Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:20-05-2019

 20 Mayıs 2019 PAZARTESİ       Resmî Gazete     Sayı : 30779

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre üniversitemizin akademik birimlerine öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru Koşulları:

• Adayların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunundaki genel koşulları ve kadrolarının karşısında belirtilen özel koşulları karşılıyor olmaları gerekir.

Bütün Kadrolar için Gerekli Başvuru Belgeleri:

• Başvuru dilekçesi;

• YÖK formatında detaylı özgeçmiş ve yayın listesi; (Üniversitemiz web sayfası İnsan Kaynakları bölümündeki YÖK Formatındaki özgeçmiş ve başvuru formunun doldurulması gerekmektedir.)

• Lisans / Yüksek Lisans / Doktora diplomalarının/Doçentlik belgesinin noter tasdikli örneği;

• Yurt dışından doktora alan adaylar için, YÖK denklik belgesinin aslı ya da noter tasdikli örneği;

• YÖK tarafından kabul edilen yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi aslı veya noter tasdikli örneği;

• Nüfus cüzdanı fotokopisi;

• 2 adet vesikalık fotoğraf;

• SGK Hizmet Dökümü ve en son çalışılan kurumdan çalışma belgesi;

• Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştıkları kurumdan alacakları ayrıntılı hizmet belgelerini dosyalarında sunmaları zorunludur.

Profesör kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 5 adet CD, Doçent kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru belgelerine bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 adet dosya ve 3 adet CD’yi ekleyerek, aşağıdaki adrese şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Profesör kadrolarına başvuranların yayın dosyalarındaki eserlerden biri “başlıca araştırma eseri” olarak belirtilmelidir.

Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvurular, Altınbaş Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’na (Mahmutbey Mah., Dilmenler Cad., Bağcılar, İstanbul) şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya

Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmasotik Kimya alanında doktora yapmış olmak, moleküler modelleme alanında çalışmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak.

 

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmasötik Teknoloji

Ünvan: Doktor Öğretim Üyesi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, doktorasını Biyofarmasotikler ve Farmakokinetik alanında yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında yabancı dil öğretimi ve yabancı dilde öğretim yapılmasında uyulacak esaslara ilişkin yönetmelikte belirlenen yeterliliğe sahip olmak

 

 

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 31. ve 50/d maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylar:

1. Başvuru dilekçesi (Resmi Gazete yayın tarihi belirtilerek İlgili Fakültesi/Enstitü/Yüksekokul Dekanlığı/Müdürlüğü hitaplı)

2. Detaylı YÖK formatında özgeçmiş

3. 2 Adet Fotoğraf

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. ALES Belgesi (Noter Onaylı)

6.Diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Yabancı ülkelerden alınmış diplomalar için YÖK denklik belgesinin ibraz edilmesi zorunludur)

7. Resmi Transkriptler

8. Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösteren resmi belge

9. Hizmet belgesi (Son çalışılan yerden alınan, çalışma süresini ve görevini belirten yazı)

10. YÖKDİL, YDS, ÜDS veya eşdeğerliliği YÖK tarafından onaylanan İngilizce dil sınavlarına ilişkin sonuç belgesi örneği. (Noter Onaylı)

11. 4A Hizmet Dökümü ( -e devletten dökümü)

SINAV TAKVİMİ

 İlan Başvuru Tarihi : 20.05.2019

Başvuru Bitiş : 03.06.2019

Ön Değerlendirme : 12.06.2019

Sınav Tarihi : 14.06.2019

Sonuç İlan : 18.06.2019

 

Başvuru Şekli: Posta ve Şahsen

Sonuç Açıklama Adresi:  www.altinbas.edu.tr

Başvuru Adresi: Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Yerleşkesi Kartaltepe Mah. İncirli cad. no:11 Bakırköy/İstanbul

ALES Puanı: 70

YDS/Eşdeğeri Puanı: 70

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmakoloji

Ünvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak. Farmakoloji alanında doktora yapıyor olmak.

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmasötik Botanik

Ünvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, ilgili alanda yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmasötik Kimya

Ünvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak, Farmasötik Kimya alanında doktora yapıyor olmak.

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmasötik Mikrobiyoloji

Ünvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi veya Biyoloji mezunu olmak, Mikrobiyoloji alanında yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.

 

Fakülte: Eczacılık Fakültesi

Bölüm/Anabilim Dalı: Farmasötik Toksikoloji

Ünvan: Araştırma Görevlisi

Kadro Sayısı: 1

Özel Şart: Eczacılık Fakültesi mezunu olmak Farmasötik Toksikoloji alanında doktora yapıyor olmak.

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.