’Takas zorunluluktur’

Ulutaş takası yazdı

Son güncelleme: 21-01-2019

Kayseri Eczacı Odası Başkanı Ecz. Oğuzhan Ulutaş yeni yazısında son günlerin tartışmalı gündem maddesi olan takası yazdı.

Ulutaş yazısında, “takas bizler için bir zorunluluktur, vazgeçilmezdir” ifadelerini kullanarak takasın mevzuat açısından açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Söz konusu yazı şöyle:

HER YÖNÜYLE TAKAS

Değerli Meslektaşlarım,

Meslek hayatımızın her döneminde var olan ilaç takası 2014 yılında yönetmeliğimize eklenen bazı maddeler ve ilaç takip sisteminin uygulanmaya başlamasıyla bizim için çözülmesi gereken önemli bir problem haline dönüştü.

Eczacılar ve Eczaneler hakkındaki yönetmeliğimiz de ve kanunumuzda toptan satış ve takas, sınırlı bir şekilde ifade dilerek bu konu çözüme kavuşturulmaya çalışıldı. Geldiğimiz noktada görüyoruz ki bu düzenleme oldukça yetersiz ve birçok mağduriyeti de beraberinde getiriyor.

Yönetmeliğimizde ifade edilen takas bize verilen bir hak gibi dursa da mali konularla belirtilen yükümlülüklerimizi şu an için ortadan kaldırmamaktadır. Takas konusunda 2 önemli bağlayıcı durum var 1. Si Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen yönetmeliğimiz maddeleri, 2. Si Maliye Bakanlığı tarafından yürütülen ilgili konular. Sağlık Bakanlığı yönetmeliğimizde yer aldığı şekilde (her ne kadar yönetmelikte detay belirtilmemişse de) takası takip ediyor, uyarıyor bilgilendiriyor. Maliye Bakanlığının olaya bakış açısı ise (ilgili kanunlar gereği) şöyle: bir mal bir yerden bir yere aktarılıyorsa evrak düzenlenmelidir şeklinde. Yani toptan veya perakende ama mutlaka evrak olmalı gibi bir bakış açısıyla olayı değerlendiriyor.

Evet takas bizler için bir zorunluluktur. Aşağıda belirtilen maddeler de takasın ne kadar vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır.

1)  Her eczanenin bütün depolar ile çalışma imkanı bulunmamaktadır. Çoğu eczane tek ecza deposu ile çalışabilmektedir ve bu tek depoda bütün ilaçları bulmak mümkün değildir.

2)  Sağlıklı bir nöbet sisteminin sürdürülebilmesi açısından nöbetçi eczaneler birbirleri ile takas yapmak zorundadırlar. Çünkü ecza depoları sabaha kadar nöbetçi değillerdir.

3) Zaman zaman bazı ilaçlar piyasada yani depolarda bulunmamaktadır. Hasta mağduriyetini engellemek adına bu durumda da takas yapmak zorunluluktur.

4) Son kullanma tarihi yaklaşmış olan milli servet değerindeki ilaçların çöpe atılmasını engellemek adına takas çok önemli bir rol oynamaktadır.

5) Her ay sonunda eczaneler SGK için fatura sonlandırması yaptığı dönemlerde piyasada bulunmayan bazı ilaçları mutlaka tedarik etme zorunluluğundan dolayı ancak takas yaparak faturalarını sonlandırabilmektedir.

Sevgili Meslektaşlarım,

Sürekli olarak toplantılarda dile getirdiğimiz ve çözüm istediğimiz bir konu  olan takas için 2014 yılında T.İ.T.C.K. nın İstanbul Sağlık Müdürlüğüne gönderdiği cevabi yazılarında değişik yönlerden açıklanmaya başlaması bu konu için yazılan ilk bakanlık yazısı. Bu açıklamayı okuyunca da çok fazla aydınlanamıyorsunuz elbette. Bu yazıda bakanlığımız ilk önce takası borçlar kanunu yönünden ele alıyor ve borçlar kanunun 139. Maddesine itafen takası tarif ediyor. Ancak ilaç değişim işlemi olarak ifade edilen takasın 139. Madde den daha çok borçlar kanununun 282. Maddesinde geçen mal değişim sözleşmesi ( trampa ) ile mümkün olabileceğini anlatıyor. Yani takas yapan eczaneleri trampa yani sözleşmeli değişim yapan kurumlar olarak tanımlıyor. Sonuçta  da bakanlığımız bu yazıda “ilaç değişim işleminde fatura kesilmeli ve gelir vergisi matrahına işlenmelidir” şeklinde görüş beyan ediyor. 213 sayılı vergi usul kanunu “mükellef izahat talebi” ne itafen ilgili kurumdan görüş almalısınız diyerek konuyu bağlıyor. Takas bu haliyle de açıklığa kavuşmadan karma karışık bir halde yine kafaları karıştırıyor ve eczacılarımız nasıl hareket edeceğini bilmiyor. Bu trampa (mal değişim sözleşmesi) nedir diye biraz araştırdığımızda ise karşımıza 2011 yılında maliye ye sorulmuş ve cevaplanmış bir yazı çıkıyor. Bir vatandaş trampa sözleşmesi ile ilgili soruyu 2011 yılında maliyeye sormuş ve cevap yazısının son paragrafında “vergilendirilmelidir” şeklinde kendisine cevap verilmiştir. Yani Sağlık Bakanlığının yazısında geçen trampa açıklaması da bizlere mali açıdan bir kolaylık sağlamamış, bu güne kadar karışık ve çözülmesi gereken bir konu olarak bırakılmıştır.

