Kaç eczane açılacak?

Yabancılar eczane açıyorlar

Son güncelleme: 13-06-2019

 

ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER

"Bilmek istiyoruz ve soruyoruz:  Şartlara uyan kaç yabancı eczacı var, nerede kaç eczane açıldı, kaç eczane açacaklar?"

TİTCK, yabancı eczacıların (Suriye’li eczacıların) da, TC vatandaşı olarak, yasal şartları yerine getirdiklerinde eczane açabileceklerini duyurdu.

TİTCK valiliklere resmi bir yazı gönderdi.

Suriye’ li eczacıların ülkemizde eczane açtıkları haberimizin ardından (http://www.eczacininsesi.com/index.php?yon=haber&id=11680) e- gazetemize de ulaşan, valiliklere gönderilmek üzere hazırlanmış olan, TİTCK Başkanı Dr. Hakkı Gürsöz imzalı resmi bir yazı yayımlandı.

Yazıda, gerekli yasal şartların oluştuğunda yabancı eczacıların da Türkiye’ de eczane açma haklarının olduğu mevzuat çerçevesinde anlatılıyor.

Söz konusu yazıda “yabancı eczacıların” diploma tescil tarihlerine göre sınırlamaya tabi olmadan, yardımcı eczacı çalıştırma zorunluluğu olmadan da eczane açabilecekleri bildiriliyor.

Yazıda, Eczacılar Ve Eczaneler Hakkında Kanun’ un ilgili maddesi hatırlatılarak:

“6197 sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi birinci fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler...” deniliyor.

Yabancı eczacılar da bu haklardan yararlanıyorlar.

Bu durumda biz de bilmek istiyoruz ve soruyoruz...

Bu şartlara uyan kaç yabancı eczacı var, nerede kaç eczane açıldı, kaç eczane açacaklar?

Konuya ilişkin söz konusu TİTCK yazısı şöyle:

 T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

12.06.2019

Sayı : 27339882-513.01-

Konu : Yurt dışı eczacılık fakültesi

mezunları hakkında

..... VALİLİĞİNE

(İl Sağlık Müdürlüğü)

Kurumumuza ulaşan bilgilerde, yabancı uyruklu olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve yabancı ülkelerdeki eczacılık fakültelerinden mezun olarak, diploma denkliklerini alan kişilerin 6197 sayılı Kanunun Geçici 3’üncü maddesinde yer alan haklardan faydalanarak eczane açmak istedikleri anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’un 2’nci maddesi “Türkiye Cumhuriyeti hudutları içinde eczacılık yapabilmek için aşağıdaki vasıfları haiz olmak şarttır:

A) Türk vatandaşı olmak;

B) Türkiye Eczacı Mektep veya fakültelerinden diplomalı olmak veya yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olup da 3 üncü madde gereğince ilmi hüviyetini ispat etmiş veya imtihanı kazanmış olmak;

C) Diplomaları Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince tescil edilmiş olmak;

D) Bu kanunun 4 üncü maddesinde yazılı hallerden biri bulunmamak.” Hükmünde olup, ülkemizde eczacılığın kimler tarafından yapılabileceği belirlenmiştir. Yine aynı Kanun’un 3’üncü maddesi “Yabancı memleketlerdeki eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı olan Türk vatandaşı eczacılar Türkiye’de sanatlarını yapabilmek

için:

A) Program ve tahsil müddeti bakımından Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerine muadil olan yabancı eczacı mektep veya fakültelerinden diplomalı iseler eczacı mektebi veya fakültelerince teşkil edilecek bir jüri önünde ilmi hüviyetlerini ispat etmeye;

B) Tahsil müddeti Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin tahsil müddeti kadar olmakla beraber tahsil programlarında Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin derslerinden bazıları bulunmıyan veya bulunmakla beraber daha az bir müddet içinde okutulan veya müddet az olduğu halde tahsil programı aynı olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler aynı şekilde kurulacak bir jüri önünde eczacı mektebi veya fakülteleri tarafından ayrıca tesbit edilecek bir programa göre imtihan vermeye;

C) Gerek tahsil müddeti ve gerek tahsil programları Türkiye Eczacı Mektebi veya fakültelerinin müddet ve programlarından eksik olan yabancı memleketler eczacı mektebi veya fakültelerinden diplomalı iseler eksik kalan müddet ve programlarını Türkiye’de tamamladıktan sonra (B) bendinde bildirilen imtihanı vermeye;

Mecburdurlar.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vekaletince bu gibilerin diplomaları ancak ilmi hüviyetin ispatından veya imtihanın kazanılmasından sonra tescil olunur.” hükmü ile de yabancı ülkelerin eczacılık fakültelerinden diplomalı Türk vatandaşı eczacıların ülkemizde eczacılık yapabilme kriterleri belirlenmiştir.

6197 sayılı Kanunun Geçici 3. Maddesi birinci fıkrası “Bu maddenin yürürlüğe girdiği takvim yılında eczacılık yapma hakkını haiz eczacılar ile eczacılık fakültelerinde okumakta olan ve okumaya hak kazanmış bulunanlar hakkında, bir defaya mahsus olmak üzere nüfusa göre eczane açılmasına ve nakline dair sınırlamalara ve yardımcı eczacı olarak çalışma zorunluluğuna ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu kimseler, sahip ve mesul müdürlüğünü yaptıkları eczaneleri bir sefere mahsus olmak üzere devredebilirler...” hükmündedir.

Yabancı uyruklu olup sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen ve yabancı ülkelerdeki eczacılık fakültelerinden mezun olan kişilerin ülkemizde eczacılık yapabilmeleri; 6197 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine uygun olarak diploma denkliğinin alınmasının ardından, yine aynı Kanunun 2’nci maddesinin c bendi gereği

Bakanlığımızca diplomalarının tescil edildiği tarihten itibaren başlar. Eczane açma işlemlerinde Kanunun Geçici 3’üncü maddesi ile ilgili değerlendirme yapılırken Bakanlığımızın diploma tescil tarihinin başlangıç olarak esas alınması gerektiği hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.

Dr. Hakkı GÜRSÖZ

Kurum Başkanı


ECZACININ SESİ/ ÖZEL HABER


Son eklenen haberler

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim

Yazı ve fotoğrafların tüm hakkı Eczacının Sesi e-gazeteye aittir. İmzalı yazılar, yazarlarının görüş ve sorumluluğu altındadır. Eczacının Sesi e-gazetenin adı kaynak gösterilmeksizin alıntı yapılamaz.