SUT’ a karşı çağrı!

’Yeter’ dediler ve...

Son güncelleme: 02-10-2019

SUT’ un yeni uygulamalarında ciddi sorunlar var…

"Yeter artık" dediler ve...

SUT’ un yeni uygulamalarına karşı Sosyal Medya üzerinden örgütlenen meslektaşlarımız, “kitlesel gönderi” çağrısı yaptılar…

Söz konusu çağrının önerilen gönderi metinleri şöyle:

 

T.C.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

ANKARA 

…………. sicil numaralı kurumunuz ile sözleşmeli  …….…………… Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüyüm.  Kurumunuzca düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği ve sözleşmeye esas teşkil eden Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol kapsamında genel sağlık sigortalı kişilerin ilaçlarını temin ediyorum. Ancak gerek tebliğin sık sık değişmesi gerekse de maddelerde tereddüt oluşturan yoruma açık cümlelerin  yoğunluğu sebebiyle hastanın tedavisini aksatan mağduriyetler ve eczacılar için ciddi ekonomik kayıplara neden olan kesintiler oluşmaktadır. Ayrıca maddelere ilişkin farklı yorumlar sebebiyle kurum taşra teşkilatlarında uygulama birliği bulunmadığından bölgelere özel farklı teamüllerle hasta ve eczacılar mağduriyet yaşamaktadır.  Son olarak 4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Özellikle 16,26,27,28,36 ve 37. Maddeler hastaların tedaviye erişimini kısıtlayan ve anayasal güvence altında olan sağlık hakkını akamete uğratan ibareler içermektedir.26 ve 27. Maddeler  ASTIM/KOAH hastalarını olası bir kriz anında ölüme kadar götürecek vehamettedir.  Maddelerin iptali ve ilgili tebliğ maddelerinin yeniden değerlendirilmesi hususunda;

Gereğini saygılarımla arz ederim

  …./…../……..

Eczane Kaşe – İmza

Adres:

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA 

…………. sicil numaralı SGK ile sözleşmeli  …….…………… Eczanesi’nin sahibi ve mesul müdürüyüm.  Kurumca düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği ve sözleşmeye esas teşkil eden Sosyal Güvenlik Kurumu Kapsamındaki Kişilerin Türk Eczacıları Birliği Üyesi Eczanelerden İlaç Teminine İlişkin Protokol kapsamında genel sağlık sigortalı kişilerin ilaçlarını temin ediyorum. Ancak gerek tebliğin sık sık değişmesi gerekse de maddelerde tereddüt oluşturan yoruma açık cümlelerin  yoğunluğu sebebiyle vatandaşlarımızın tedavisinin aksatmasına, eczacılar için ciddi ekonomik kayıplara neden olan kesintiler oluşmaktadır.Ayrıca maddelere ilişkin farklı yorumlar sebebiyle kurum taşra teşkilatlarında uygulama birliği bulunmadığından bölgelere özel farklı teamüllerle hasta ve eczacılar mağduriyet yaşamaktadır. Sağlık Uygulama Tebliğinin Medula eczane ve Medula doktor sistemine uyarlanmaması sebebiyle sorunlarımız katlanarak büyümektedir.  Hastalarımız aynı ilacı bir bölgedeki kontrolör  eczacıların yorum farkı nedeniyle alabilirken başka bölgede yaşayan hastalar aynı ilaca ulaşamamakta  bu minvalde bir yaklaşım ile Sağlık Uygulama Tebliğinin Medula sistemine entegrasyonu toplumsal adalet adına önem arz etmektedir.   Son olarak 4 Eylül 2019 tarihli, 30878 sayılı Mükerrer Resmi Gazetede “Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile “Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyona Ait Kararlar” yayımlanmıştır. Özellikle 16,26,27,28,36 ve 37. Maddeler hastaların tedaviye erişimini kısıtlayan ve anayasal güvence altında olan sağlık hakkını akamete uğratan ibareler içermektedir.26 ve 27. Maddeler  ASTIM/KOAH hastalarını olası bir kriz anında ölüme kadar götürecek vehamettedir. Bahsekonu  maddelerin yürütümünün durdurulması  hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ederim

…./…../……..

Eczane Kaşe – İmza

Adres:

T.C.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA 

……………..T.C kimlik numarası ile SGK  kapsamında   Genel Sağlık Sigortası ile ilaçlarımı temin etmekteyim. …………………… isimli ilacımı/ilaçlarımı yeni düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği maddeleri sebebiyle alamadım. Tedavimin aksamaması ve mağduriyetimin giderilmesi  hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ederim

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NA

ANKARA 

……………..T.C kimlik numarası ile SGK  kapsamında   Genel Sağlık Sigortası ile ilaçlarımı temin etmekteyim. …………………… isimli ilacımı/ilaçlarımı yeni düzenlenen Sağlık Uygulama Tebliği maddeleri sebebiyle alamadım. Tedavimin aksamaması ve mağduriyetimin giderilmesi  hususunda,

Gereğini saygılarımla arz ederim

 …./…../……

İmza

Adres:


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.