Eczanesini kapatanların isyanı

ÖZEL HABER

Son güncelleme: 09-04-2017

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

Eczanesini kapatmış olan eczacılar, sınırlamaya tabi olmadan, yeniden eczane açabilmek için, change.org’ ta imza kampanyası başlattılar.

 
İmza kampanyasının ön açıklaması şöyle:

Hak Sahibi Olup ta Eczanesini Kapatan Eczacılar İçin Yapılması Gereken Düzenleme
 
1- 31.05.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6308 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 5. maddesi, ilçe bazında her 3500 kişiye bir eczane düşecek şekilde eczane sayılarını sınırlandırmış ve eczacılar için “eczane açma, mevcut eczanesi nakil etme ve eczanesini devir etme” gibi üç tane çok önemli olan haktan bahsetmiştir.
 
2- Ancak Kanun, çeşitli sebeplerle mevcut eczanesini kapatmak zorunda olan Eczacıların durumunun ne olacağı ve , şayet kullanmadılarsa, en az eczane açma hakkı kadar değerli olan nakil ve devir haklarının ne olacağı konusunda herhangi bir açıklığa yer vermemiştir.
 
3- İlaç ve Eczacılık piyasasını düzenleyen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun (TİTCK) İl Sağlık Müdürlüklerine yönelik 17.09.2012 ve 14.01.2013 tarihli yazıları; yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 6 ay sonra yayınlanması gereken yönetmeliğin yayınlanmasının gecikmesinden kaynaklanan belirsizlik ortamından dolayı, yasa yürürlüğe girdiği tarihten (31.05.2012) sonra eczanesini kapatmış olup ta tekrar eczane açmak isteyen eczacıların taleplerinin hiç bir sınırlamaya tabi olmadan değerlendirilmesi talimatını vermiştir.
 
4- Bu yazılara istinaden, söz konusu yasanın yürürlüğe girmesi (31.05.2012) ile bu yasanın ilgili yönetmeliğinin yayınlanması (12.04.2014) arasında geçen 22 aylık süre içerisinde, eczanesini kapatan bir çok eczacı Sağlık Müdürlüklerinde herhangi bir engele takılmadan yeniden eczane açmış ya da bir çok eczacı mevcut eczanesini birden fazla ilçe arasında nakletmiştir. Bununla ilgili bir çok somut örnek mevcuttur. 
 
5- Ayrıca TİTCK’nin bu uygulamaları Eczacılık sektöründe, bu konularla ilgili ayrıntıların söz konusu yasanın ilgili Yönetmeliğiyle düzenleneceği yönünde bir zan oluşmasına neden olmuştur.
 
6- Ancak TİTCK , yönetmeliğin yayınlandığı tarih olan 12.04.2014 tarihinde, yukarıda belirtilen uygulamalara tam zıt olarak ; “Kanunun yayınlandığı tarihten sonra eczanesini kapatan eczacı, bir daha eczane açmak isterse nüfus kriterine tabi olur, kullanmamış olsa bile nakil ve devir hakkını da kaybeder” diye yönetmelikte dahi yer almayan bir içtihat ortaya koymuştur . Bu çelişkili kararlar sektörü yanıltmış ve bir çok mağduriyetlere sebep vermiştir.  
6- -Kanun; eczane açma , nakil ve devretme gibi konuları çok genel olarak ele almış, hiç bir yerde eczanesini kapatan eczacıları anmamış, hiçbir yerde “eczane kapatmaktan, kapalı eczanenin yeniden açılmasından” açıkça söz etmemiş ve herhangi bir yasaklama çerçevesi de çizmemiştir. Bunun yanında 12.04.2014 tarihinde yayınlanan yönetmelikte ise konuyla ilgili hiç bir düzenleme yapılmamıştır. Yasa çıktıktan sonra TİTCK’ nin o zaman ki yönetimi, süreç içerisinde İl Sağlık Müdürlüklerine yazdığı yazılarla, kazanılmış haklarla ilgili boşlukları yasama organının yerine geçerek; geçici, ileride karmaşalara yol açacak, çelişkili, yanıltıcı ve yasal dayanağı olmayan talimatlarla doldurmaya çalışmıştır 
 
7- Hayatın doğal akışı içerisinde serbest eczanesi olan Eczacılar geçici olarak eczanelerini kapatabilir ya da kapatmak zorunda kalabilirler. Bu süre zarfında geçimini sağlamak için mesleği ile ilgili başka bir işte de çalışabilmelidirler. Geçici bir süreliğine işini bırakıp ta sonra devam etmek isteyen ve halihazırda hak sahibi olan (nakil ve devir) bir kişinin hakları, eczanesini kapattığı için elinden alınmamalıdır. ( Bu konuda eczacılık mevzuatında; isteyen eczacı eczane ruhsatını 2 yıla kadar askıya alabilir diye bir hüküm vardır. Ancak bu süre zarfında Eczacı mesleği ile ilgili başka bir işte çalışamamaktadır. Daha doğrusu; mesleği ile ilgili başka bir işte çalışma konusunda da mevzuatta bir düzenleme yoktur ancak uygulama bu şekildedir. Ayrıca ruhsatı askıya alınan eczanenin, ruhsatta belirtilen adreste ki dükkanın bu süre zarfında durumunun ne olacağı konusunda da yine mevzuatta bir düzenleme bulunmamaktadır.) . Maddi sebeplerden dolayı eczanesini kapatarak kamu kurumuna geçen ya da mesleğe bir müddet ara vermek için eczanesini kapatan Eczacılar mağdur edilmiştir. 
 
8- Ayrıca TİTCK’nin bu tutumu, çeşitli sebeplerle eczanesini kapatmak isteyen bazı Eczacılar üzerinde bütün haklarını kaybedecekleri endişesiyle eczanelerini kapatmak konusunda bir caydırıcılık oluşturmuştur.
 
9- Sonuç olarak talebimiz; "TİTCK’nin Yönetmelik yayınlanmadan önce ki tutumuyla tutarlı bir çizgiye gelip meydana getirdiği mağduriyetleri gidermesi ve bir Eczacı’nın şayet kullanmadıysa nakil ve devir haklarını  muhafaza altına alacak düzenlemeler yapmasıdır. Ayrıca eczanesini kapatmış olan bir Eczacı kullanmadığı nakil hakkı vasıtasıyla istediği başka bir ilçeye eczane açabilmelidir. Yaşadığımız yüzyılda hayatı bu kadar bürokratik ve yasakçı bir mantıkla zorlaştırmanın hiç bir mantığı yoktur. Mantıklı olan ; şayet eczacı, eczanesini nüfus kriterine tabi başka bir eczacıya devrederse o zaman nüfus kriterine tabi olmasıdır. ”
 
10- Bu konuda ilgilerinizi ve desteklerinizi bekliyoruz.

Eczacının Sesi/ Özel Haber


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim