’Üretim üssü olacağız’

Turgut Tokgöz açıkladı

Son güncelleme: 13-02-2017

79 üretim tesisi 160 ülkeye ihracat


İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, Türkiye ilaç endüstrisinin, Cumhuriyetin 100’üncü yılı (2023) hedefleri için stratejik öneme sahip sektörlerden biri olduğunu söyledi.
 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100’üncü yılı için konulan hedeflerin gerçekleşmesinde Türkiye ilaç sanayinin önemi büyük. 
 
İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, sektör için yol haritasını çizen Sanayi Stratejisi Belgesine dikkati çekti ve “Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde Afro-Avrasya’nın tasarım ve üretim üssü olacağız” dedi. 
 
Tokgöz, şöyle konuştu: “Bu vizyonun gerektirdiği sanayi dönüşümü için kamu, özel sektör ve üniversitelerimiz yola koyulmuş durumda. İlaç endüstrisi de ülke ekonomisi için vazgeçilmez olan sanayi dönüşümüne destek veren sektörlerin başında geliyor. İlaç endüstrimiz sayıları 300’ü geçen kuruluşla, hastalara 11 binden fazla ürünü ulaştırıyor. Bu sektörde 31 bin kişi Türkiye ekonomisine ve toplum sağlığına değer katmak için çalışıyor. Uluslararası standartlarda üretim yapan 79 ilaç ve hammadde üretim tesisi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından akredite edilmiş 16 Ar-Ge merkezi mevcut. Endüstri, aralarında, ABD ve Avrupa Birliği üyelerinin de yer aldığı 160 ülkeye ihracat yapıyor. Türkiye ilaç endüstrisi, Ar-Ge çabası, üretim potansiyeli ve ihracatıyla ülkeye katkısını her geçen yıl artırıyor.“

BİYOTEKNOLOJİK PAY YÜZDE 20 
 
Tüm dünyada bitkisel ve kimyasal kaynaklı ilaç üretiminin, bilim ve teknoloji alanındaki yeni gelişmeler kapsamında hızla yerini biyoteknolojik ilaçlara bıraktığını söyleyen Tokgöz, “Dünyada biyoteknolojik ilaçların kullanım oranı yüzde 20’lere ulaşmış durumda ve artmaya devam ediyor. Ülkemizde de benzer bir durum söz konusu. Türkiye’de biyoteknolojik ilaçların 2015’te toplam pazar büyüklüğü 3 milyar TL’ye ulaşmış olup, bu değer toplam reçeteli ilaç pazarının yaklaşık yüzde 19’unu oluşturuyor” dedi. Biyoteknolojik ilaç alanının Türkiye için yeni bir alan olduğunu vurgulayan Tokgöz, “Endüstrimizin bu alandaki insan kaynağı ve bilgi birikimi henüz kısıtlı. Ancak, firmalarımız, uzun vadeli bakış açısıyla, geri dönüşü yıllar sürecek, yüksek maliyetli yatırımlar yapıyor. Ülkemizi biyoteknoloji gibi stratejik bir alanda güçlendirmek için var gücüyle çaba gösteriyor” diye konuştu. Tokgöz bu konudaki sözlerini şöyle özetledi:

HEDEF KÜRESEL OYUNCU OLMAK

“Biyoteknolojik ilaçların ülkemizde geliştirilmesi ve üretilmesi sadece hastaların bu ilaçlara erişimini artırmayacak aynı zamanda dış ticaret açığını azaltarak ülke ekonomisine de kayda değer bir katkı sağlayacaktır. Endüstrimizin hedefi, Ar-Ge alt yapısını güçlendirerek, biyobenzer ürünler geliştiren, üreten ve tüm dünyaya ihraç eden global bir oyuncu olmak. Bu noktada, geç girdiğimiz bu alanda rakiplerimizle etkin rekabet edebilmek için kamunun Ar-Ge ve biyoteknoloji yatırımlarına sağlayacağı desteğin artırılması büyük önem taşıyor. Ayrıca, hedefimizi destekleyici bir mevzuat ikliminin yaratılması, özellikle ruhsatlandırma, fiyatlandırma ve geri ödeme sisteminin; yatırımı anlamlı kılacak nitelikte düzenlenmesi gerekiyor.”

KÜRESEL OYUNCU OLMAK AR-GE İLE MÜMKÜN

İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Genel Sekreteri Turgut Tokgöz, “Araştırma Geliştirmeye (Ar-Ge) yapılan yatırım, Türkiye ilaç endüstrisinin hem ülkemizde hem dünyadaki gelişiminin temel belirleyicisi. Endüstrimizin, global bir oyuncu konumuna gelmesinin yolu Ar-Ge’ye yatırımı, özel sektör ve kamu işbirliğiyle titizlikle sahiplenmekten geçiyor” dedi.  
 
Sektörün son yıllarda Ar-Ge konusunda gittikçe artan bir heves ve çabaya sahip olduğunu belirten Tokgöz, şöyle konuştu: “İlaç firmalarımız, Ar-Ge faaliyetlerine ayırdıkları payı artırıyor ve birçok farklı alanda inovatif faaliyetler göstererek yeniliğe yatırım yapıyor. Katma değerli eşdeğer ürünler ile kullanım kolaylığı, yan etki profilinde iyileşme sağlanması gibi yeniliklerle hastaya avantajlar sağlanıyor ve tedaviye önemli katkılar yapılıyor. 2010 yılında 4 olan akredite Ar-Ge merkezi sayısı, bugün 17’ye yükselmiş durumda. 2010-2015 yılları arasında Ar-Ge harcamalarımız yaklaşık 2,5 kat artış gösterdi.”

KİLOGRAM  DEĞERİ

Türkiye ilaç endüstrisinin, kilogram ihracat değeri yaklaşık 27 dolar olduğunu vurgulayan Tokgöz, “Ar-Ge alanında gerçekleştirilecek ilerlemeyle ihracatımızın katma değeri artacak, ithalatına bağımlı olduğumuz ürünler ülkemizde üretilecek. Kamu otoriteleri tarafından ilaçta Ar-Ge alanında son derece destekleyici adımlar atılıyor. Gelişmeleri memnuniyetle takip ediyoruz. Endüstri, üniversite ve kamu işbirliğiyle Ar-Ge faaliyetlerinde sıçrama bekliyoruz” dedi.
Kaynak- hurriyet.com.tr
http://www.hurriyet.com.tr/79-uretim-tesisi-160-ulkeye-ihracat-40361080

ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim