1. Ayak İzleri
  2. Ecz. Ertan Çiftçi
  3. e.ciftci@eczacininsesi.com
  4. 0212-5474746

05-12-2016


Bir türlü kabul edilemeyen mesleki kariyer

6197 sayılı yasada tanımlandığı şekli ile; "Eczacılık; hastalıkların teşhis ve tedavisi ile hastalıklardan korunmada kullanılan tabii ve sentetik kaynaklı ilaç hammaddelerinden değişik farmasötik tipte ilaçların hazırlanması ve hastaya sunulması; ilacın analizlerinin yapılması, farmakolojik etkisinin devamlılığı, emniyeti, etkinliği ve maliyeti bakımından gözetimi; ilaçla ilgili standardizasyon ve kalite güvenliğinin sağlanması ve ilaç kullanımına bağlı sorunlar hakkında hastaların bilgilendirilmesi ve çıkan sorunların bildiriminin yapılmasına ilişkin faaliyetleri yürüten sağlık hizmetidir."

Sağlık Meslek Mensupları ile Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelikte tanımlandığı şekli ile;

 "Eczacı

a) İlaç hammaddeleri ile ilaç ve ilaç müstahzarlarının araştırılmasını, tasarımını, geliştirilmesini, üretimini, kalite kontrolünü ve tanıtımını yapar, kalite güvencesini sağlar. İlaç ve müstahzarların ruhsatlandırılmasını, dağıtımını, depolanmasını ve korunmasını sağlar.

b) Hastanelerde ve serbest eczanelerde reçeteli ve reçetesiz ilaç ve müstahzarların hazırlanmasını, hastaya sunulmasını, kaydedilmesini ve hastanın ilaç tedavi sürecinin izlenmesini sağlar, ortaya çıkan istenmeyen etkileri sorumlu tabip ile paylaşır.

c) Kozmetik ürünler ile bitkisel droglar, bunları içeren müstahzarlar ve homeopatik ürünlerin araştırılması, tasarlanması, geliştirilmesi, üretimi ve sunumunda görev alır ve bu preparatlar hakkında danışmanlık hizmeti verir.

ç) Akılcı ilaç kullanım ilkelerine uygun hareket eder.

d) Hastayı, ilaçları, ilaçların uygulanmasında kullanılan araçları ve tıbbi cihaz ve malzemelerini güvenli ve etkin bir şekilde kullanabilmesi için bilgilendirir.

e) Tıbbi ürünlerin güvenli şekilde kullanımlarının sağlanması için advers etkilerin sistematik bir şekilde izlenmesi, bu hususta bilgi toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, arşivlenmesi, taraflar arasında irtibat kurulması ve beşeri tıbbi ürünlerin yol açabileceği zararın en alt düzeye indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması hususlarında, farmakovijilans çalışmalarını yürüterek mevzuatın yüklediği görevleri yerine getirir.

f) Majistral preparatları, sitotoksik, steril ilaçları ve radyofarmasötik ürünleri, ürün kalitesi, güvenilirlik ve etkinliğini güvence altına alacak şekilde hazırlar ve sunar.

g) Steril ürünleri, son ürünün sterilitesini güvence altına alacak şekilde hazırlayarak sunar.

ğ) İlacın üretim ve dağıtım kanalları ile analiz laboratuvarlarının ve klinik araştırma ve uygulama merkezlerinin denetiminde görev alır.

h) İlaç etkileşimleri, uyumsuzluk ve kontrendikasyonları, yan etkileri, doz ve uygun ilaç depolama konuları ile ilgili olarak hekimlere ve hastalara bilgi ve danışmanlık hizmeti verir.

ı) İlaçların kullanımı, saklanması ve imhası ile ilgili potansiyel zararlılık risklerine karşı hasta, toplum ve çevre bilinci oluşturulmasını sağlar ve sorunların çözümünde görev alır."

 

Eczacı, yukarıda yazılı işleri yapabilmek için de üniversitelerin eczacılık fakültelerinde beş yıl kafa patlatır, dirsek çürütür, fakülte müfredatında olan derslerin sınavlarında ve laboratuar uygulamalarında başarılı olmak zorundadır. Yani, bedavadan kimseye eczacılık diploması vermiyorlar.

Bu diplomayı alıp eczane açabiliyoruz. Ancak gel gör ki, ilacın en büyük hatta tamamına yakınının tek alıcısı bir devlet kurumu. Bu devlet kurumu kendi inisiyatifi ile ve eczacıların görüşlerini hiçe, yer yer de bilimsel verileri yoka sayarak hastaların nasıl ve ne şekilde ilaç kullanacağını belirliyor. Aldığımız akademik eğitime dayanarak vermiş olduğumuz ilaç ve eczacılık hizmetinin karşılığı ise "yok".

Bağlı olduğumuz, bizlerden sorumlu olan devlet birimi TC Sağlık Bakanlığı.

O zamanki adı ile Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaleti olan Sağlık Bakanlığı bünyesinde 1930 yılından beri yer alan ve ilgili birimin adı olan "Eczacılık" kelimesi 2 Kasım 2011 tarihi ile kaldırılmış, yerine "İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu" adı verilmiş. Yani, burada da "eczacılık" yok edilmiş.

Sağlık Bakanlığı tarafından ilaç kullanımı hakkında yayınlanan kamu bilgilendirme broşürlerinde de eczacının ismi artık geçirilmiyor.

İlacın uzmanı olarak eğitilen eczacının yetkinliği bilerek ya da bilmeyerek eczane içinde yok saydırılmaya çalışılıyor.

Büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı et üretiminde  aşırı miktarlarda kullanılan antibiyotikler görmezden gelinerek, antibiyotik direncini engellemek için eczanelerimizdeki antibiyotiklerin,

Tarım Bakanlığı tarafından bol keseden dağıtılan gıda destek ürünleri preparatları içersinde de bulunan D vitaminleri görmezden gelinerek D vitamini zehirlenmelerinin engellenmesi bahanesi ile eczanelerimizdeki D vitamini preparatlarının,

Ve daha bir çok ürünün satışında doktor reçetesi olup olmadığının denetimleri yapılmakta...

Bir yandan vatandaşın bilinçsiz ilaç kullandığından dem vurulmakta, ama diğer yandan SGK kendine bağlı hastalara ilaçlarını PTT Kargo ile göndermeyi düşünebilmekte. İlaç üzerinde eczacı danışmanlığını ve ilaçların saklama koşulları hiçe sayılarak.

Kitlesel her eyleminde katılım desteği için eczacı örgütlerine çağrı yapan Türk Tabipler Birliği, iş Eczacılıkta Uzmanlık olayına gelince paylaşımcılığı, ortak çalışma koşullarını oluşturmayı hiç düşünmeden "sağlık bizim işimiz, siz gidin kumda oynayın" mealinde bir açıklama yayınlayabiliyor.

Meslek içi eğitimler nerede ise 40 senedir meslek örgütlerimiz tarafından yapılmakta. Kendi adıma meslek yaşantım boyunca bu tür eğitimlerin mesleki bilgilerimi yenileme ve pekiştirme açısından çok faydasını gördüm. Şimdi üst örgütümüz bu eğitimleri daha organize şekilde oluşturmakta.

Lakin bu eğitimleri reklam edip, meslek hakkımıza dayanak olarak sunarsanız, fakülte eğitimi ile edindiğimiz akademik kariyeri de kabul etmemiş, sair kişilerce sorgulamaya açmış olursunuz. Meslektaşlarınız arasına etiket farklılığı koymuş olur, çevreye karşı da "eczacı bilgisiz" algısı oluşturursunuz.

Sözün özü; Biz bir akademik eğitimin gereğini yerine getirerek "eczacı" unvanına sahip olmayı hak ettik. Bu nedenle, süreç içinde yeterliliğimizi kendi çerçevemiz haricinde hiç kimse sorgulayamaz ve sorgulatmamalıyız. Bireysel olarak bilgilerimizi tazelemek bizlerin sorumluluğundadır ve kendi aramızdaki rekabetin tek dayanağı da bu olmalıdır.

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1

 


Son eklenen yazılar

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim