Yeniden serbest

Ürün tanıtım malzemeleri

Son güncelleme: 17-11-2020

Yasaklanmıştı, ürün tanıtım temsilcilerine yeniden tanıtım malzemeleri dağıtılması izni çıktı

TİTCK Başkanı: “Bu bağlamda ürün tanıtım temsilcilerinin yapacağı ziyaretlerde talep eden hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara hijyen kurallarına uygun bir şekilde tanıtım malzemeleri bırakılabileceği değerlendirilmiş olup bu güncellemenin tüm Dernek/Sendika/Vakıf üyelerinizle paylaşılması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.”

TİTCK’ nın konuya ilişkin yazısı şöyle:

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

NORMAL

Sayı : 86115708-508.03-

Konu : Tanıtım Malzemeleri hk.

...........................

İlgi: a) 19.03.2020 tarihli, E.71159 sayılı yazımız.

 b) 05.06.2020 tarihli, E.133327 sayılı yazımız.

Ülkemizde COVID-19 salgınının önlenmesi ile ilgili alınan tedbirler göz önüne alınarak, İlgi a’da kayıtlı yazımız ile ürün tanıtım temsilcilerinin eczaneler dâhil olmak üzere tüm sağlık kurumlarında/kuruluşlarında hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara yönelik ziyaret gerçekleştirilerek ürün tanıtımı yapmalarına ilişkin faaliyetler durdurulmuş ve ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerinin elektronik ortamda (e-posta, video konferans) yapılabileceği bildirilmiştir.

Bilindiği üzere 03/07/2015 tarih 29405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik’in Madde 4 “Tanımlar” bölümünde “k) Tanıtım malzemeleri: Parasal değeri yürürlükteki aylık brüt asgarî ücretin % 2,5’ini aşmayan hekim, diş hekimi ve eczacının mesleğini icrası sırasında kullanabileceği sembolik hatırlatıcı ziyaret malzemelerini; ürün hakkında yeterli ve gerekli bilgiyi ihtiva eden kitap, kitapçık ve broşür gibi basılı materyalleri; film ve slaytları; elektronik depolama araçları ile sunulan görsel/işitsel malzemeleri; bilgi/veri/başvuru kaynağı olarak kullanılabilecek her türlü yayını veya bu yayınlara elektronik erişim imkânını, bedelsiz numuneleri, demo cihazları ve hasta eğitimine yönelik materyalleri” olarak tanımlanmıştır.

 İlgi (b)’de kayıtlı yazımız ile ürün tanıtım temsilcilerinin tanıtım faaliyetlerine, yazımızda belirtilen şartların yerine getirilmesi ile koşullarıyla devam edebilecekleri bildirilmiştir. Bahse konu yazımızda “c) Ziyaretlerde tanıtım malzemeleri ve basılı tanıtım materyallerinin bırakılmaması” koşulu yer almaktadır. Ruhsat/izin sahiplerinden, ruhsat/izin  sahiplerinin bağlı bulundukları Dernek/Sendika/Vakıf tarafından aldığımız sözlü ve yazılı geri bildirimler sonrası söz konusu koşulun yeniden değerlendirilmesi ihtiyacı hâsıl olmuştur.

Bu bağlamda ürün tanıtım temsilcilerinin yapacağı ziyaretlerde talep eden hekimlere, diş hekimlerine ve eczacılara hijyen kurallarına uygun bir şekilde tanıtım malzemeleri bırakılabileceği değerlendirilmiş olup bu güncellemenin tüm Dernek/Sendika/Vakıf üyelerinizle paylaşılması ve gerekli bilgilendirmenin yapılması hususlarında bilginizi ve gereğini rica ederim.

Doç. Dr. Tolga TOLUNAY

 Kurum Başkanı


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.