Son günlerde takas konusunu TİTCK yoğun bir şekilde takip etmekte ve İl Sağlık Müdürlüklerimize bu konuda yazılar göndermektedir. TEB de takas konusunda kurum ile görüşmeler gerçekleştirmektedir. Bakanlığın göndermiş olduğu yazılardan da anlaşılacağı üzere bu konuda bir çalışma yapılacağı anlaşılmaktadır. Yüklü miktarda takas yapan eczanelerin TİTCK ya raporlanması müdürlüklerden istenmektedir. Yönetmeliğimizde takas ile ilgili bir kutu sınırlaması olmamasına karşın TİTCK belirli bir kutu üzerinde olan takasları takip edeceğini bildirmektedir.

Bu konu netlik kazanana kadar meslektaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına takas işleminin Bakanlığın şimdiki görüşü doğrultusunda ve fatulandırarak yapması önemlidir.

Bu konuda mali müşavirlerinde önerdiği şekilde takas işlemi faturalandırılmalı, emsal fiyatları üzerinden fatura kesilmeli, fatura içeriğine takas faturasıdır diye belirtilmeli, karşılıklı olarak takas yapılan eczane ile takasların eşitlenmesi sağlanmalı, ayrı bir dosya halinde muhasebeye takas olduğu bildirilmeli ve muhasebe kayıtlarına mal değişimi olarak işlenmesi sağlanmalıdır.

Sonuç olarak;

Yönetmeliğimizin 2. Maddesinin 5. Fıkrasında ifade edilen “Eczanelerden zehirli ve müessir maddeler ile ilaçların toptan satışı yapılamaz ve eczaneler ihalelere giremez. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak ilaç takası sadece aynı il içerisinde faaliyet gösteren eczaneler arasında yapılabilir. Eczaneler arası ilaç takası toptan satış sayılmaz. Ancak aynı il içerisinde yapılabilir” hükmü bu konuyu aydınlatmaya yetmiyor. Öncelikli olarak takas konusunda maliye bakanlığından muafiyet sağlanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır. Yapılacak yönetmelik çalıştayında da yönetmeliğimiz ve mali konular açısından takasın tüm detayları belirlenmelidir.  Bu konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. İlgili tüm kurumların hızlı bir şekilde çalışması ve yönetmelik değişikliğinin yapılması sağlanmalıdır. Yoksa Demokles’in kılıcı gibi her daim eczacılarımızın üzerinde sallanmaya ve korku salmaya devam edecektir.

Ecz. Oğuzhan ULUTAŞ

12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı


ECZACININ SESİ/ HABER


Son eklenen haberler

Yazilarin tüm hakki Eczacinin Sesi e-gazeteye aittir. Imzali yazilar, yazarlarinin görüs ve sorumlulugu altindadir. Eczacinin Sesi e-gazetenin adi kaynak gösterilmeksizin alinti yapilamaz.Ana Sayfanız Yapın | Ana Sayfa

Haberler | Yazarlar | Özgür Köşe | Alkol Hesap | İlaç Rehberi | Reklam | Üye Girişi |
Kamu Kurum | Yasal-Mali | Dosya | Kültür-Sanat | Çepeçevre | Söyleşi | Üye Girişi | İlanlar | Duyurular | Dünyada Eczacılık | Arama
TEB | Eczacı Odaları | TEİS | Eczacı Kooperatifleri | Sağlık Bakanlığı | TİTCK | SGK | Reçete Giriş | Gazeteler | TV'ler | İletişim