Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:09-05-2019

 9 Mayıs 2019 PERŞEMBE                  Resmî Gazete     Sayı : 30769

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dâhilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.

 

GENEL AÇIKLAMALAR

1. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete ’de yayın tarihi itibariyle 15 (On beş) gündür.

2. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 5772 sayılı Kanunla değişik 23. , 24/e ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekir.

3. Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

5. Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

*PROFESÖR kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

 - (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Doçentlik belgesi,

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası:

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası:

 - Adayların özgeçmiş, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi ve doçentlik sonrası yaptığı bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 6 (altı) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

**DOÇENT kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası:

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

 - Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

 - Nüfus cüzdanı sureti,

 - Doçentlik belgesi, (Doçentlik unvanının hangi aşamada (eser inceleme veya sözlü sınav) alındığının ayrıca belgelendirilmesi gerekmektedir. Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Doçentlik Bilgi Sistemi üzerinden alınacak belgeler de geçerlidir. İlgili adayın başvuru dilekçesinde “doçentlik sözlü sınavına girmek istiyorum” tercihi varsa söz konusu belgelere ihtiyaç bulunmamaktadır.)

- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası: - Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

 - İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriterler maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır)

3) Yayın Dosyası:

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarının tamamına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği , (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır)

Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

***DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrolarına başvuracak adaylar daimi statüde görev yapacak olup adayların;

1) Başvuru Dosyası;

- Başvuru dilekçesi (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan dilekçe),

- Özgeçmiş,

- Yayın Listesi,

- (2) iki adet fotoğraf,

- Nüfus cüzdanı sureti,

- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca verilen denklik belgesi) (Onaylı),

- Yabancı Dil Belgesi

 - Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesinden oluşan başvuru dosyasını,

2) Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Dosyası

- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu (http://personel.gazi.edu.tr/ adresindeki “Formlar” sekmesinde bulunan form)

- İlgili Form ekinde, söz konusu formda işaretlenerek sağlandığı beyan edilen ilgili kriter maddelerine ilişkin bilgi ve onaylı belge veya çıktılardan oluşan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri dosyasını, (fiziksel olarak dosya hazırlanacaktır.)

3) Yayın Dosyası

- Adayların özgeçmiş, yayın listesi, doktora belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarına ait bilgi ve belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan, 4 (dört) adet CD veya Taşınabilir Belleği (ayrıca fiziksel olarak dosya hazırlanmayacaktır.)

İlgili Dekanlık veya Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

 

BAŞVURU TARİHLERİ:

Başlangıç Tarihi : 09.05.2019

Bitiş Tarihi : 23.05.2019

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ABD/PROGRAM: Farmakoloji

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Vasküler stres faktörleri konularında çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Meslek Bilimleri

ABD/PROGRAM: Farmakoloji

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, Hipertansiyon ve Epigenetik konularında çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Teknoloji

ÜNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, Biyofarmasötik Sınıflandırma Sistemi konusunda çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Teknoloji

ÜNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, İyontoforez yöntemi üzerine çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Teknoloji

ÜNVAN: Doçent

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, Kolona hedeflendirilmiş ilaç şekilleri üzerine çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Teknoloji

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve duyarlı nanotaşıyıcı sistemler üzerine çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ABD/PROGRAM: Farmasötik Teknoloji

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Eczacı olmak, Doktorasını Farmasötik Teknoloji alanında yapmış olmak ve Nanolifler üzerine çalışmaları olmak.

 

BİRİM: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ABD/PROGRAM: Eczacılık Temel Bilimleri

ÜNVAN: Doktor Öğretim Üyesi

DERECE: 1

ADET: 1

AÇIKLAMA: Kuantum noktaları ile gıdalarda analizler konusunda çalışmaları olmak.

 


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim