Yine durduruldu!

Eczane denetimleri

Son güncelleme: 24-07-2020

SON DAKİKA! Başlatılan rutin eczane denetimleri “ÇOK ACELE” kaydıyla yıl sonuna kadar bir kez daha durduruldu!

TİTCK: “Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgınının tam olarak sonlanmaması, pandeminin kontrol edildiği bu dönemde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına paralel olarak hastaların sağlık hizmeti almak için eczanelere daha çok yönelmesi, eczanelerde ve il sağlık müdürlüklerimizde iş yoğunluğunun artması nedeniyle eczanelere yönelik olağan (rutin) denetimlerin 2020 yılı sonuna kadar durdurulması uygun bulunmuştur”

TİTCK’ nın söz konusu yazısı şöyle:

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 ÇOK ACELE

Sayı : 27339882-000-

Konu : Eczane Denetimleri hk.

………………. VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

İlgi: a) 26/03/2020 tarihli ve E.75972 sayılı yazımız,

b) 09/07/2020 tarihli ve E.160583 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, mezkur Kanun kapsamında ruhsatlandırılan eczanelere ilişkin mevzuatın ve hizmetin gerektirdiği niteliklerin aranması ve iliniz sınırları içindeki eczanelere yönelik olağan veya gerektiğinde olağan dışı denetimlerin yıllık olarak belirlenen denetim planlarına uygun olarak eksiksiz yürütülmesi ve sonuçlandırılması, mevzuata aykırı fiil ve uygulamaların tespiti yine mevzuatta belirlenmiş olan müeyyide hükümleri uyarınca gerekli idari yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 47’inci maddesinin birinci fıkrasında ise “Eczaneler, yılda en az iki defa zorunlu olmak üzere gerekli görülen hâllerde denetlenir.

Denetime yetkili olanlar, eczanelerde yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine uyulup uyulmadığını Kurumca düzenlenen denetim formuna göre tespit ederler.” Hükmü bulunmaktadır.

Bu doğrultuda ilgi (b) yazımız ile; ilinizde faaliyet gösteren ve mezkur Kanun doğrultusunda ruhsatlandırılan eczanelere yönelik olarak; daha evvel ilgi (a) yazımızla COVİD-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ertelenmesi bildirilen olağan (rutin) denetimler de dahil olmak üzere zikredilen Yönetmelik maddesine uygun şekilde olağan (rutin) denetimlerin planlanarak Temmuz ayından itibaren gerçekleştirilmesi bildirilmişti.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak kabul edilen COVİD-19 salgınının tam olarak sonlanmaması, pandeminin kontrol edildiği bu dönemde sağlık hizmetlerine olan ihtiyacın artmasına paralel olarak hastaların sağlık hizmeti almak için eczanelere daha çok yönelmesi, eczanelerde ve il sağlık müdürlüklerimizde iş yoğunluğunun artması nedeniyle eczanelere yönelik olağan (rutin) denetimlerin 2020 yılı sonuna kadar durdurulması uygun bulunmuştur.

Bu süre zarfında; ihbar, şikayet, Bakanlık talimatı ve benzeri durumlara bağlı olarak yapılması gereken olağan dışı denetimler ile ilgili iş ve işlemler sürdürülecek olup iş bu genel yazımızın tebliği tarihinden önce gerçekleştirilmiş ve mevzuat gereği eksikliklerin giderilmesi  için süre verilmiş olan denetimlere ait süre sonu denetimlerinin ise gerekli önlemler alınması kaydıyla tamamlanması sağlanacaktır.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

 Dr. Ecz. Harun KIZILAY

 Kurum Başkanı


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.