Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:26-08-2019

 26 Ağustos 2019 PAZARTESİ   Resmî Gazete     Sayı : 30870

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize bağlı birimlerin aşağıda belirtilen boş kadrolarına 657 sayılı Kanunun 48. maddesi, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Anadolu Üniversitesinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvurma ile İlgili Değerlendirme Ölçütleri hükümlerini taşıyan öğretim üyeleri (Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

Başvuru için Gerekli Belgeler:

Adayların başvuru dilekçesi, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş ve eserler listesi, öğrenim ve yabancı dil belgesi, askerlik durumlarını gösteren belge ile birlikte ilgili yönetmelik hükümleri uyarınca profesör adaylarının 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi adaylarının da 4 adet dosyayı Üniversitemiz değerlendirme ölçütlerine göre elektronik ortamda (CD veya flash bellek içerisinde) hazırlayarak, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı ESKİŞEHİR” adresine ‘şahsen’ başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, şartları uyan kadrolardan sadece birine başvurabilecektir.

Yabancı dille öğretim yapılan bölümlerde “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik”in 8/7. maddesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan hakkında gerekli bilgilere Rektörlük Personel Daire Başkanlığından ya da http://www.anadolu.edu.tr internet adresimizin “Duyurular” bölümünden ulaşılabilir.

Duyurulur.

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakognozi

ÜNVANI: Profesör

ADET: 1

AÇIKLAMA: Doçentliğini Farmakognozi ve Farmasotik Botanik alanından almış olmak ve enantioselektif preparatif gaz kromatografisi ve enzim aktivitesi konularında çalışmaları bulunmak

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmakoloji

ÜNVANI: Profesör

ADET: 1

AÇIKLAMA: Doçentliğini Farmakoloji alanından almış olmak ve in vivo antitrombotik etki ve nöroptik ağrı farmakolojisi konusunda çalışmaları bulunmak

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

ÜNVANI: Profesör

ADET: 1

AÇIKLAMA: Doçentliğini Farmasotik Toksikoloji alanından almış olmak ve monokratalinle indüklenmiş deneysel toksisite modelinde araştırmalar yapmış olmak

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Meslek Bilimleri

ANABİLİM DALI: Farmasötik Toksikoloji

ÜNVANI: Doçent

ADET: 1

AÇIKLAMA: Doçentliğini Farmasotik Toksikoloji alanından almış olmak ve pulmoner hipertansiyon konusunda çalışmaları bulunmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

ÜNVANI: Doçent

ADET: 1

AÇIKLAMA: Doçentliğini Farmasotik Biyoteknoloji alanından almış ve bu alanda çalışmaları olmak.

 

BİRİMİ: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜMÜ: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

ÜNVANI: Doktor Öğretim Üyesi

ADET: 1

AÇIKLAMA: Farmasötik Teknolojisi anabilim dalında doktora yapmış olmak ve gen taşıma sistemleri konusunda çalışmaları bulunmak.

 

* 2547 sayılı Kanunun Ek 38. maddesi uyarınca belirlenen %20’lik kota kapsamında başvuru yapılabilecek DR. ÖĞR. ÜYESİ kadrosu bulunmamaktadır.


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.