1. Ayak İzleri
  2. Ecz. Ertan Çiftçi
  3. e.ciftci@eczacininsesi.com
  4. 0212-5474746

13-10-2016


Hata kimde ise ceza ona olmalı

7 Ekim Cuma günü 29850 sayılı Resmi Gazetede yeni bir SUT değişikliği yayınlandı. Değişikliklerin bir maddesi de elektronik reçete ile ilgili.

Bildiğimiz gibi; SGK usulsüzlükleri ve hataları azaltmak amacı ile elektronik reçete uygulamasına geçmişti. Ancak, bir süre sonra görüldü ki bu elektronik reçeteler de usulsüzlükleri önlemeye yetmedi. Bu sefer yeni bir genelge ile doktorların e-reçeteleri e- imza ile imzalaması gerektiğini bildirdi.

Gel gelelim doktorlar bu genelgeyi de kulak arkası ettikçe e-imzanın yürürlüğe gireceği tarihler ha bire ötelendi.

Doktorların bir bölümü, sistem çalışsa da çalışmasa da alışkın oldukları şekilde manuel reçeteyi yazıp, üzerine "sistem yok", "e-reçete yazılamadı" ya da matbu kaşe ile "sistemlerin çalışmaması nedeni ile e-reçete yazılamamıştır" ibaresini ekleyerek ilaçları reçetelemeye devam ettiler ve etmekteler.

SGK şimdi yeni bir uygulamaya imza attı. SUT değişikliği ile; eğer ki, sistem çalışmaz ise doktor manuel reçete düzenleyebilecek, ancak sistemin çalışmadığına dair ibareyi reçeteyi yazan doktor değil, o kurumun başhekimi onaylayacak.

Her düzenleme karşılıklı görüş alış verişi ile değil, "ben yaparım olur" zihniyeti ile yapıldığından bu düzenleme de yürürlüğe girmeden kafa karıştıran soru işaretlerine neden oldu ve ayrıca açıklamalar yapılmasını gerektirdi.

Burada konu; SUT 4.1.5. maddesinin 3 no’lu bendinde ifade edildiği şekli ile "Kurum tarafından gerekli düzenlemeler tamamlanıncaya kadar manuel olarak düzenlenmeye devam edilecek olan reçeteler; "g" şıkkında ..... aile hekimlikleri dışındaki birinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında, ...." olarak belirtilen ifadenin akabinde aynı maddenin 5 no’lu bendinde ".... “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde belirtilmeli ve bu ibare başhekim tarafından onaylanmalıdır. " ifadesidir.

 

Akabinde SGK 11.10.2016 tarihli bir açıklama ile olaya kendince bir yorum getirdi;

"Bu itibarla sistemlerin çalışmaması nedeniyle 2.ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca e-reçete düzenlenemediğinde oluşturulan manuel reçetelerin “Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir” ibaresi ile birlikte başhekimlik tarafından da onaylanması zorunludur. Başhekimlik onayı olmayan 2.ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen manuel reçetelerin bedeli Kurumca ödenmeyeceğinden sözleşmeli eczanelerce bu reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir."

Burada bizler için önem arz eden ibare " Başhekimlik onayı olmayan 2.ve 3.basamak sağlık hizmet sunucularınca düzenlenen manuel reçetelerin bedeli Kurumca ödenmeyeceğinden sözleşmeli eczanelerce bu reçetelerin karşılanmaması gerekmektedir." ifadesi.

SGK burada da biz eczacıları cezalandırma kolaylığına gidiyor. Manuel reçete düzenleyen ama sistemin çalışmadığına dair başhekimlik onayını yapmayan kurumun hatasının bedeli bizlere ödetilecek.

Eczanemize gelen çocuğu ateşli anne babaya, yaşlı Ahmet Amcaya, Hatice Teyzeye nasıl ve ne şekilde "reçeteniz manuel yazılmış, ama sistemin çalışmadığına dair başhekim onayı yok" diyeceğimiz konusunda da bir genelge bekliyorum kendi adıma SGK’dan.

Hatayı, eksikliği kim yaptı ise, bedelini de o ödesin.

Elemanlarımızı "başhekim onayı" aldıracağız diye hastanelerde helak etmeyelim.

 

İLETİŞİM

e.ciftci@eczacininsesi.com

Tel : 0212 5474746

https://twitter.com/#!/ECiftci1

https://www.facebook.com/#!/ertan.ciftci1

 


Son eklenen yazılar

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.
Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.