1. Ayak İzleri
  2. Ecz. Ertan Çiftçi
  3. e.ciftci@eczacininsesi.com
  4. 0212-5474746

24-10-2016


Aman dikkat

03.08.2016 tarihinde kabul edilip, 19.08.2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’un 6.ncı maddesinin 2.nci bendinin "b" fıkrası biz eczacıları ilgilendiriyor. "Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı hâlde fiilen bulunmayan ilaçları, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler".

23.08.2016 tarih ve 29810 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6736 sayılı kanun genel tebliği de bu işlemlerin nasıl ve ne şekilde yapılacağını ve nasıl muhasebeleştirileceğini açıklamakta.

Bu işlemin yasanın ön gördüğü sürede yani en geç 30 Kasım 2016 tarihi gün bitimine dek yapılması gerekiyor.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu da bu uygulama hakkında arka arkaya bildirimler yayınladı.

23.08.2016 tarihinde yayınladığı bildirimini tekrar okuyunca "aman dikkat" demek gerekiyor! Bildirim aynen aşağıda yer aldığı şekilde...

 

"Eczaneler İçin Stok Affı Duyurusu

Tüm Eczacılarımızın dikkatine.

Bilindiği üzere 03/08/2016 tarihinde yayımlanan 6736 sayılı kanunun 6/2-b maddesi “Eczaneler, stoklarında kaydi olarak yer aldığı halde fiilen bulunmayan ilaçları, bu kanunun yayımlandığı tarihi izleten üçüncü ayın sonuna kadar maliyet bedeli üzerinden fatura düzenlemek suretiyle kayıtlarından çıkarabilirler. Bu surette kayıtlardan çıkarılan ilaçların maliyet bedeli üzerinden %4 oranında hesaplanan katma değer vergisi ayrı bir beyanname ile beyan edilerek beyanname süresi içerisinde ödenir.” ile eczacılarımıza mali stok eşitleme olanağı sağlanmıştır

Aynı süre zarfında İTS stokları ile eczacılarımızın raf stoklarını eşitlemeleri gerekmektedir. Stok eşitleme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

· Eczacılarımız İTS Portal üzerinden İTS stoklarını excel ya da csv formatında indirebilirler.

· Eczacılarımızın fiziksel stoğunda olmayan ama İTS stoğunda görünen karekodları “Deaktivasyon Bildirimi” ile stoklarından düşmeleri gerekmektedir.

· Deaktivasyon sebebi alanına “70 - Stok affı sebebiyle deaktivasyon” bilgisini girmeleri gerekmektedir.

· Eczanenin fiziksel stoğunda olan ancak İTS stoğunda görünmeyen karekodlar için ise gerekli bildirimi (mal alım) yapmaları gerekmektedir.

· Belirlenen süreden sonra yapılacak denetimlerde gerçek stok ve İTS stoğu arasında farklılık olması durumunda söz konusu eczane ile ilgili cezai işlem uygulanacaktır.

Tüm eczacılarımıza önemle duyurulur"

 

Sarı renkle işaretlediğim ibare, stok affı ile ilgili TİTCK’nun diğer yayınladığı bildirimlerde yer almamakta.

 

Ancak, TİTCK yetkililerinde böyle bir düşünce var ise; bu düşünce, yapılacak olan stok affı hakkında ilgi yasada belirtilen işleminin özüne aykırı, amacını aşan bir art niyettir.

 

Zira, sağlıkla ilgili her kesimin bildiği üzere biz eczacılar, gerek medula ve gerekse İTS sisteminin her türlü olumsuzluğuna ve kesintiye uğramasına karşın halkın ilaca kesintisiz ulaşmasını sağlamaktayız. Bu durumlarda oluşan karekod kayıpları ve özellikle sıvı içerikli ilaçların fiziksel defektlere uğraması sonucu karekodlarının hasar görerek okunamaz hale gelmesi durumlarında fiili durum ile kurum kayıtları arasında farklar oluşacaktır. Bu kaçınılamaz bir unsurdur.

 

Denetlemeye gelen kurum yetkilisinin elindeki tablet ya da laptoptan eczanemiz ile ilgili kurum kayıtlarına bakıp “eczacı hanım/eczacı bey elinizde x isimli ilaçtan şu kadar kutu görünüyor. Gösterir misiniz?” dediğinde o ilaçtan o kadar kutuyu önlerine koyamadığımızda oluşacak tabloyu düşünebiliyor musunuz?

 

Burada elbette yüzlerce, binlerce kutuluk kayıt dışı satışlardan bahsetmiyorum. Ancak, art niyetli bir yetkilinin değişik kalem ilaçlardan değişik nedenlerle oluşmuş toplamda 8-10 kutuluk bir fark için bile “mevzuat böyle” diyerek uygulamaya koyacağı kabahatler kanununun ön gördüğü miktarda para cezası ülkemiz şartlarında eczane eczacılığı yapan birçok meslektaşımın ekonomisini sarsacak nitelik arz eder.

 

Bizler işletme esasına uygun olarak gerekli özeni göstereceğiz ve varlığımızı devam ettirmek için bu özeni de göstermek zorundayız. Ama kurum yetkililerine de seslenmek zorundayım;

 

Gereksiz eczacı mağduriyetleri oluşturmayın. Aman dikkat”

 

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com
Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1

 


Son eklenen yazılar

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim