cezai Şart Uygulamasında Değişiklik

2016 Protokolünün faturaların teslimine ilişkin 4.2.3 maddesi değiştirilmiştir. Bu madde daha önce eksik evrak teslimi sözkonusu olduğunda bunun eczacı tarafından ya da örnekleme sırasında fark edilmesi durumunda eczacının Kuruma gerekçesi ile birlikte belgeler/reçeteleri ibraz etmesi halinde söz konusu evrağın Kurum tarafından teslim alınacağını, ancak bir takvim yılı içerisinde söz konusu durumun 2 (iki)’nin üzerinde tekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının %20 tutarında cezai şart uygulanacağını öngörüyordu.

 

2018/1 Ek protokolü ile maddenin genel yapısının korunduğu sadece iki hususta değişikliğe gidildiği görülmektedir. İlk olarak, daha önce “örnekleme sırasında fark edilmesi” ibaresi değiştirilerek yerine daha kavrayıcı olan “fatura kontrolünde tespit edilmesi” ibaresi konulmuştur.

 

İkinci olarak da “Bir takvim yılı içerisinde söz konusu durumun 2 (iki)’nin üzerinde tekrarlanması halinde reçete/reçetelerin tutarının %20 tutarında cezai şart uygulanarak reçeteler teslim alınır.” şeklindeki cümle “Bir sözleşme dönemi içerisinde söz konusu durumun 3 (üç) ayrı faturada tekrarlandığının tespiti halinde unutulan reçeteler teslim alınır, reçete tutarının %20’si tutarında cezai şart uygulanır.” şeklinde değiştirilmek suretiyle uygulamaya açıklık getirilmiştir.

 

Reçete İadesi ve Düzeltme Süresinde Değişiklik:

Ek Protokol ile “Fatura İnceleme ve Ödeme” başlığı altındaki 4.3.2 maddesi ile reçete iadesinin biçimi ve iade işleminden sonra düzeltme yapılarak Kurum’a teslim edilecek sürede değişiklik yapılmıştır. Buna göre iade kavramına açıklık getirilmesi maksadıyla maddeye daha önce olmayan “…posta veya Provizyon sistemi üzerinden iade” ibaresi eklenmiştir. Ama asıl değişiklik düzeltme süresinde gerçekleşmiştir. İade edilen reçetelerin eczacı tarafından gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra teslim alındığı tarihten itibaren 15 (onbeş) iş günü içerisinde Kuruma teslim edileceği düzenlemesinde süre düşürülerek iade süresi Ek Protokol ile 10 iş gününe indirilmiştir.

 

C Grubu Reçetelerde Reçetelerin Tamamının İncelenmesi Talebi:

Örnekleme yöntemi ile yapılan inceleme sonucunda tespit edilen hata oranının A grubu reçetelerde %3’ün, B grubu reçetelerde %5’in üzerinde olması halinde provizyon sisteminden, 5 (beş) iş günü süreyle uyarıdan sonra Eczacı tarafından bu reçetelerin tamamının kontrol edilmesi talebinde bulunuluyordu. Protokolün 4.3.4 maddesinde yapılan değişiklikle, C grubu reçetelerde de %3’ün üzerinde olması halinde talep üzerine reçetelerin tamamının inceleneceği yönünde ibare eklenmiştir.

 

Reçete veya Muayene Katılım Payı Atlatma Uygulamasında İstisna:

Protokol’ün 5.3.14. maddesi, aralarında önemli konulardan birisi olan reçete ya da muayene katılım payı atlatma işlemi de olan kimi hususlarda cezai şart uygulanacağı yönünde düzenlemeyi içermektedir. Bu düzenleme “Muayene katılım payını tahsil etmemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın ilaç almasını engellemek amacıyla reçete girilip silinmesi, hastanın rızası dışında adına devam reçetesi girilip silinmesi veya ilaç veriliş sürelerini ihlal amacıyla reçete girilip silinmesi fiillerinin tespiti halinde” ilk tespitte 100, tekrarında 300 TL cezai şart uygulanacağı şeklindedir.

 

2018 Ek Protokolü, maddenin sonuna “Bir sözleşme döneminde 1 reçetede tespit edilmesi halinde cezai şart uygulanmaz.” cümlesini eklemek suretiyle istisna hükmü getirmiştir.

 

Yaptırımlarda Tekrar Hali ile ilgili Düzenleme:

Ek Protokol’le ceza şart ve fesih uygulamasına yola açan yazılı uyarıların tekrarından ne anlaşılmasına ilişkin 6.4 maddesi de değiştirilmiştir. Bu madde önceki haliyle belirsizlikler içeren ve sadece fesih uygulamalarına dönükmüş anlamına gelen bir anlatıma sahipti. Maddenin yeni hali de çok net ve doğrudan anlatıma, bozuk bir dile sahip olmamasına karşın önceki maddeye göre kısmi bir toparlayıcı çerçeve kazandırmıştır. Yeni madde şöyledir: “6.4. Fiilin/fiillerin tekrar olup olmadığının tespitinde, uyarının tebligat tarihi esas alınır. Fiilin işlendiği tarihten bir yıl önce aynı fiil için tebligat yapılmış ise veya yazılı uyarıya rağmen bir yıl içerisinde aynı fiil işlenerek Kuruma fatura edilirse ilgili maddenin tekrarına ilişkin hükümler uygulanır.

 

Adres Değişikliklerinin Bildiriminde Süre:

Protokol’ün 7.3 maddesi adres değişikliğine ilişkindir ve bu bildirim süresinde yapılmadığı takdirde cezai şart uygulanması söz konusudur. Maddeye göre değişiklikten önce adres değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirmesi gerekirken, Ek Protokol ile bu süre 15 iş gününe çıkarılmıştır.

 

Geçici Koruma Altındaki Yabancılar İçin AFAD Yerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü:

Protokol’ün 7.8 maddesi geçici koruma altındaki yabancıların reçetelerinin karşılanmasına dönüktür. Buna göre bu işlemler daha önce AFAD’ın imzaladığı protokol ile yerine getirilirken, Ek Protokol’le AFAD’ın yerini Göç İdaresi Genel Müdürlüğü almıştır. Madde şu şekilde değişmiştir: “7.18. Geçici koruma altındaki yabancılar için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların karşılanması ve reçetelerin incelenmesi Kurum, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

TBMM Sağlık Hizmeti Kapsamındakilerin Reçetelerinin Karşılanması:

Protokole ilk defa eklenen bir madde ile (m.7.20) TBMM sağlık hizmeti kapsamındaki kişiler için düzenlenmiş reçete muhteviyatı ilaçların Kurum ile mevcut sözleşmesi bulunan eczaneler tarafından karşılanmasına ilişkin usul ve esasların TBMM, Kurum ve TEB tarafından imzalanan protokol hükümleri çerçevesinde yürütüleceği düzenlenmiştir.

 


Eczacının Sesi/ Farmazi Akademi


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim