Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden

Son güncelleme:08-05-2020

 8 Mayıs 2020 CUMA       Resmî Gazete     Sayı : 31121

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:        

ÖĞRETİM ELEMANI ALIMI İLANI

Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR

1-   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2-   ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğeriliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

3-   Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun esdeğerlik tablosu kullanılacaktır.

4-   Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az, tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.

5-   Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.

SINAV TAKVİMİ

İlan Yayım Tarihi 08.05.2020

Ön Değerlendirme Sonucu Açıklanma Tarihi 27.05.2020

Başvuru Başlangıç Tarihî 08.05.2020

Giriş Sınavı Tarihi 02.06.2020

Son Başvuru Tarihi 22.05.2020

Nihai Değerlendirme Sonucu Açıklama Tarihi 05.06.2020

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://www.sbu.edu.tr/

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Temel Eczacılık Bilimleri

ANABİLİM DALI: Analitik Kimya

UNVAN: Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

DERECE: 4

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak.

 

FAKÜLTE: Eczacılık Fakültesi

BÖLÜM: Eczacılık Teknolojisi

ANABİLİM DALI: Farmasötik Biyoteknoloji

UNVAN: Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birim)

DERECE: 4

ARANAN ŞARTLAR: Eczacılık Fakültesi lisans mezunu olmak. Farmasötik Teknoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

 

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

1-Adaylar son başvuru tarini mesai saati bitimine kadar bu ilanın ilgili birimlere şahsen veya posta ile başvuruda bulunacaklardır, ilgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır. 2-Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

3- Aslı veya resmi kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerin asıl veya onaysız bir belge olması durumunda adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. 4-Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin istenen belgelere eklenmesi gerekmektedir.

5-İlanda yer alacak özel şartlara göre öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilave istenen koşullara göre (sertifika, kurs belgesi ...vb.) başvurularına kanıtlayan belgeleri eklemeleri zorunludur.

6-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

İSTENEN BELGELER

1-Başvuru Formu. (http://www.sbu.edu.tr/ adresinden temin edilebilir)

2-Özgeçmiş.

         3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki (2) adet fotoğraf.

5-ALES sonuç belgesi.

6-Doktora/ Lisans/ Yüksek Lisans, belgelerinin veya Denklik belgesinin aslı veya kurum onaylı örneği.

7-Lisans / Yüksekokul Transkript belgesinin aslı veya noter onaylı örneği.

8- Başvuru formunda ilan numarasını belirtmiş olmak.

9- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi.

10- Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)

11- Hizmet belgesi onaylı. (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere Üniversitemizin http://www.sbu.edu.tr/ adresinden veya 0216 418 96 16 numaralı telefondan ulaşılabilir.


Resmi Gazete


Son eklenenler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.


Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.