Kriterler güncellendi!

2. ve yardımcı eczacı

Son güncelleme: 16-07-2020

İkinci ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin kriterler güncellendi!

“2020 yılında ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczaneler için kriterler; 23.12.2019 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen yeniden değerlendirme oranına (%22,58) göre hesaplanarak ciro limiti KDV hariç yıllık hasılat tutarı 5.945.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak, ayrıca 2020 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ciro limiti KDV hariç yıllık hasılat tutarı 2.819.000,00 TL olarak belirlenmiştir.”

TİTCK’ nın TEİS’ e yazdığı yazı:

 

T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu

Sayı: 27339882-513.01-E.161470

10.07.2020

Konu : İkinci Eczacı ve Yardımcı Eczacı Çalıştırılmasına İlişkin Kriterlerin Güncellenmesi Hk.

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASINA

Ziyabey Caddesi No:31/2

Balgat-ANKARA

İlgi: 23.12.2019 tarihli, TEİS2019-42 sayılı ve Kurumumuz E. 501440 evrak numaralı yazınız.

Bilindiği üzere 12.04.2014 tarih ve 28970 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik’in “İkinci eczacı ve yardımcı eczacı çalıştırılmasına ilişkin usul ve esaslar” başlıklı 16’ıncı maddesinin birinci fıkrası; ”(1) (Değişik:RG-28/3/2016-29667) Serbest eczanelerde, yıllık seksen bin reçete sayısının veya yıllık üç milyon Türk Lirası tutarında cironun aşılması halinde ikinci eczacı çalıştırılması zorunludur. Bu reçete sayısı veya ciroya eklenen yıllık her seksen bin reçete veya yıllık her üç milyon Türk Lirası ciro için ilave bir ikinci eczacı çalıştırılması gerekir. Reçete sayısı veya ciro verileri doğrultusunda çalıştırılması zorunlu ikinci eczacı sayısı en fazla üçtür. Reçete sayısı için bir önceki yıla ait Kurum verileri; ciro için Kuruma bildirilen KDV hariç hasılat esas alınır. Reçete sayısı ve ciro bilgilerinin her ikisinin de ikinci eczacı çalıştırılması için uygun olması halinde, daha fazla sayıda ikinci eczacı çalıştırılmasına imkân sağlayan veri esas alınır. Reçete sayısı ve ciro verilerindeki yıllık değişim oranı doğrultusunda bu değerler Kurum tarafından Türk Eczacıları Birliğinin de görüşü alınarak güncellenir ve ilân edilir. Serbest eczanelere ait ciro bilgileri eczane mesul müdürü eczacı tarafından İlaç Takip Sistemi üzerinden her yıl Nisan ayında beyan edilir. Ciro bilgilerini beyan etmeyen eczacıların İlaç Takip Sistemine erişimi, cironun beyan edildiği tarihe kadar geçici olarak engellenir.” hükmündedir.

2020 yılında ikinci eczacı çalıştırılması zorunlu eczaneler için kriterler; 23.12.2019 tarihli ve 31987 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen yeniden değerlendirme oranına (%22,58) göre hesaplanarak ciro limiti KDV hariç yıllık hasılat tutarı 5.945.000,00 TL ve reçete sayısı 80.000 olarak, ayrıca 2020 yılında yardımcı eczacı çalıştırması zorunlu eczaneler için ciro limiti KDV hariç yıllık hasılat tutarı 2.819.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

Bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Ecz. Harun KIZILAY

Kurum Başkanı a.

Başkan Yardımcısı


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.