1. Ayak İzleri
  2. Ecz. Ertan Çiftçi
  3. e.ciftci@eczacininsesi.com
  4. 0212-5474746

20-06-2018


Muhasebeci önemlidir

Eczacılık mesleğimin eczane eczacılığı bölümünde nerede ise 32 yılımı doldurdum.

Eczanemi açtığım yıllarda iyi bir ilaç, eczacılık bilgisi eczanelerimizin işlerini çevirmeye yetiyordu. Düşünebiliyor musunuz? Bilgisayar yok, dermokozmetik ürün dediğin üç, beş ıtriyat kalemi, gıda destek ürünlerinin en bilineni balık yağı.

İlacın karlılığı fazlası ile tatmin ettiğinden ilaç dışı ürünlere önem vermedik ve o ürünler hızlıca eczanelerden marketlere kaydı ki, bu durum ayrı bir yazı konusu.

İlacın alış fiyatı belli, karlılığı belli, satış fiyatı belli.         Muhasebecilerimiz maliye tarafından yayınlanan "mesleklere göre karlılık tablosu"nu dikkate alarak seyyanen bir karlılık oranı belirler, ona göre beyanname düzenlerlerdi.

Günümüze kadar gelinen süreçte başta İş Kanunu olmak üzere ticaretle ilgili bir çok kanun değişti. Yeni kanunlar, yönetmelikler, tebliğler devreye girdi. Kamu Sigorta Kurumlarının tek bir SGK çatısı altında toplanması ve SGK’nun nerede ise tek alıcı olmasının gücü ile dayattığı değişik iskonto oranları ve ilaçta getirilen fiyata göre kademeli karlılık oranları eczanelerimizde de karlılık hesaplarını değiştirdi.

Artık bilgisayar olmazsa olmazımız. İlaç fiyatlarının düşmesi, SGK nedeni ile ilaç karlılığının azalması, eczanelerimizde ilaç dışı ürünlerin tekrar ve fazlasıyla yer almasına neden oldu. Tabiatı ile çalışanlarımız da daha kalifiye hale geldi. İlaç dışı ürünlerin satışını arttırmak için eczacılar eğitim üzerine eğitim alıyorlar. Hatta aynı eğitimi farklı farklı yerlerden de alıyorlar.

Günümüzde tek ilaç bilgisi eczane işletmeye yetmiyor. İlaç eczacılık bilgilerimizin devamlı yenilenmesinin yanı sıra dermokozmetikler için, gıda takviyeleri için, medikal malzemeler için eğitimler gerekiyor. Satış için pazarlama, işletme, insan ilişkileri, kayıtları tutabilmek için bilgisayar programları eğitimleri alıyoruz.

Bu eğitimlerdeki kirliliği de başka bir yazının konusu olarak bırakıyor ve asıl anlatmak istediğim konuya yani eczanelerimizi gerçekten işletebilmemiz için birincil dereceden paydaşımız olması gereken muhasebecilerimize gelmek istiyorum.

Nerede ise iki yıla yakın süredir Selçuk ve As Ecza Depoları aracılığı ile ülkemizin değişik şehirlerinde Farmazi Akademi olarak meslektaşlarımızla Mesleki Paylaşım Toplantıları yapıyoruz. Açık söylemek gerekirse meslektaşlarımızın ilgisi ve katkısı beni gururlandırıyor, onurlandırıyor.

Bu toplantılarda gözlemlediğim; eczacılarımızla muhasebecilerimiz arasında olması gereken ilişkinin hala 30 yıl öncesinde olduğu gibi devam ettiği. Yani muhasebecilerimiz eczanelerden her ay faturaları alıyor, tek düzen hesap planına işliyor ve ortalama bir karlılık üzerinden beyanname düzenleniyor.

Bunun haricinde bir iletişim çok büyük çoğunlukta yok.

Oysa ki; değişen ilaç alım ve satış kriterleri oranında artık her eczanenin karlılık oranları farklı oluyor. Kurum ağırlıklı ilaç veren eczane ile özel reçete karşılığı ilaç veren eczanelerin karlılığı, 4., 5. kademe ağırlıklı ilaç satan eczaneler ile 1., 2., ve 3.ncü kademe ağırlıklı ilaç satan eczanelerin karlılığı birbirinden çok farklı. Yani, aynı total ciroyu yapsalar da  farklı eczanelerin karlılığı aynı olmayacaktır.

Eğer ki, karlılığımızla gider kalemlerimiz arasındaki dengeyi dikkate almaz isek, eczanelerimiz çok ciro yapıyor gözükse de sonunda ödeme sıkıntısı yaşayıp iflas durumuna düşebilir.

Bu nedenle en geç 3 ayda bir kez ve de her mali yıl sonu muhasebecilerimizin mali tablomuzu çıkarıp, bizlere bilgi vermesi, önerilerde bulunması gerekir. Tabi ki, bu tablonun sağlıklı olabilmesi için de bizlerin her türlü veri ve dokümanı muhasebecilerimize tam olarak ve zamanında aktarması büyük önem arz ediyor.

Bir diğer konu da çalışanlarımızla ilgili belgelerin takibi. Yukarıda da belirttiğim gibi çalışanlarımız daha kalifiye hale geldiler. Bu mesleki gelişim, çalışanlarımızı hak arama konusunda da bilgi ve bilinç sahibi olmasını sağladı.

Eğer ki, her çalışanımız için yasal olarak düzenlenmesi gereken "özlük dosyası" içinde yer alan belgelerde eksiklikler olursa, her ay düzenlenmesi gereken ayrıntılı ücret bildirim pusulaları ve maaş bordroları hazırlanmaz ve çalışanın imzası alınmaz ise ileride oluşacak anlaşmazlıklarda haklı iken haksız hale gelmek büyük olasılık.

Bu evrakların hazırlanması ve takibinde de muhasebecilerimiz en önemli paydaşımız olarak yer almakta.

O nedenle eczane karlılığı ve eczane işletmesi konusunda deneyim ve bilgi sahibi muhasebecilerle çalışmakta büyük yarar var.

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1

 

  


Son eklenen yazılar

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.