Belediye’ den alınacak belge

TİTCK açıkladı

Son güncelleme: 13-11-2017

TİTCK, TEİS’ e gönderdiği bir yazıda eczane açılacak yere ait BELEDİYEDEN  alınması gereken resmi belgenin içeriği hakkında bilgi verdi.


TİTCK, konuya ilişkin kılavuzu ileterek bilgilendirme yaptı.

Kılavuzda anılan bilgilendirme şöyle:

"(3)Eczane açılmak istenen yerin dükkân veya işyeri olarak  kullanıldığı/kullanılabileceği ibaresini içeren belgenin ilgili belediyelerin İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Emlak ve İstimlak Birimlerinden alınması, gerekir.

(4)İlgili birimlerden alınacak belgelerde yer alan aşağıda belirtilen ifadeler ya da benzeri ifadeler geçerlidir:

a)”…bağımsız birim iş yeri olarak kullanılabilir.”

b)”…adresindeki yerin iş yeri olarak kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.”

c)”… sokak/cadde üzerinde yer alan emsal mekanlara bakıldığında söz konusu mekanın da iş yeri olarak kullanılabileceği…”

ç)”… iş yerinin adresi …’dır.”

d)”… UAVT kayıtlan incelendiğinde yukarıda adresi belirtilen iş yerinin kayıtlarımızda mevcut olduğu görülmüştür.”

e)”…mahallinde yapılan incelemede. … adreste bir iş yerinin bulunduğu görülmüştür.”

TEİS’ e gönderilen, teis.org.tr de yayımlanan söz kılavuzun tamamı şöyle: 
 
 
 
T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Sayı    :   48416123-513.01-E.215093                                                    28.10.2017ECZANE OLACAK YERE AİT BELEDİYEDEN ALINACAK BELGELERE İLİŞKİN KILAVUZ

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu Kılavuzun amacı, eczane olarak kullanılacak yerin “eczanelerin bağımsız dükkânlarda açılması ve faaliyet göstermesi koşulunu yerine getirip getirmediğine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile eczane açılış ve nakil başvurularında eczane olarak kullanılacak yer ile ilgili değerlendirmelerin kapsamını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Kılavuz; 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi. 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 20 nci maddesinin ikinci ve dördüncü fıkralarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Eczane olarak kullanılacak yerin bağımsız dükkân olarak değerlendirilmesi

MADDE 3– (1) Eczaneler bağımsız dükkânlarda açılır ve faaliyet gösterir.

(2)Eczanelerin. Yapı ruhsatı belgesi veya yapı kullanım izin belgesi ya da bağlı bulunduğu belediye tarafından dükkân veya işyeri olarak kullanılabileceğine dair resmi belgenin bulunması ve eczane olabilecek diğer vasıflara sahip olması gerekmektedir.

(3)Eczane açılmak istenen yerin dükkân veya işyeri olarak  kullanıldığı/kullanılabileceği ibaresini içeren belgenin ilgili belediyelerin İmar ve Şehircilik, Yapı Kontrol, Emlak ve İstimlak Birimlerinden alınması, gerekir.

(4)İlgili birimlerden alınacak belgelerde yer alan aşağıda belirtilen ifadeler ya da benzeri ifadeler geçerlidir:

a)”…bağımsız birim iş yeri olarak kullanılabilir.”

b)”…adresindeki yerin iş yeri olarak kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır.”

c)”… sokak/cadde üzerinde yer alan emsal mekanlara bakıldığında söz konusu mekanın da iş yeri olarak kullanılabileceği…”

ç)”… iş yerinin adresi …’dır.”

d)”… UAVT kayıtlan incelendiğinde yukarıda adresi belirtilen iş yerinin kayıtlarımızda mevcut olduğu görülmüştür.”

e)”…mahallinde yapılan incelemede. … adreste bir iş yerinin bulunduğu görülmüştür.”

(5) Eczanelerin sağlık hizmeti sunucusu olduğu da dikkate alınarak eczane olacak yerin ilgili il sağlık müdürlüğünce kontrol edilmesi ve işyeri olma vasfı taşıdığının mahallinde tespit edilmesi gerekir.

Yürürlük

MADDE 5-(l) Bu Kılavuz Kurum Başkanı onayı ile yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6-(l) Bu Kılavuz hükümlerini Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı yürütür.

ECZACININ SESİ/HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim